Home » Mezilaboratorní porovnávání » Programy způsobilosti pro lékařskou mikrobiologii » Akreditační pracoviště CEM (AP CEM)
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Akreditační pracoviště CEM (AP CEM)

 

Vedoucí: MUDr. Barbora Macková

Systém externího hodnocení kvality (EHK) činnosti laboratoří v lékařské mikrobiologii byl v České republice zaveden již v polovině roku 1993. Pro technické zajištění externích kontrol kvality bylo při CEM SZÚ zřízeno Akreditační pracoviště (AP) CEM jako koordinační pracoviště pro zajišťování EHK v lékařské mikrobiologii, které je součástí systému ESPT SZÚ (Expertní skupina proficiency testing) jako pracoviště 2 akreditovaného subjektu 7001 ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17043.

Přípravu vzorků k rozeslání, hodnocení obdržených výsledků a celkovou analýzu jednotlivých okruhů EHK zajišťují Národní referenční laboratoře (NRL) v SZÚ i mimo SZÚ, Česká národní sbírka typových kultur (CNCTC) a některá specializovaná pracoviště.

 

Další informace o programech zkoušení způsobilosti pro mikrobiologické laboratoře  naleznete na:

EHK - Programy způsobilosti pro mikrobiologické laboratoře.POZOR ZMĚNA:
Nově nebude objednávka rozesílána v tištěné podobě, ale budete jí vyplňovat přes webový formulář. Níže je uveden návod (pdf "Objednávka vzorků EHK") na vyplnění objednávky a informace k vyplnění přes webový formulář s aktuálním heslem Vaší laboratoře.
Od. 1.11.2017 došlo ke změně telefonního kontaktu na AP CEM: 267 082 258

Podklady pro objednání EHK pro rok 2018

Průvodní dopis Průvodní dopis (130,86 KB)

Harmonogram rozesílání EHK Harmonogram rozesílání EHK (76,15 KB)

Objednávka vzorků EHK Objednávka vzorků EHK (187,83 KB)

Průzkum spokojenosti ESPT APCEM Průzkum spokojenosti ESPT APCEM (107,50 KB)

 

 

 

Nahoru