Home » Knihovna » Informace
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Informace

 

knihy.png KNIHOVNA SZÚ .....

...... knihovna je otevřena v pracovní dny od 9 do 12 hodin

...... kopie článků a MVS

Požadavky na fotokopie článků a MVS lze zadávat prostřednictvím www stránek SVI na
adrese: http://www.szu.cz/knihovna/meziknihovni-vypujcni-sluzba.

 

 kniha.png VYŠLO.....

 ...... CEJPH / 2018 - aktuální číslo

...... Hygiena / 2018 - aktuální číslo

 ...... AHEM1/2017  Metodické doporučení Státního zdravotního ústavu pro přepravu nebezpečných odpadů ze zdravotní a veterinární péče z hlediska požadavků Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí - ADR 

Toto Metodické doporučení nahrazuje předchozí z prosince 2009 (AHEM 1/2010)

 

 databaze1.bmp DATABÁZE....

....plné texty e-knih vydavatelů Elsevier, Springer a Wiley 

      Pro zaměstance SZÚ bylo zpřístupněno téměř 15 tisíc titulů plných textů e-knih předních světových vydavatelů odborné a vědecké literatury Elsevier, Springer a Wiley. Nákup a zpřístupnění pro účastníky národního konsorcia CzechELib zajistila ze svých finančních zdrojů Národní technická knihovna v Praze. E-knihy jsou zpřístupňovány přes IP adresy výhradně zaměstnancům SZÚ.

      Kolekce e-knih vydavatelů Elsevier a Wiley jsou přístupné v tzv.  režimu EBS (Evidence Based Selection). Do konce roku 2018 je zajištěn přístup do celé kolekce a na konci roku budou vybrány nejužívanější tituly a zakoupeny do trvalého vlastnictví. Definitivní kolekce titulů e-knih těchto vydavatelství budou zveřejněny na stránkách NTK do 31. 12. 2018.
     Kolekce e-knih vydavatele Springer se již měnit nebude a je dostupná po celou dobu projektu.

 

ELSEVIER  - kolekce cca 6300 e-knih z let 2007-2015

SPRINGER – kolekce cca 4000 e-knih z roku 2017  

WILEY - kolekce cca 3400 e-knih  z let 2014-2017


   Podrobnější informace o projektu a seznamy titulů jednotlivých nakladatelství jsou k dispozici na stránkách NTK.

 

 ..... seznam ČSN
Pro všechny zájemce o informace z oblasti normalizace je na stránkách ÚNMZ volně ke stažení Seznam ČSN. Tento program obsahuje kompletní bibliografická data o všech normách, včetně anotace (neobsahuje plné texty). Každý měsíc lze zdarma stáhnout aktualizaci dat. Na adrese http://www.unmz.cz/urad/databaze-csn-zdarma, jsou podrobné informace pro stahování a užití programu.

 

 

 

 

 

Nahoru