Home » Centra » Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti » Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků » NRC pro posuzování zdravotní nezávadnosti...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

NRC pro posuzování zdravotní nezávadnosti stavebních materiálů

Vedením je pověřen: Ing. Karel Vrbík, telefon: 26708 2554, fax: 26708 2554; E-mail: vrbik@szu.cz


Pracoviště hodnotí vnitřní prostředí neprůmyslových budov, zejména prostředí bytů, dětských a zdravotnických zařízení,kanceláří apod. Sledování prostředí je komplexní s důrazem na kvalitu vnitřního ovzduší z hlediska chemických, biologických a fyzikálních faktorů. Z hlediska prevence a podpory zdraví jsou sledovány všechny populační skupiny, zejména však děti s respiračními alergiemi.

Dokumenty

Aktuality


Nahoru