Home » Centra » Centrum ekonomicko-technické
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Centrum ekonomicko-technické


Úsek zabezpečuje po ekonomické, technické, finanční a personální stránce plnění úkolů ústavu.

 

ekonomický odbor (EO) - zajišťuje ekonomické činnosti v rámci ústavu.

Jednotlivá oddělení :

- oddělení informační soustavy,

- oddělení zakázek a cen.

 

zaměstnanecký odbor (ZO) - připravuje návrhy mzdové politiky, péče zaměstnance a dalšího vzdělávání zaměstnanců.

- zajišťuje veškeré činnosti, týkající se pracovně-právních vztahů a mzdových záležitostí ústavu,

- podle pokynů center zajišťuje nábor nových zaměstnanců.

 

technický odbor (TO) - zabezpečuje investiční výstavbu, technické činnosti ústavu, provádění údržby a oprav a energetické hospodářství.

Jednotlivá oddělení :

- oddělení výstavby a dodavatelských oprav,

- oddělení údržby.

 

provozní odbor (PO) - je odborem pro zabezpečování činností potřebných pro řádný a komplexní provoz ústavu, zejména na úseku nákupu investic, materiálně-technického zásobování, dopravy, správy a služeb, zajišťuje úklid, ostrahu a správu objektů.

Jednotlivá oddělení :

- oddělení hospodářské správy,

- oddělení informačních a telekomunikačních služeb,

- oddělení dopravy a mechanizace.

 

Nahoru