SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Odbor hygieny životního prostředí a Monitoring...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Odbor hygieny životního prostředí a Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva


Vedoucí:

MUDr. Růžena Kubínová

Kontakt: Tel.: 26708 2622, Fax: 271 731 699, E-mail: ruzena.kubinova@szu_cz
Charakteristika činnosti odboru:

Odbor se zabývá otázkami vlivu životního prostředí na zdraví člověka. Zkoumá expozice škodlivým látkám a faktorům ze životního prostředí a identifikuje možná zdravotní rizika pro obyvatelstvo. Odbor je řídícím útvarem Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí. Zajišťuje:

 • soustavné sledování a vyhodnocování nových poznatků, odborné zdůvodnění požadavků na kvalitu životního prostředí, včetně legislativních návrhů.
 • průběžné zpracování podkladů pro řízení zdravotních rizik pro výkon státního dozoru a řízení výkonu státní správy v oblasti ochrany veřejného zdraví;
 • odborná stanoviska, posudky a konzultační služby pro ministerstvo zdravotnictví, hygienickou službu a další potřebné subjekty státní správy, odborné instituce a nevládní organizace i pro soukromé subjekty;
 • vědecko-výzkumnou činnost v rámci projektů národních a mezinárodních grantových agentur se zaměřením na hodnocení zdravotních rizik a dopadů znečištěného životního prostředí;
 • přednáškovou, publikační a pedagogickou činnost v oborech své působnosti.

 

  Řada úkolů je řešena v úzké spolupráci s pracovišti Centra laboratorních činností.

  Odbor se dělí na tyto organizační jednotky:

  a

   

   

  Nahoru