Home » Centra » Centrum odborných činností v ochraně a podpoře... » Odbor hygieny práce a pracovnělékařské péče
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Odbor hygieny práce a pracovnělékařské péčeVedoucí:
MUDr. Zbyněk Bittner

Kontakt Tel.: 26708 2963; E-mail: zbynek.bittner@szu_cz

 

Charakteristika činností odboru:

Odbor se zabývá studiem vlivu práce a pracovního prostředí na zdraví. Součástí je i posuzování chemických látek a přípravků. Odbor se podílí na přípravě legislativy vztahující se k uvedené problematice. Poskytuje expertní pomoc při řešení specifických problémů týkajících se hodnocení zdravotních rizik v pracovním prostředí. Účastní se na vzdělávání v oblasti veřejného zdravotnictví, hygieny práce, pracovního lékařství a v oblasti managementu chemických látek. V rámci odboru je veden Národní registr nemoci z povolání, Registr profesionálních expozic chemickým karcinogenům a Informační systém kategorizace prací. Součástí odboru je Národní referenční centrum pro průmyslové chemické látky a přípravky, Národní referenční centrum pro pesticidy, Národní referenční pracoviště pro fyziologii a psychofyziologii práce a ordinace pracovního lékařství.

Odbor se člení na tyto organizační jednotky:

Oddělení chemické bezpečnosti

Oddělení hygieny práce a neinfekční epidemiologie

Oddělení pracovnělékařské péče

Oddělení fyziologie a psychologie práce

 

Nabídka služeb - uvedena na stránkách jednotlivých oddělení

 

Související odkazy:

Práce a pracovní prostředí

Materiály ze seminářů

Nemoci z povolání

REGEX

 

Nahoru