Home » Odborná centra
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Odborná centra


Odborná centra

Centrum zdraví a životního prostředí

MUDr. Helena Kazmarová,
tel.: 26708 2555
fax: 26708 2454
e-mail: helena.kazmarova@szu_cz

Oddělení hygieny ovzduší a odpadů

RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D.,
tel.: 26708 2375
e-mail: bohumil.kotlik@szu_cz

Oddělení hygieny vody

MUDr.František Kožíšek, CSc.,
tel.: 26708 2302
e-mail: frantisek.kozisek@szu_cz

 

Centrum zdraví, výživy a potravin

Doc. MVDr. Jiří Ruprich, CSc.,
tel.:
515 577 511
fax: 541 212 953
jruprich@chpr_szu_cz

Oddělení analýzy bezpečnosti potravin

RNDr. Irena Řehůřková, Ph.D,
tel.: 515 577 534
fax.: 541 212 953

Oddělení hodnocení zdravotních rizik a aplikované výživy

Doc. MVDr. Jiří Ruprich, CSc.,
tel.: 515 577 511
fax: 541 212 953
jruprich@chpr_szu_cz

 

Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

MUDr. Michael Vít, Ph.D.
tel.: 26708 2657
fax: 267 311 236
e-mail:michael.vit@szu_cz

Oddělení chemické bezpečnosti

MUDr. Miroslava Hornychová, CSc.,
tel.: 26708 2625
fax: 267 311 236
e-mail:miroslava.hornychova@szu_cz

Oddělení hygieny práce

 MUDr. Michael Vít, Ph.D.
tel.: 26708 2657
e-mail: michael.vit@szu_cz

Oddělení pracovního lékařství

MUDr. Zbyněk Bittner,
tel.: 26708 2963
fax: 267 311 236
e-mail: zbynek.bittner@szu_cz

Oddělení pro hodnocení expozice chemickým látkám na pracovišti

RNDr.Jaroslav Mráz, CSc.,
tel.: 26708 2667
e-mail: jaroslav.mraz@szu_cz

 

Centrum podpory veřejného zdraví

MUDr. Marie Nejedlá  
tel.: 267 082 693

fax: 26708 2607
e-mail: marie.nejedla@szu_cz

Oddělení podpory zdraví

MUDr. Hana Janata
tel.: 267 082 968

e-mail: hana.janata@szu_cz

Oddělení psychosociálních determinant zdraví

MUDr. Věra Kernová

tel.: 267 082 493
e-mail: vera.kernova@szu_cz

Oddělení hygieny dětí a mladistvých

MUDr. Marie Nejedlá
tel.:267 082 693

e-mail: marie.nejedla@szu_cz (marcela.krunclova@szu_cz)

 

Centrum epidemiologie a mikrobiologie

MUDr. Pavla Křížová, CSc.,
tel.: 26708 2250
fax: 26708 2538
e-mail: pavla.krizova@szu_cz

        Laboratoř bakteriální genetiky

doc.RNDr.Alexandr Nemec, Ph.D.,
tel.: 26708 2266
e-mail: anemec@szu_cz

Oddělení epidemiologie infekčních nemocí

MUDr. Jitka Částková, CSc.,
tel.: 26708 2486
e-mail: jitka.castkova@szu_cz

Oddělení bakteriálních vzdušných nákaz

MUDr. Jana Kozáková,
tel.: 26708 2211
fax: 267311454
jana.kozakova@szu_cz

Oddělení bakteriální rezistence a alimentárních bakteriálních nákaz

MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.,
tel.: 26708 2202
fax: 26708 2538
e-mail: helena.zemlickova@szu_cz

Oddělení mykobakterií

MUDr. Ilona Zemanová,
tel.: 26708 2390
fax: 26708 2538
e-mail: ilona.zemanova@szu_cz

Oddělení respiračních, střevních a exantematických virových nákaz

MUDr. Martina Havlíčková, CSc.,
tel.: 26708 2400
e-mail: nflucprg@szu_cz

Oddělení sexuálně přenosných nemocí - STI

MUDr. Hana Zákoucká,
tel.: 26708 2782
fax: 26708 2538
e-mail: hana.zakoucka@szu_cz

Oddělení zoonóz s přírodní ohniskovostí

RNDr.Petr Kodym, CSc.,
tel.: 26708 2105
e-mail: petr.kodym@szu_cz

Oddělení DDD

RNDr. František Rettich, CSc.,
tel.: 26708 2283
fax: 26708 2538
e-mail: frantisek.rettich@szu_cz

Oddělení pro přípravu půd a umývárny

Ing. Dagmar Štětinová,
tel.: 26708 2213
fax: 26708 2538
e-mail: dagmar.stetinova@szu_cz

 

Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti

MUDr. Dagmar Jírová, CSc.,
tel.: 26708 2439
fax: 26708 2439
e-mail: dagmar.jirova@szu_cz

Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků

Ing. Karel Vrbík,
tel.: 26708 2554
fax: 26708 2554
e-mail: karel.vrbik@szu_cz

Oddělení pro bezpečnost speciálních druhů potravin a mikrobiologii PBU

Ing. Daniela Winklerová,
fax: 26708 2318
e-mail: dana.winklerova@szu_cz

Oddělení alternativních toxikologických metod

RNDr. Kristina Kejlová, Ph.D.,
tel.: 26708 2327
fax: 26708 2386
e-mail: kristina.kejlova@szu_cz

Oddělení toxikogenomiky

RNDr. Pavel Souček, Ph.D.,
tel.: 26708 2711
fax: 26731 1236
e-mail: pavel.soucek@szu_cz

Oddělení biomediciny a welfare pokusných zvířat

MUDr. Dagmar Jírová, CSc.,
tel.: 26708 2439
fax: 26708 2439
e-mail: dagmar.jirova@szu_cz

Nahoru