Home » Mezilaboratorní porovnávání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2017 » Očekávané výsledky EHK-999 - bakteriologická...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-999 - bakteriologická diagnostika


 

Očekávané výsledky z Vyhlášení EHK-999 - Bakteriologická diagnostika


Vzorek 1

Izolát z moče (signifikantní bakteriurie).

Morganella morganii


A.  Morganella morganii, Columbia agar
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.


 

Vzorek 2

Hemokultura od pacientky s pyelonefritidou.

Klebsiella pneumoniae + Escherichia coli


A.  Klebsiella pneumoniae + Escherichia coli, Columbia agar B. Klebsiella pneumoniae + Escherichia coli, MacConkey agar
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.
B. MacConkey agar, 36°C, 24h, aerobně.


 

Vzorek 3

Stolice od dospělého muže s podezřením na apendicitidu.

Yersinia enterocolitica

Vzorek dále obsahoval: Escherichia coli, Enterococcus faecalis


A.  Yersinia enterocolitica + Enterococcus faecalis + Escherichia coli, Columbia agar B. Yersinia enterocolitica + Escherichia coli, MacConkey agar
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.
B. MacConkey agar, 36°C, 24h, aerobně.


 

Vzorek 4

Izolát z krve od pacientky se zhoubným onemocněním konečníku.

Pseudomonas aeruginosa

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: piperacilin/tazobaktam (TZP), meropenem (MEM)


A.  Pseudomonas aeruginosa, Columbia agar
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.


Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, disková difuzní metoda EUCAST):
TZP(30/6 ug): 26 - 26 mm; MEM(10ug): 33 - 35 mm.


Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36°C, 18 h):
TZP: 4 - 4 mg/l; MEM: 0,25 - 0,25 mg/l.

Izolát je citlivý k piperacilinu/tazobaktamu i k meropenemu.

 

Vzorek 5

Klebsiella pneumoniae.

Vyšetřit citlivost k ampicilinu/sulbaktamu (SAM) a ke kotrimoxazolu (SXT).


Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, disková difuzní metoda EUCAST):
SAM(10/10 ug): 18 - 18 mm; SXT(25ug): 24 - 25 mm.

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36°C, 18 h):
SAM: 1 - 1 mg/l; SXT: 0,125 - 0,125 mg/l.

Kmen je citlivý k ampicilinu/sulbaktamu i ke kotrimoxazolu.


 

 

 

Nahoru