SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
Praha 10, 100 42
Tel.: 26708 1111
E-mail: zdravust@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
Home » Centra
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Centra


Ředitel

Kancelář ředitele

Sekretariát ředitele

Národní antibiotický program

Středisko pro kvalitu a autorizaci

Koordinace výzkumu a zahraniční spolupráce

Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva (MUDr. R. Kubínová)

Oddělení biostatistiky (RNDr. M. Malý, CSc.)

Středisko vědeckých informací (Mgr. J. Veselá)

Oddělení právních služeb a veřejných zakázek (Mgr. L. Glezgová)

Zaměstnanecký odbor (p. H. Obdržálková)

Odbor ICT (Mgr. M. Kovanda)

 

Odborná centra

Centrum zdraví a životního prostředí (MUDr. H. Kazmarová)

Sekretariát centra

Oddělení hygieny ovzduší a odpadů (RNDr. B. Kotlík)

Oddělení hygieny vody (MUDr. F. Kožíšek)

 

Centrum zdraví, výživy a potravin (Prof. MVDr. J. Ruprich, CSc.)

Sekretariát centra

Oddělení analýzy bezpečnosti potravin (RNDr. I. Řehůřková, Ph.D)

Oddělení hodnocení zdravotních rizik a aplikované výživy (Doc. MVDr. J.Ruprich, CSc.)

 

Centrum hygieny práce a pracovního lékařství (MUDr. M. Vít, Ph.D.)

Sekretariát centra

Oddělení chemické bezpečnosti (MUDr. M. Hornychová, CSc.)

Oddělení hygieny práce (MUDr. M. Vít, Ph.D.)

Oddělení pracovního lékařství (MUDr. Z. Bittner)

Oddělení pro hodnocení expozice chemickým látkám na pracovišti (RNDr. J. Mráz, CSc.)

 

Centrum podpory veřejného zdraví (MUDr. Marie Nejedlá)

Sekretariát centra

Oddělení podpory zdraví (MUDr. Hana Janata, CSc.)

Oddělení psychosociálních determinant zdraví (MUDr. Věra Kernová)

Oddělení hygieny dětí a mladistvých (MVDr. Anna Niklová)

            Národní manažer HIV/AIDS

 

Centrum epidemiologie a mikrobiologie (MUDr. Barbora Macková)

Sekretariát centra

Akreditační pracoviště CEM (AP CEM) (MUDr. Barbora Macková)

Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí (MUDr. Vlastimil Jindrák)

Laboratoř bakteriální genetiky (prof. RNDr. Alexandr Nemec, Ph.D. et Ph.D.)

Oddělení epidemiologie infekčních nemocí (MUDr. Jan Kynčl, PhD.)

Oddělení bakteriálních vzdušných nákaz (MUDr. Jana Kozáková)

Oddělení bakteriální rezistence na antibiotika a Sbírka kultur (Mgr. Vladislav Jakubů)

Oddělení mykobakterií (MUDr. Ilona Zemanová)

Oddělení respiračních, střevních a exantematických virových nákaz (MUDr. Martina Havlíčková, CSc.)

Oddělení sexuálně přenosných nemocí - STI (MUDr. Hana Zákoucká)

Oddělení zoonóz s přírodní ohniskovostí (RNDr. Petr Kodym, CSc.)

Oddělení DDD (RNDr. František Rettich, CSc.)

Oddělení pro přípravu půd a umývárny (Ing. Dagmar Štětinová)

Oddělení stafylokokových a alimentárních bakteriálních infekcí (RNDr. Petr Petráš, CSc.)

 

Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti (MUDr. D.Jírová, CSc.)

Sekretariát centra

Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků (Ing. K.Vrbík)

Oddělení pro bezpečnost speciálních druhů potravin a mikrobiologii PBU (Ing. D.Winklerová)

Oddělení alternativních toxikologických metod (RNDr. K.Kejlová, Ph.D.)

Oddělení toxikogenomiky (Doc.RNDr. P.Souček, Ph.D.)

Oddělení biomediciny a welfare pokusných zvířat (MUDr. D.Jírová, CSc.)


Úsek náměstka pro ekonomickou a technickou činnost

Sekretariát

Ekonomický odbor (Ing. Tomáš Adamják)

Provozně technický odbor (Ing. Oldřich Tutter)

Firemní školka


Úsek náměstka pro obchodní a investiční činnost

           Sekretariát

           Odbor veřejných zakázek (Ing. Aladár Kraushuber)

           Odbor autodopravy (Jaroslav Dvořák)

Nahoru