SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pesticidy » Přípravky na ochranu rostlin » Hodnocení přípravku – informace pro žadatele
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Hodnocení přípravku – informace pro žadatele

vinice_pole.jpg Posouzení přípravku na ochranu roslin včetně jeho použití z hlediska ochrany zdraví zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví (MZ) na základě hodnocení vypracovaného Státním zdravotním ústavem (SZÚ). Rozhodnutí o povolení pak přísluší ÚKZÚZ. Informace v položce níže se týkají především hodnocení SZÚ. Žadatel o povolení přípravku na ochranu rostlin a pomocného prostředku v EU (včetně ČR) se řídí předpisy především EU a dále národními v případech, kdy jsou určité okruhy / požadavky řešeny pouze národní legislativou.


‹‹   Předchozí   1 2

Požadavky na pokusy s přípravky na ochranu rostlin - rezidua

Požadavky na reziduální pokusy pro vyhodnocení z hlediska zdraví lidí, aby mohly být uznatelné pro hodnocení přípravků na ochranu rostlin a reziduí jejich účinných látek v potravinách a krmivech (pokusy na rostlinách týkající se množství reziduí a možné extrapolace výsledků na jiné plodiny včetně plodin menšího významu – menšinová použití), jsou dané příslušnými předpisy a pokyny.


 

Nepřijatelné formulační přísady

Nepřijatelné formulační přísady přípravků na ochranu rostlin (POR) pro Českou republiku z hlediska ochrany zdraví lidí umožňuje stanovit článek 81 nařízení (ES) č. 1107/2009.


 

Požadavky podle nařízení (ES) č. 1272/2012 = nařízení CLP

Všechny směsi tedy i přípravky na ochranu rostlin (POR) uváděné na trh po 1.6.2015 musí splnit požadavky výše uvedeného nařízení CLP (klasifikaci, označení a balení), kromě dalších požadavků stanovených dalšími souvisejícími nebo speciálními předpisy (například nařízení (EU) č. 547/2011).


 
‹‹   Předchozí   1 2

Nahoru