SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
Praha 10, 100 42
Tel.: 26708 1111
E-mail: zdravust@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
Home » Povinně zveřejněné informace » Veřejné zakázky a poptávky
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Veřejné zakázky a poptávky

Od 1.1.2013 bude zadavatel uveřejňovat veškeré dokumenty a informace týkající se výběrových řízení zejména na profilu zadavatele.


Profily zadavatele: e-Gordion,   Tendermarket

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7   Následující   ››

Rekonstrukce části kamenné opěrné zdi v areálu.

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s § 6  a 18 odst.3 zákona  č.137/2006  Sb.


 

Dodávka biologických inkubátorů

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 6 a 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb


 

Dodávka 1 ks analyzátoru nukleových kyselin a proteinů

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu a v souladu s § 6 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.


 

Rekonstrukce části kamenné opěrné zdi v areálu

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 6 a 18 odst.3 zákona č.137/2006 Sb.                          


 

Dodávka 3 ks CO2 inkubátorů

Zakázka je zrušena, vypsána nově!


 

Dodávka 1 ks kapalinového chromatografu

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 6 a 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb.


 

Dodávka 1 ks komunálního stroje – malotraktoru, včetně příslušenství.

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 6 a 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb.


 

Procesní analýza a specifikace požadavků pro potřeby tvorby informačního systému

Veřejná zakázka malého rozsahu spolufinancovaná Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu (projekt reg. č. CZ.1.06/3.2.01/02.06100 s názvem: „Modernizace vybavení SZÚ pro surveillance vybraných infekčních onemocnění a ATB rezistence” a projekt reg. č. CZ.1.06/3.2.01/02.06121 s názvem: „Modernizace informačního systému hlášení infekčních nemocí (NEW EPIDAT)“).


 

Dodávka 1 ks stereoteploměru vč. příslušenství

  Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 6 a 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb.


 

Zajištění nakladatelských činností

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 6 a 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb.


 

Rekonstrukce elektroinstalace bud.č.28, vč. přípojky NN

Výběrové řízení je zrušeno!


 

Rekonstrukce a vybavení místností č. 23a, 23b a 23c v budově č.2

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s  § 6 a 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb.


 

Rekonstrukce zdroje tepla v budově č.31

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s  § 6 a 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb.


 

Dodávka souboru přístrojů

Podlimitní veřejná zakázka spolufinancovaná Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu (projekt reg. č. CZ.1.06/3.2.01/02.06119 s názvem: „Modernizace vybavení SZÚ pro surveillance vybraných infekčních onemocnění a ATB rezistence”). Zakázka je uveřejněna v Informačním systému veřejných zakázek – uveřejňovacím subsystému pod evidenčním číslem 7202010005686.


 

Dodávka sekvenátoru

  Nadlimitní veřejná zakázka zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pro nadlimitní veřejné zakázky v  otevřeném nadlimitním řízení podle § 27 a násl. zákona.      


 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7   Následující   ››

Nahoru