SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Mezilaboratorní porovnávání
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Mezilaboratorní porovnávání

Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti je společné pracoviště akreditované ČIA, které zajišťuje organizování programů zkoušení způsobilosti laboratoří (PZZ) v oblastech

  • analýz vod a odběrů pitných vod a vod ke koupání
  • analýz venkovního, vnitřního a pracovního ovzduší
  • genetické toxikologie
  • lékařské mikrobiologie

Bližší informace o pořádaných PZZ jsou uvedeny na stránkách pracovišť pro jednotlivé typy analýz (vodovzduší nebo mikrobilogické laboratoře).

Plán programů zkoušení způsobilosti (PT) na rok 2020 - pracoviště 1 (ovzduší, voda a genetická toxikologie) Plán programů zkoušení způsobilosti (PT) na rok 2020 - pracoviště 1 (ovzduší, voda a genetická toxikologie) (142,27 KB)

Plán (harmonogram rozesílání) programů externího hodnocení kvality (EHK) na rok 2020 (pracoviště 2 - lékařská mikrobiologie) Plán (harmonogram rozesílání) programů externího hodnocení kvality (EHK) na rok 2020 (pracoviště 2 - lékařská mikrobiologie) (76.99 KB)

Dotazník spokojenosti s našimi programy způsobilosti v oblastech ovzduší, vody a genetické toxikologie

Stížnosti a námitky k proběhlému kolu PT/EHK (organizaci, průběhu nebo vyhodnocení) mohou účastníci podávat k jednotlivým koordinátorům dle  Reklamačního řádu.
u. S připomínkami, podněty k zlepšení či jakýmikoli dalšími dotazy se neváhejte obrátit na příslušné koordinátory.

Novinky v sekci

 

Nahoru