Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Oddělení Centra epidemiologie a mikrobiologie » Oddělení epidemiologie infekčních nemocí
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Oddělení epidemiologie infekčních nemocí


 

Vedoucí: MUDr. Jan Kynčl, PhD.

 

Charakteristika činností oddělení:

 

Činnost oddělení vyplývá z následující zastřešující a pro státy EU závazné legislativy a základní legislativy ČR

Vlastní činnost oddělení je rozsáhlým servisem pro Ministerstvo zdravotnictví ČR a představuje tyto nosné činnosti:

 • Podíl na monitoringu a analýzách epidemiologické situace v oblasti infekčních nemocí na národní a mezinárodní úrovni včetně publikační a přednáškové činnosti
 • Podíl na přípravě programů surveillance infekčních onemocnění
 • Úzká spolupráce s mikrobiologickými laboratořemi v rámci CEM a s Oddělením biostatistiky SZÚ při zajišťování surveillance programů na státní úrovni. Vzájemné poskytování a získávání epidemiologických a mikrobiologických údajů potřebných ke komplexní analýze nemocnosti a úmrtnosti infekčními nemocemi a pro plánování relevantních protiepidemických opatření. Průběžné vyhodnocování úspěšnosti jednotlivých surveillance programů.
 • Participace s mikrobiologickými laboratořemi v rámci CEM a Oddělením biostatistiky při zavádění a vyhodnocování programů molekulární epidemiologie v národním a mezinárodním měřítku
 • Spolupráce s veterinární službou při zajišťování surveillance zoonóz.
 • Participace v evropských sítích a sítích WHO a ECDC pro hlášení infekčních onemocnění a úzká spolupráce s Evropským centrem pro kontrolu nemocí (ECDC)
 • Sběr, předávání dat a testování možností systému v rámci provozování nového informačního systému ECDC - The European Surveillance System (TESSy), zabezpečení kompatibility s národními hlásicími systémy v ČR
 • Účast v programech Světové zdravotnické organizace (WHO)
 • Účast na přípravě národní legislativy: vlastní připomínkování vyhlášek, zákonů, podíl na přípravě metodických pokynů a zpracovávání připomínek resortu zdravotnictví a dalších příslušných resortů
 • Činnosti vyplývající ze zajišťování úkolů ministerstva zdravotnictví při plnění Usnesení vlády k národnímu programu na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice.
 • Ve spolupráci s Oddělením biostatistiky a s mikrobiologickými laboratořemi v rámci CEM zpracovávání celostátních hlášení o výskytu infekčních nemocí a poskytování informací o epidemiologické situaci v ČR formou bulletinu SZÚ Zprávy Centra Epidemiologie a mikrobiologie (ISSN 1804-8668).
 • Analýza epidemiologických dat v týdenní, měsíční a roční periodicitě.
 • Podíl na správě a řízení systému hlášení akutních respiračních infekcí ARI.
 • Ve spolupráci s Oddělením biostistiky průběžné sledování výskytu infekcí s přírodní ohniskovostí a spolupráce s ČHMÚ na každotýdenním provozu předpovědního systému aktivity klíšťat v ČR v měsících březnu až listopadu.

 

Vypracovala: MUDr. Jitka Částková, CSc., 28. 01. 2010,

Poslední revize textu dne 27.3.2017

Nahoru