Home » Povinně zveřejněné informace » Veřejné zakázky a poptávky
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Veřejné zakázky a poptávky

Od 1.1.2013 bude zadavatel uveřejňovat veškeré dokumenty a informace týkající se výběrových řízení zejména na profilu zadavatele.


Profily zadavatele: e-Gordion,   Tendermarket

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6

Rekonstrukce místností č.328, 332 a 333 - opakované výběrové řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu  § 6 a18 odst.3 zákona č.137/2006 Sb.


 

Modernizace vybavení SZÚ- Vysoko účinný kapalinový chromatograf

Otevřené zadávací  řízení  podle zákona č.137/2006 Sb. na dodávku Vysoko účinný kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem umožňující fragmentaci do vyšších řádů (HPLC-MS/MS) .


 

Modernizace vybavení SZÚ-centrální monitoring teplot

  Státní zdravotní ústav vypisuje v rámci projektu "Modernizace vybavení SZÚ pro surveillance vybraných infekčních onemocnění a ATB rezistence" financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 6 a 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb. na dodávku 2 ks centrálního monitoringu teplot s centrálou.  


 

Rekonstrukce místností č.328, 332 a 333 v budově č.23-zrušena

Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu  § 6 a18 odst.3 zákona č.137/2006 Sb.


 

Modernizace vybavení SZÚ - izolátor nukleových kyselin.

  Státní zdravotní ústav vypisuje v rámci projektu "Modernizace vybavení SZÚ pro surveillance vybraných infekčních onemocnění a ATB rezistence" financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 6 a 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb. na dodávku 1 ks izolátoru nukleových kyselin.  


 

Modernizace vybavení SZÚ - pulzní gelová elektroforéza.

  Státní zdravotní ústav vypisuje v rámci projektu "Modernizace vybavení SZÚ pro surveillance vybraných infekčních onemocnění a ATB rezistence" financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 6 a 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb. na dodávku 1 ks pulzní gelové elektroforézy.  


 

Provádění komplexních úklidových prací

Veřejná zakázka na provádění komplexních úklidových prací, včetně speciální ochranné  dezinfekce, vyhlášená formou otevřeného zadávacího  řízení  podle zákona č.137/2006 Sb.


 

Rekonstrukce místnosti č.126 v budově č.11

Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu  § 6 a18 odst.3 zákona č.137/2006 Sb.


 

Modernizace vybavení NRL - UV-VIS spektrofotometr

Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu  § 6 a18 odst.3 zákona č.137/2006 Sb.  


 

Modernizace vybavení NRL - mikrovlnná pec

Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu  § 6 a18 odst.3 zákona č.137/2006 Sb.


 

Modernizace vybavení NRL - spektrometr

Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu  § 6 a18 odst.3 zákona č.137/2006 Sb.


 

Administrace rozvojových projektů IOP

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s  § 6 a 18 odst.3. zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách.  


 

Studie Mládež a zdraví 2010

Veřejná zakázka malého rozsahu na službu:  dotazníkové šetření ve školách v České republice


 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6

Nahoru