Home » Mezilaboratorní porovnávání » Programy způsobilosti pro lékařskou mikrobiologii » Akreditační pracoviště CEM (AP CEM)
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Akreditační pracoviště CEM (AP CEM)

AP CEM harmonogram a změny na rok 2019 - viz níže.


 

Vedoucí: MUDr. Barbora Macková

Systém externího hodnocení kvality (EHK) činnosti laboratoří v lékařské mikrobiologii byl v České republice zaveden již v polovině roku 1993. Pro technické zajištění externích kontrol kvality bylo při CEM SZÚ zřízeno Akreditační pracoviště (AP) CEM jako koordinační pracoviště pro zajišťování EHK v lékařské mikrobiologii, které je součástí systému ESPT SZÚ (Expertní skupina proficiency testing) jako pracoviště 2 akreditovaného subjektu 7001 ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17043.

Přípravu vzorků k rozeslání, hodnocení obdržených výsledků a celkovou analýzu jednotlivých okruhů EHK zajišťují Národní referenční laboratoře (NRL) v SZÚ i mimo SZÚ, Česká národní sbírka typových kultur (CNCTC) a některá specializovaná pracoviště.

 

Další informace o programech zkoušení způsobilosti pro mikrobiologické laboratoře  naleznete na:

EHK - Programy způsobilosti pro mikrobiologické laboratoře.Elektronická objednávka bude zpřístupněna 26. 11. 2018:
(Objednávka nebude rozesílána v tištěné podobě, ale budete jí vyplňovat přes webový formulář. Níže je uveden návod (pdf "Postup při on-line objednávce programů EHK") na vyplnění objednávky a informace k vyplnění přes webový formulář s aktuálním heslem Vaší laboratoře).
Od. 1.11.2017 došlo ke změně telefonního kontaktu na AP CEM: 267 082 258

Podklady pro objednání EHK pro rok 2019

Průvodní dopis Průvodní dopis (47,22 KB)

Harmonogram rozesílání EHK Harmonogram rozesílání EHK (76,05 KB)

Postup při on-line objednávce programů EHK Postup při on-line objednávce programů EHK (208,32 KB)

Průzkum spokojenosti ESPT APCEM 2019 Průzkum spokojenosti ESPT APCEM 2019 (109,50 KB)

 

 

 

Nahoru