Home » Aktuality » Nový Národní program řešení problematiky...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Nový Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2018–2022


Vláda České republiky schválila ke konci roku 2017 nový Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2018–2022 (dále NP HIV/AIDS). Tento střednědobý komplexní dokument Ministerstva zdravotnictví uvádí základní východiska a směry řešení v problematice HIV/AIDS. Nový NP HIV/AIDS je členěn do 5 sekcí, přičemž je nově zařazena podrobnější analýza výchozí situace. Hlavním cílem NP HIV/AIDS je snížení počtu nových infekcí HIV o 25% v roce 2022 ve srovnání s rokem 2016. Aktivity vedoucí k dosažení cílů nového NP HIV/AIDS zahrnují aktivity na úseku prevence přenosu HIV/AIDS, zajištění zdravotní péče osobám žijícím s HIV/AIDS nebo v ohrožení nákazou HIV/AIDS, aktivity v oblasti destigmatizace a sociálních služeb, aktivity na úseku mezinárodní spolupráce a část věnovanou monitorování, hlášení a výzkumu a pak koordinaci a financování. V rámci monitoringu pak nově zahrnuje sledování léčebné kaskády a stanovení míry stigmatizace.  

Celý Národního program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2018–2022 včetně schvalujícího usnesení je k dispozici na webu Ministerstva zdravotnictví: http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/narodni-program-reseni-problematiky-hiv/aids-v-ceske-republice-na-obdobi-2018-_14810_5.html

Nahoru