SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Oddělení Centra epidemiologie a mikrobiologie » Laboratoř bakteriální genetiky
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Laboratoř bakteriální genetiky


Laboratoř bakteriální genetiky

 

Vedoucí: prof. RNDr. Alexandr Nemec, Ph.D. et Ph.D.

Laboratoř je organizačně podřízena vedoucí CEM.

Zaměření

  • Výzkumná (převážně) a referenční činnost věnovaná podmíněně patogenním bakteriím ze skupiny nefermentujících gramnegativních tyčinek.
  • Subspecifická typizace gramnegativních bakterií pro účely epidemiologické analýzy nemocničních infekcí.
  • Systematické studium taxonomie rodu Acinetobacter (www.szu.cz/anemec/Classification.pdf).
  • Studium populačně-genetické struktury rodu Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa a komplexu Burkholderia cepacia ve vztahu k multirezistenci k antimikróbním látkám a dalším lékařsky a diagnosticky významným vlastnostem těchto bakterií.
  • Studium evoluce multirezistence u Acinetobacter baumannii a příbuzných druhů na modelu vztahu mezi strukturou bakteriální populace a genetickou organizací a expresí genů rezistence.
  • Využití široké škály klasifikačních a diagnostických metod založených na analýze genotypových a fenotypových vlastností bakterií.
  • Vědecká výchova pregraduálních a postgraduálních studentů (www.szu.cz/anemec/anemec.htm).
  • Spolupráce s výzkumnými zahraničními (zvláště s Leiden University Medical Center, University of Ghent, University of Cologne, Institut Pasteur) a tuzemskými (Ústav fyzikální chemie AV ČR, Ústav experimentální biologie Masarykovy univerzity) pracovišti.
  • Spolupráce s diagnostickými laboratořemi v rámci Pracovní skupiny pro acinetobaktery.

 

 

 

Nahoru