SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro antibiotika » EUCAST dokumenty » Expertní pravidla a přirozená rezistence
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Expertní pravidla a přirozená rezistence

Expertní pravidla EUCAST je tabulkově uspořádaná sbírka odborných znalostí o přirozené rezistenci a vyjímečných fenotypech rezistence.


Expertní pravidla  EUCAST jsou souhrnem odborných znalostí o přirozené rezistenci, neobvyklých fenotypech rezistence a interpretačních pravidlech, která mohou být použita při testování citlivosti na antimikrobní přípravky s cílem snížit chyby  a přijmout příslušná doporučení pro hlášení konkrétní rezistence.

 

Přirozená rezistence a neobvyklé fenotypy  (v 3.2), únor 2020 Přirozená rezistence a neobvyklé fenotypy (v 3.2), únor 2020 (216.47 KB)

 

Revize Expertních pravidel proběhla v roce 2019. Po revizi a veřejných konzultacích jsou revidovaná pravidla nyní zveřejněna jako samostatné dokumenty (pravidla v. 3.2), z nichž každý odpovídá příslušné tabulce v Tabulkách breakpointů. U druhů kde není odkaz na příslušný dokument odborná pravidla chybí. Dokumenty mohou být aktualizovány samostatně, proto datum vydání  jednotlivých dokumentů může být odlišné.

Enterobacterales Enterobacterales (67.75 KB) (Salmonella spp. Salmonella spp.) (49.52 KB) (červen, 2019)
Pseudomonas aeruginosa
Stenotrophomonas maltophilia
Acinetobacter spp.
Staphylococcus spp. Staphylococcus spp. (68.67 KB)  (Červen, 2019)
Enterococcus spp. Enterococcus spp. (58.45 KB) (Červen, 2019, oprava chyby v Pravidle 3, listopad 2019)
Streptococcus A, B, C and G Streptococcus A, B, C and G (54.08 KB), (Červen, 2019)
Streptococcus pneumoniae Streptococcus pneumoniae (52.23 KB)  (Červen, 2019)
Skupina viridujících streptokoků Skupina viridujících streptokoků (54.08 KB)  (Červen, 2019)
Haemophilus influenzae Haemophilus influenzae (42.57 KB)  (Červen, 2019)
Moraxella catarrhalis Moraxella catarrhalis (38.81 KB)  (Červen, 2019)
Neisseria gonorrhoeae
Neisseria meningitidis
Anaeroby, grampozitivní
Clostridium difficile
Anaeroby, gramnegativní
Helicobacter pylorii
Listeria monocytogenes
Pasteurella multocida
Campylobacter jejuni a C.coli Campylobacter jejuni a C.coli (28.83 KB)  (Červen, 2019)
Corynebacterium spp. Corynebacterium spp. (37.80 KB)  (Červen, 2019)
Aerococcus sanguinicola a urinae
Kingella kingae
Aeromonas spp.
Mycobacterium spp.

 

 

 

Nahoru