SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
Praha 10, 100 42
Tel.: 26708 1111
E-mail: zdravust@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
Home » Autorizace a kvalita služeb v ochraně veřejného... » Informace o programu autorizace » Stránka autorizace v HRA » Hodnocení zdravotních rizik podle §83e zákona...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Hodnocení zdravotních rizik podle §83e zákona č. 258/2000Sb a autorizační sety

Provádět hodnocení zdravotních rizik podle §83e zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, jsou oprávněny jen fyzické osoby, které jsou držiteli osvědčení o autorizaci. Právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, může hodnotit zdravotní rizika jen tehdy, pokud pro ni tuto činnost zabezpečuje fyzická osoba, která je držitelem osvědčení o autorizaci. Předměty činnosti (tzv. autorizační sety)

  1. Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku
  2. Hodnocení zdravotních rizik expozice neionizujícímu záření
  3. Hodnocení zdravotních rizik expozice chemickým látkám v prostředí
  4. Hodnocení zdravotních rizik expozice biologickým agens v prostředí
  5. Hodnocení zdravotních rizik expozice chemickým látkám v potravinách a pokrmech
  6. Hodnocení zdravotních rizik expozice biologickým agens v potravinách a pokrmech

Nahoru