Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro pertusi a...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční laboratoř pro pertusi a difterii

Pracoviště je akreditované ČIA jako zdravotnická laboratoř podle ČSN EN ISO 15189


 

 

Vedoucí: Mgr. Jana Zavadilová

 • ověřuje identifikaci kmenů B. pertussis, B. parapertussis a Corynebacterium prováděnou mikrobiologickými laboratořemi
 • u kmenů C. diphtheriae a C. ulcerans provádí stanovení toxigenicity kmene
 • zajišťuje evidenci a sbírku kmenů B. pertussis, B. parapertussis a Corynebacterium pro další analýzy
 • provádí detekci B. pertussis a B. parapertussis z klinického materiálu metodou RT PCR
 • provádí vyšetřování protilátek proti B. pertussis, B. parapertussis a difterických antitoxických protilátek v sérech pacientů
 • zajišťuje  odběry na kultivační a PCR vyšetření (Doporučené postupy)
 • provádí expertizní a recenzní činnost
 • zajišťuje konzultační činnost
 • poskytuje metodické vedení mikrobiologickým laboratořím v České republice
 • ověřuje kvalitu komerčně dostupných diagnostických přípravků
 • provádí surveillance záškrtu a dávivého kašle - ve spolupráci s oddělením epidemiologie infekčních nemocí SZÚ (Surveillance)
 • spolupracuje na tuzemských a zahraničních projektech (Projekty a mezinárodní spolupráce)
 • spolupracuje s National Centre of Reference for Whooping Cough and other bordetellosis, Institut Pasteur (Mezinárodní spolupráce)
 • účastní se systému mezinárodního hodnocení kvality v programech laboratorní diagnostiky záškrtu a dávivého kašle 

Aktualizováno 5. 9. 2019


 

  ŽÁDANKA O VYŠETŘENÍ v NRL pro pertusi a difterii ŽÁDANKA O VYŠETŘENÍ v NRL pro pertusi a difterii (458,00 KB)

  PRŮVODNÍ LIST MATERIÁLU pro KONFIRMAČNÍ VYŠETŘENÍ v NRL pro pertusi a difterii  PRŮVODNÍ LIST MATERIÁLU pro KONFIRMAČNÍ VYŠETŘENÍ v NRL pro pertusi a difterii (459,50 KB)

   

   

   

  Nahoru