SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail: zdravust@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni @ szu.cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Meziknihovní výpůjční služba pro knihovny 1/3

Meziknihovní výpůjční služba pro knihovny

* * * * * * * * * * * * Údaje o žadateli * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * Bibliografické údaje * * * * * * * * * * *

Žadatel o MVS bere na vědomí, že ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), oddíl 2 - Volná užití, je kopie/výpůjčka určena pouze pro osobní potřebu koncového uživatele.