Home » Povinně zveřejněné informace » Veřejné zakázky a poptávky
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Veřejné zakázky a poptávky

Od 1.1.2013 bude zadavatel uveřejňovat veškeré dokumenty a informace týkající se výběrových řízení zejména na profilu zadavatele.


Profily zadavatele: e-Gordion,   Tendermarket

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7   Následující   ››

Rekonstrukce laboratoře, šatny, a denní místnosti vč. vybavení

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky zpracovaná v souladu s ustanoveními §§ 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“)


 

Terénní šetření - Zdraví 2012

Státní zdravotní ústav v souladu s ustanovením § 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, touto cestou vyzývá k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Terénní šetření - Zdraví 2012" .


 

STRATEGICKÉ HLUKOVÉ MAPY – FÁZE II - rozhodnutí

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VZ“) a v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce, Integrovaný operační rogram (dále jen „IOP“), oblast intervence 3.2 – Služby v oblastiveřejného zdraví, výzva č. 2, verze 1.1 pro otevřené nadlimitní řízení podle ustanovení §§ 27 a násl. zákona o VZ.


 

Rekonstrukce elektroinstalace vč. přípojky NN, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v budově č. 28

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky zpracovaná v souladu s ustanoveními § 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“)


 

Rekonstrukce a vybavení místností č. 007 a 309 v Brně

    Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 6 a 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb.


 

Dodávka 1 ks digitálního barevného kopírovacího stroje

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu a v souladu s § 6 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.


 

Odstranění vhkosti u budovy


 

Dodávka 3 ks CO2 inkubátorů

  Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 6 a 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb - opakovaná výzva.


 

Rekonstrukce části kamenné opěrné zdi v areálu.

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s § 6  a 18 odst.3 zákona  č.137/2006  Sb.


 

Dodávka biologických inkubátorů

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 6 a 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb


 

Dodávka 1 ks analyzátoru nukleových kyselin a proteinů

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu a v souladu s § 6 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.


 

Rekonstrukce části kamenné opěrné zdi v areálu

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 6 a 18 odst.3 zákona č.137/2006 Sb.                          


 

Dodávka 3 ks CO2 inkubátorů

Zakázka je zrušena, vypsána nově!


 

Dodávka 1 ks kapalinového chromatografu

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 6 a 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb.


 

Dodávka 1 ks komunálního stroje – malotraktoru, včetně příslušenství.

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 6 a 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb.


 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7   Následující   ››

Nahoru