Home » Centra » Oddělení biostatistiky » Národní referenční centrum pro analýzu...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční centrum pro analýzu epidemiologických dat


Vedoucí NRC: doc.RNDr. Bohumír Procházka, CSc.

Kontakt: Tel.: 26708 2353, e-mail: pro@szu_cz

Ing. Helena Šebestová, tel.: +420 607 057 810, e-mail: helena.sebestova@szu_cz
Mgr. Martin Gašpárek, tel.: 26708 2487, e-mail: martin.gasparek@szu_cz

Charakteristika činnosti

· NRC zajišťuje celostátní provoz EpiDatu (systém hlášení infekcí v ČR)

· Poskytování dat do nadnárodních struktur - do EU – TESSy a FWD ECDC, Legitravel, WHO – HFA21, Euvacnet, Cisid)

· Připravuje rutinní týdenní a měsíční pravidelné přehledy výskytu infekčních onemocnění, které jsou publikovány především ve zprávách CEM a využívány v různých grantových projektech.

· Zásadním způsobem se podílí na každoroční přípravě Epidatu pro následující rok

· Připravuje samostatné analýzy a informace pro MZ, HS a NRL SZÚ, mimo.

· Podílí se na publikacích, posterech a přednáškách pracovníků SZÚ doma i v zahraničí.

 

Nahoru