Home » Knihovna » Informace
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Informace

 

knihy.png KNIHOVNA SZÚ .....

...... knihovna je otevřena v pracovní dny od 9 do 12 hodin

...... kopie článků a MVS

Požadavky na fotokopie článků a MVS lze zadávat prostřednictvím www stránek SVI na
adrese: http://www.szu.cz/knihovna/meziknihovni-vypujcni-sluzba.

 

 kniha.png VYŠLO.....

 ...... CEJPH / 2016 - aktuální číslo

 ...... CEJPH - speciální číslo 1/2012 věnované problematice kouření: kouření jako rizikový faktor předčasných úmrtí, nové zdravotní aspekty kouření, pasivní kouření, ekonomika kuřáctví, kontrola tabáku. Objednávky zasílejte na adresu cejph@szu_cz

...... Hygiena / 2016 - aktuální číslo

 ...... AHEM - 1/2014   Metodický návod k provádění kontroly účinnosti sterilizačních přístrojů

 

 databaze1.bmp DATABÁZE....

.....  EBSCO - zkušební přístupu do databází

od 1. ledna do 31. března 2017 je pro uživatele naší knihovny otevřeln přístup k rozšířené verzi databáze EBSCO Academic Search Complete ULTIMATE” , který je doplněn i o testování multioborových databázeíe-knih eBook Academic Collection a eBook Collection.

Academic Search Ultimatenejrozsáhlejší multioborová akademická plnotextovou databáze, nabízí více než 12 400 plnotextových akademických časopisů, magazínů a periodik. Tisíce plnotextových časopisů v angličtině i jiných původních jazycích z Evropy, Asie, Oceánie a Latinské Ameriky umožní studentům a vědcům pohled na jejich studium a výzkum z více globální perspektivy. Seznam titulů

 eBook Academic Collection - světově nejobsáhlejší kolekce zahrnující 150 000 akademických titulů .Multioborová kolekce nabízí eknihy pokrývající široké spektrum akademických oborů od ekonomie a obchodu, přes vědu, medicínu a strojírenství až po humanitní obory. Hluboký záběr informací dostupných v této databázi zaručuje, že uživatelé naleznou relevantní prameny pro své vědecké potřeby.

 

.....Global Health,

během měsíce ledna lze testovat databázi Global Health, která je unikátním informačním zdrojem zaměřeným na veřejné zdraví.

Global Health je bibliografická databáze, která obsahuje přes 2,7 mil. záznamů (95 % s abstrakty) ze 7000 časopisů, monografií, konferenčních sborníků, patentů a elektronických dokumentů publikovaných ve 100 zemích a 50 jazycích od roku 1973. Ve srovnání s dalšími zdroji je cca 40 procent záznamů šedé literatury, oficiálních dokumentů a patentů uvedeno výlučně jen v tomto zdroji. Roční přírůstek činí 185 tisíc záznamů. K dispozici je přes 68 000 plných textů. Obsahově pokrývá:

 • biomedicínské obory věd o životě (lékařská mikrobiologie, fyziologie, farmakologie, toxikologie, potravinářství),
 • veřejné zdraví (sociální medicína, zdraví seniorů, žen a matek a dětí, reprodukce),
 • podpora zdraví (prevence, informování, zdravotní programy),
 • zdravotní nouzové stavy (bioterorizmus, katastrofy),
 • epidemiologie a biostatistika,
 • zdraví a ekologie, nemoci z povolání (bezpečnost potravin a hygiena, zásobování vodou),
 • výživa a potravinářství (výživa a veřejné zdraví, stravování v nemoci, fyziologie a biochemie výživy),
 • infekční nemoci a parazitologie (nemoci způsobené bakteriemi, viry, houbami a parazity, lékařská entomologie, nemoci přenosné ze zvířat, nemoci získané v nemocničním prostředí),
 • tropická a mezinárodní medicína (tradiční medicína, nemoci při cestování),
 • diagnóza a léčba nemocí,
 • zdravotnické systémy (ekonomika, politika a plánování, služby, chronické nemoci, tradiční medicína a léčivé rostliny, medicína založená na důkazech).

 Pro získání přístupu se stačí jednoduše (individuálně) zaregistrovat na adrese https://goo.gl/lTP9at a počkat, až Vám přijde e-mailová zpráva s vašimi osobními přihlašovacími údaji, které použijete pro přihlášení na adrese http://ovidsp.ovid.com.

 

..... seznam ČSN
Pro všechny zájemce o informace z oblasti normalizace je na stránkách ÚNMZ volně ke stažení Seznam ČSN. Tento program obsahuje kompletní bibliografická data o všech normách, včetně anotace (neobsahuje plné texty). Každý měsíc lze zdarma stáhnout aktualizaci dat. Na adrese http://www.unmz.cz/urad/databaze-csn-zdarma, jsou podrobné informace pro stahování a užití programu.

 

 

 

 

 

Nahoru