SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnávání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2009 » Očekávané výsledky EHK-599 - bakteriologická...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-599 - bakteriologická diagnostika

Zásilka odeslána  dne 19.2.2009.  Termín oznámení výsledků dne po 13.3.2009. V zásilce expedováno 114 lahviček každého vzorku. Kontrola před expedicí - 6 lahviček každého vzorku.


Vzorek 1

Edukativní vzorek.
Aerococcus urinae


A. 5991.jpg
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.


 

Vzorek 2

Výtěr z krku od 8 letého dítěte s bolestí v krku a horečkou.
Streptococcus pyogenes

Vzorek dále obsahoval: Streptococcus salivarius, Neisseria flavescens


A. 5992.jpg
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.


 

Vzorek 3

Stolice od 3-letého dítěte s krvavým průjmem a horečkou.
Escherichia coli O157

Vzorek dále obsahoval: Escherichia coli, Enterobacter asburiae


A. 5993a.jpg B. 5993b.jpg C. 5993c.jpg
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.
B. MacConkey agar, 36°C, 24h, aerobně.
C. MacConkey + sorbitol agar, 36°C, 24h, aerobně.


 

Vzorek 4

Izolát z krve od dlouhodobě hospitalizovaného pacienta.
Enterobacter cloacae

Určit signifikantního patogena a vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: ampicilin/sulbaktam (AMS), nebo amoxicilin/klavulanová kyselina (AMC) a ceftazidim (CAZ).


A. 5994.jpg
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (disková difuzní metoda, MH agar, 3 měření, 36oC, 18 h, aerobně):
AMC (10/10 μg): 6- 6 mm; AMC (20/10 μg): 7 - 7 mm; CAZ (30 μg): 28 - 29 mm.

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (3 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36oC, 18 h, aerobně):
AMS: > 32 mg/l;  CAZ: 1 - 2 mg/l.

 

Kmen je rezistentní ke kombinaci aminopenicilinů s inhibitory ß-laktamáz a citlivý k ceftazidimu.

 

Vzorek 5

Escherichia coli

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: ampicilin/sulbaktam (AMS), nebo amoxicilin/klavulanová kyselina (AMC) a ceftazidim (CAZ).

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (disková difuzní metoda, MH agar, 3 měření, 36oC, 18 h, aerobně):
AMC (10/10 μg): 16 - 16 mm; AMC (20/10 μg): 21 - 22 mm; CAZ (30 μg): 30 - 32 mm.

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (3 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36oC, 18 h, aerobně):
AMS: 8 - 16 mg/l;  CAZ: <= 0,25 mg/l.


Kmen je citlivý ke kombinaci aminopenicilinů s inhibitory ß-laktamáz i k ceftazidimu.Nahoru