Home » Služby » Certifikáty vydané Centrem toxikologie
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Certifikáty vydané Centrem toxikologie


V poslední době se objevují na internetových stránkách i v oběhu falešné certifikáty nebo osvědčení, které nebyly vystaveny žádným z pověřených pracovníků SZÚ. V mnohých případech byl zachován původní formální vzhled dokumentu včetně informací o SZÚ, ale byl upraven obsah textu. Vyskytují se ale i falešné certifikáty/ osvědčení, na kterých jsou pravdivé pouze základní informace o SZÚ, avšak vzhled, ale i obsah neodpovídají vydaným vzorům. Falešné certifikáty/osvědčení  SZÚ v těchto případech „osvědčují“ zdravotní nezávadnost u takových výrobků, které v SZÚ nebyly nikdy hodnoceny nebo u kterých SZÚ hodnocení nepřísluší (např. zdravotnické prostředky nebo léčiva). Existuje důvodné podezření, že se může jednat o výrobky, které nejsou zdravotně bezpečné a mohly by poškodit zdraví uživatelů.

            Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti (CTZB) proto od roku 2020 zveřejňuje vzory jím vydávaných certifikátů, které jsou nyní ochráněny proti padělání holografickou známkou, viz Vzory certifikátů/osvědčení. Zároveň zveřejňuje základní informace o již vydaných certifikátech, viz Seznam certifikátů/osvědčení. SZÚ však musí respektovat rozhodnutí držitelů certifikátů, kteří nevyjádřili souhlas s jejich zveřejněním, a proto není seznam vydaných certifikátů / osvědčení kompletní. Přehled vydaných certifikátů /osvědčení je čtvrtletně aktualizován.

Certifikáty / osvědčení uvedené v tabulce jsou majetkem držitele, např. výrobce, dovozce apod. Nejsme proto oprávněni, abychom komukoliv jinému sdělovali jejich detailní obsah nebo dokonce poskytovali jejich kopie.

            Dovolujeme si požádat veřejnost, aby v případě, že objeví kdekoliv, zejména na internetu, zřejmou napodobeninu certifikátu SZÚ, aby na ni upozornili nejlépe elektronickou cestou na adrese ctzb@szu_cz.


Odkaz „Vzory certifikátů/osvědčení“                                    Odkaz „Seznam certifikátů/osvědčení

Nahoru