Home » Integrovaný operační program (IOP) » Modernizace systému hodnocení rizik chemických...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Modernizace systému hodnocení rizik chemických látek v ČR

Reg. č. CZ.1.06/3.2.01/02.06102 (15.12.2009 – 31.12.2011) - projekt stažen


Předkládaný projekt byl zaměřený na vybudování kvalitní technologické platformy pro hodnocení zdravotních rizik chemických látek v ČR a pro podporu schopnosti žadatelské organizace nadále plnit současné požadavky na hodnocení dokumentace k chemickým látkám Ministerstva zdravotnictví ČR a také ostatních orgánů státní správy na úrovni České republiky a Evropské unie. Realizace projektu měla umožnit vybavení Státního zdravotního ústavu (SZÚ) dostatečnými SW a HW prostředky k zajištění agendy vyplývající z mezinárodních závazků ČR (např. nařízení REACH, nařízení CLP) a přispět k zefektivnění práce komunikace se státní správou a ostatními subjekty podílejícími se na hodnocení rizika chemických látek.

Tento projekt byl stažen.

Nahoru