SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail: zdravust@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni @ szu.cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Knihovna » Informace
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Informace

 

knihy.png KNIHOVNA SZÚ .....

...... knihovna je otevřena v pracovní dny od 9 do 12 hodin

...... kopie článků a MVS

Požadavky na fotokopie článků a MVS lze zadávat prostřednictvím www stránek SVI na
adrese: http://www.szu.cz/knihovna/meziknihovni-vypujcni-sluzba.

 

 kniha.png VYŠLO.....

 ..... CEJPH - 1/2019 - aktuální číslo

...... Hygiena - 2/2019 - aktuální číslo

 ..... AHEM1/2019  Studie aktualizace standardu nutriční adekvátnosti školních obědů.

                               Závěrečná technická zpráva

 

 databaze1.bmp DATABÁZE....

....plné texty e-knih vydavatelů Elsevier, Springer a Wiley 

      Pro zaměstance SZÚ bylo zpřístupněno téměř 15 tisíc titulů plných textů e-knih předních světových vydavatelů odborné a vědecké literatury Elsevier, Springer a Wiley. Nákup a zpřístupnění pro účastníky národního konsorcia CzechELib zajistila ze svých finančních zdrojů Národní technická knihovna v Praze. E-knihy jsou zpřístupňovány přes IP adresy výhradně zaměstnancům SZÚ.

      Kolekce e-knih vydavatelů Elsevier a Wiley jsou přístupné v tzv.  režimu EBS (Evidence Based Selection). Do konce roku 2018 je zajištěn přístup do celé kolekce a na konci roku budou vybrány nejužívanější tituly a zakoupeny do trvalého vlastnictví. Definitivní kolekce titulů e-knih těchto vydavatelství budou zveřejněny na stránkách NTK do 31. 12. 2018.
     Kolekce e-knih vydavatele Springer se již měnit nebude a je dostupná po celou dobu projektu.

 

ELSEVIER  - kolekce cca 6300 e-knih z let 2007-2015

SPRINGER – kolekce cca 4000 e-knih z roku 2017  

WILEY - kolekce cca 3400 e-knih  z let 2014-2017


   Podrobnější informace o projektu a seznamy titulů jednotlivých nakladatelství jsou k dispozici na stránkách NTK.

 

 ..... seznam ČSN
Pro všechny zájemce o informace z oblasti normalizace je na stránkách ÚNMZ volně ke stažení Seznam ČSN. Tento program obsahuje kompletní bibliografická data o všech normách, včetně anotace (neobsahuje plné texty). Každý měsíc lze zdarma stáhnout aktualizaci dat. Na adrese http://www.unmz.cz/urad/databaze-csn-zdarma, jsou podrobné informace pro stahování a užití programu.

 

 

 

 

 

Nahoru