Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Oddělení Centra epidemiologie a mikrobiologie » Oddělení epidemiologie infekčních nemocí » Aktuality » Nabídka dvou kurzů ECDC pro epidemiology
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Nabídka dvou kurzů ECDC pro epidemiology

"Rapid Assessment in Complex Public Health Emergencies" ,  zatím je znám pouze předběžný termín kurzu 24. – 28. ledna 2015 "Introduction to intervention epidemiology", 16.- 28.února 2015 pořádaných ECDC ve spolupráci s EpiConcept ve WHO collaborating training centre Les Pensieres in Veyrier du Lac, France


Školení bude probíhat v anglickém jazyce.

Bližší informace k jednotlivým kurzům jsou v přílohách:

 • Kurz "Rapid Assessment in Complex Public Health Emergencies"
  • Cílem kurzu je připravit epidemiology, aby se podíleli na multidisciplinární a mezinárodní reakci při mimořádných událostech a uplatnili své dovednosti pro intervenci v oblasti veřejného zdraví
  • Kurz mimo jiné zohledňuje současné potřeby reakce na epidemii eboly v západní Africe
  • Bližší informace o kurzu "Rapid Assessment in Complex Public Health Emergencies" :  RAS_save_the_date_to_NFPT.pdf RAS_save_the_date_to_NFPT.pdf (42,90 KB)
 • Kurz "Introduction to intervention epidemiology"
  • Kurz si klade za cíl posílit pochopení epidemiologických koncepcí v oblasti surveillance, šetření epidemií a kontrolních aktivit, a též získání potřebných počítačových dovedností
  • Kurz sestává ze dvou částí: nejdříve je self-learnig module, který uvede účastníka do problematiky následného dvoutýdenního face-to-face course
  • Bližší informace o kurzu "Introduction to intervention epidemiology": Invitation_for_participants_IntoEpi_NFPT.pdf Invitation_for_participants_IntoEpi_NFPT.pdf (63,82 KB)

V případě zájmu o účast v kurzu, napište, o který kurz máte zájem a zašlete požadované údaje (name, current position, e-mail address, telephone number and short curriculum vitae) do 27. listopadu na adresy pavla.krizova@szu_cz  a  horlikova@szu_cz .

Sami přímo do ECDC přihlášku neodesílejte, za Českou republiku budou zaslány všechny nominace do ECDC najednou, pro každý z kurzů bude ze zájemců navržen jeden účastník a jeden náhradník.

MUDr. Pavla Křížová, CSc. (NFP for Public Health Training – member)

MUDr. Hana Orlíková (NFP for Public Health Training – alternate)

Nahoru