Home » Centra » Centrum odborných činností v ochraně a podpoře... » Národní referenční pracoviště pro fyziologii a...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční pracoviště pro fyziologii a psychofyziologii práce


Vedoucí: MUDr. Jana Hlávková

Kontakt: 26708 2738 nebo 2703; jhlav@szu_cz

Charakteristika činností:
Pracoviště se zabývá především zdravotními riziky expozice fyzické a psychické zátěže v pracovním prostředí. Provádí měření a hodnocení fyziologických a psychologických faktorů práce a zabývá se možnými zdravotními důsledky vznikajícími v souvislosti s touto zátěží. Provádí ergonomická posuzování pracovišť a pracovních míst se zaměřením zejména na prevenci onemocnění pohybového aparátu. Vypracovává nové metody pro hodnocení fyziologických a psychologických faktorů práce zejména ve smyslu jejich sjednocení s ostatními státy EU. Připravuje odborné podklady pro tvorbu nové legislativy v oblasti BOZP. Výzkum je zaměřen především na kauzální souvislosti mezi pracovními podmínkami a vznikem onemocnění pohybového aparátu. Pozornost je věnována zejména profesionálním onemocněním končetin z jednostranného nadměrného přetěžování. Na základě výsledků výzkumu pracoviště specifikuje kritéria pro prevenci a posuzování nemocí z povolání z přetěžování, výběr osob do náročných profesí a pro zařazování osob se změněnou pracovních schopností. Rovněž jsou realizovány programy podpory zdraví u vytipovaných profesních skupin s vysokou psychickou zátěží. Dlouhodobé úkoly výzkumného charakteru jsou zaměřeny na studium fyziologických rekcí člověka na nepříznivé faktory práce a pracovního prostředí.

Vypracovala: MUDr. Jana Hlávková; poslední aktualizace 22. 2. 2010

Nahoru