Home » Integrovaný operační program (IOP) » Modernizace a vybavení NRL pro biologické...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Modernizace a vybavení NRL pro biologické monitorování expozice chemickým látkám v pracovním prostředí a Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ

Reg. č. CZ.1.06/3.2.01/11.08435 (01. 02. 2013 – 30. 04. 2015)  


Cíl projektu

Předmětem předkládaného projektu je modernizace a obnova přístrojového vybavení Národní referenční laboratoře pro biologické monitorování expozice chemickým látkám v pracovním prostředí (NRL-BM) a Centra epidemiologie a mikrobiologie (CEM) Státního zdravotního ústavu (SZÚ).

Cílem projektu je podstatné rozšíření škály stanovovaných biomarkerů, výrazné zvýšení citlivosti stanovení a zvýšení přesnosti identifikace neznámých látek, zvýšení kvality realizovaných vyšetření a celkově zvýšení efektivity práce na dotčených pracovištích. Díky projektu dojde dále k implementaci moderních molekulárních laboratorních metod na pracovištích CEM.

Globálním cílem je pak zvýšení ochrany zdraví obyvatelstva díky zajištění dlouhodobé udržitelnosti rozsahu a kvality prováděných vyšetření, a to jak v oblasti širokého spektra chemických faktorů v pracovním a životním prostředí, tak v oblasti surveillance infekčních onemocnění.

Projekt přispěje ke snížení zdravotních rizik obyvatel vyplývajících z rozšíření, epidemie či pandemie vybraných virových či bakteriálních onemocnění; je rovněž důležitý i z hlediska prevence. Dílčími kroky k naplnění uvedeného cíle je obnova technicky zastaralých a fyzicky opotřebovaných přístrojů a pořízení nových, výkonnějších technologií.

Plánovaná modernizace přístrojového vybavení CEM je nezbytná pro efektivní a spolehlivý výkon celonárodní a mezinárodní laboratorní surveillance citlivosti infekčních agens na antibiotika, surveillance invazivních bakteriálních onemocnění přenášených vzdušnou cestou, akutních respiračních infekcí včetně chřipky a tuberkulózy, sexuálně přenosných nemocí či infekcí přenášených na člověka ze zvířat.

Kontaktní informace

Statutární zástupce: Ing. Jitka Sosnovcová (e-mail: zdravust@szu_cz, telefon: (420) 267 082 295)

Hlavní kontaktní osoba: Lenka Miková (e-mail: lenka.mikova@szu_cz, telefon: (420) 267 082 210)

Výběrová řízení

  • VŘ003 - Administrace rozvojových projektů IOP (ZDE);
  • VŘ002 - Dodávka BioNumerics software (jednací řízení bez uveřejnění - ZDE);
  • VŘ001 - Dodávka souboru přístrojů (ZDE);
  • VŘ004 - Administrace rozvojových projektů IOP II. (ZDE);
  • VŘ005 - Zajištění publicity projektů IOP (ZDE)
  • VŘ006 - Modernizace a vybavení NRL pro biologické monitorování a CEM - opakované VŘ (ZDE)
  • VŘ007 - Dodávka SW pro plynový chromatograf Agilent (ZDE)

Tisková zpráva

2015-04-15 Tisková zpráva k 8435 2015-04-15 Tisková zpráva k 8435 (527,82 KB)

Nahoru