Home » Centra » Centrum zdraví, výživy a potravin
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Centrum zdraví, výživy a potravin

Centrum zdraví, výživy a potravin (CZVP) je zřízeno jako základní pracoviště SZÚ se zaměřením na plnění úkolů resortu zdravotnictví v souvislosti s ochranou/podporou veřejného zdraví při naplňování výživové a potravinové politiky země. Toto centrum sídlí v Brně.


Vedoucí centra: Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc.

Kontakt na sekretariát centra:

  • telefon: +420515577511
  • fax: +420541211764
  • e-mail: sekretariat@chpr_szu_cz

Cíle práce centra

Cílem práce je vytvoření odborného zázemí v oblasti vztahů mezi zdravím - výživou a potravinami, zejména prostřednictvím analýzy zdravotních rizik/benefitu. Centrum slouží pro státní správě (včetně EU), ale i širší podnikatelské a spotřebitelské veřejnosti (spolupráce se „stakeholdry“).

Odborné činnosti

Centrum zabezpečuje následující odborné činnosti:

  1. průběžné monitorování dietární expozice populace chemickým agens v souladu s národními a mezinárodními předpisy (nařízení EPR  č.178/2002) - verifikace efektivity kontroly potravin
  2. nutriční epidemiologie se zaměřením na národní studie spotřeby potravin
  3. příprava vědecky podložených hodnocení zdravotních rizik
  4. formulace doporučení k ochraně a podpoře zdraví
  5. vzdělávací aktivity pro Orgány ochrany veřejného zdraví, ale i další partnery
  6. komunikace zdravotních rizik s širší veřejností a vědecká spolupráce na mezinárodní úrovni, zejména v rámci EU

 Organizace centra

Centrum je organizováno do dvo odborných skupin (Analýza bezpečnosti potravin a Hodnocení zdravotních rizik a aplikovaná výživa). Počet pracovníků centra se pohybuje okolo 30 osob.

 

 Viz rovněž výroční zprávy SZÚ.

Nahoru