Home » Operační program Praha - Adaptabilita » Firemní škola pro pracovníky a pracovníce SZÚ
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Firemní škola pro pracovníky a pracovníce SZÚ

Reg. č. CZ.2.17/2.1.00/34324 (01. 06. 2012 – 30. 11. 2014)


Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

 

Obecný popis projektu

Projekt je zaměřen na zřízení a zajištění provozu firemní školy pro děti předškolního věku zaměstnanců Státního zdravotního ústavu (dále jen „SZÚ“). Hlavními aktivitami v rámci projektu jsou stavební úpravy vybraného objektu, nákup vybavení a zařízení školy. Firemní škola bude vybavena certifikovanými výrobky, které splňují všechny hygienické požadavky pro děti předškolního věku. Následně budou přijati dva pedagogičtí pracovníci, kteří budou zajišťovat péči o děti.

Předpokládaná kapacita firemní školy je 10 dětí předškolního věku. Provoz zařízení bude celoroční včetně letních prázdnin. Provozní doba bude přizpůsobená požadavkům rodičů umisťujících dítě do firemní školy.

Projekt je finančně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Praha – Adaptabilita.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je umožnit zaměstnancům SZÚ pečujícím o dítě vrátit se do zaměstnání a sladit tak profesní a rodinný život.

Projekt je navázán na prioritní osu s názvem "Podpora vstupu na trh práce". Zaměřuje se na zlepšení dostupnosti zaměstnání pro osoby na rodičovské dovolené nebo vracející se po rodičovské dovolené zpět do zaměstnání.

Naplnění tohoto cíle je zajištěno zřízením a vybavením firemní školy v areálu zaměstnavatele a následným zajištěním provozu a péče o předškolní děti zaměstnanců SZÚ.

Kontaktní informace

Statutární zástupce: Ing. Jitka Sosnovcová (e-mail: zdravust@szu_cz, telefon: (420) 267 082 295)

Hlavní kontakt: Firemní škola (e-mail: firemniskola@szu_cz)

Výstupy projektu

Informace o provozu firemní školy.pdf Informace o provozu firemní školy.pdf (549,82 KB)

Analýza specifických potřeb zaměstnaných SZÚ v kontextu prorodinné politiky.pdf Analýza specifických potřeb zaměstnaných SZÚ v kontextu prorodinné politiky.pdf (9,70 MB)

Metodika vedeníé firemní školy.rar Metodika vedení firemní školy.rar (2,35 MB)

Prezentace v rámci projektu

Specifikace monitorovacích ukazatelů

1. Firemní škola pro pracovníky a pracovnice SZÚ

2. Metodika prorodinných opatření
Na základě dotazníkového šetření realizovaného mezi zaměstnanci/zaměstnankyněmi (cílovou skupinou) Státního zdravotního ústavu byla provedena Analýza cílové skupiny informující komplexním způsobem o potřebách zaměstnanců SZÚ. Tato Analýza se stala podkladem pro tvorbu ucelené Metodiky vedení firemní školy, jejíž postupy budou implementovány ve Státním zdravotním ústavu, a která si klade za cíl sladit pracovní a rodinný život zaměstnanců (rodičů).

4. Počet úspěšně podpořených osob
Osoby z cílové skupiny rodičů na mateřské/rodičovské dovolené, nebo vracející se po mateřské/rodičovské dovolené, kteří zároveň vykonávají práci na území hl.m. Prahy z více jak 50 %. Cílová skupina má bydliště na území hl.m. Prahy. Jedná se o zaměstnance, jejichž děti byly umístěny do firemní školy SZÚ.

Fotografie z prostor firemní školy

    Divadlo_III.jpg Divadlo_II.jpg  Divadlo_I.jpg  2013_11_12_divadlo.jpg

Rozhovor s osobou z cílové skupiny

Výsledky projektu

Celkem bylo podpořeno 20 zaměstnanců Státního zdravotního ústavu, kteří v období realizace projektu (1.6.2012 - 30.11.2014) využili možnosti umístit své dítě do nově vzniklé firemní školy.
Budova firemní školy byla po stavebních úpravách zkolaudována dne 21.6.2013. Od července 2013 je v provozu, konkrétně s kapacitou 13 dětí. V rámci projektu vznikla rovněž Metodika vedení firemní školy, jež navazuje na provedenou Analýzu cílových skupin popisem zavedení jejích výstupů do praxe. Zabývá se mj. tématy:

  • provozní doba FŠ,
  • jídelníček a vylepšení stravy dětí,
  • vybavení zahrady a hřiště,
  • pobyt dětí venku,
  • kapacita školy,
  • školné.

Navrhuje i další doplňující opatření v rámci SZÚ (flexibilní pracovní doba, zkrácené úvazky, práce z domova, ad.). Součástí Metodiky je rovněž metodický materiál vzdělávacích postupů k řízení FŠ a provozní řád FŠ.

Tisková zpráva projektu

Nahoru