SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Centra » Centrum podpory veřejného zdraví » Oddělení psychosociálních determinant zdraví
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Oddělení psychosociálních determinant zdraví


 

Vedoucí: Mgr. Lenka Laiblová

Kontakt: Tel.: 267 082 611    email: lenka.laiblova@szu_cz

Charakteristika činnosti oddělení:

  • referenční a metodická činnost v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví dle požadavku MZ
  • výchova ke zdraví, konzultační činnost k jednotlivým determinantám zdraví
  • řešení problematiky rizikového chování, činnost managera pro oblast HIV/AIDS, bezplatná Národní linka pomoci AIDS
  • realizace úkolů koordinačního, monitorovacího a výzkumného pracoviště pro implementaci Evropského akčního plánu Evropa bez tabáku a Evropského akčního plánu o alkoholu
  • pregraduální a postgraduální výchova a vzdělávání odborných pracovníků v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a výchovy ke zdraví
  • mezinárodní spolupráce, realizace mezinárodních projektů, výzkumných projektů a projektů podpory zdraví

Nahoru