SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro hemofilové nákazy » Doporučené postupy
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Doporučené postupy


 

Typizace Haemophilus influenzae metodou real-time PCR

 NRL pro hemofilové nákazy nabízí metodu RT-PCR k typizaci H. influenzae, primárně pro klinické bezkultivační vzorky, kde byla tato bakterie potvrzena. Samozřejmě lze tuto metodu využít v případě potřeby i pro verifikaci kmenů. Metoda je navržena dle aktuálního CDC doporučení (https://www.cdc.gov/meningitis/lab-manual/chpt10-pcr.html). Identifikace se provádí analýzou cap lokusu pomocí genů: Hia acsB, Hib bcsB, Hic ccsD, Hid dcsE, Hie ecsH, Hif bexD. V případě negativity všech typů se H. influenzae považuje za netypovatelný HiNT.

Do NRL/HEM je možné posílat kromě kultivačních vzorků i nekultivační ve formě primárně sterilních klinických vzorků (hl. likvor, krev, sérum, punktát) či izolované DNA z nich. Požadované množství materiálu pro typizaci H. influenzae metodou RT-PCR je minimálně 0,2-0,5 ml klinického materiálu či 75-100 µl izolované DNA. Klinický materiál je možné odebrat i po zahájení antibiotické terapie, což je jednou z výhod těchto molekulárních metod. Ideální je odesílat materiál ihned po odběru, jinak skladovat krátkodobě (do 24 hod) při teplotě 2-8 °C, déle zamražený při -70°C. Transport DNA a likvoru nejlépe zamražený na obyčejném či suchém ledu, ostatní materiály chlazené nebo při pokojové teplotě.

 

 

 

Nahoru