SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Věda a výzkum » Výzkumné projekty » Projekty řešené v ČR 2016
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Projekty řešené v ČR 2016


2016  
AZV MZČR  
   
15- 34887A-Molekulární epidemiologie invazivního meningokokového onemocnění v České republice MUDr. Pavla Křížová, CSc.
   
15- 25618A-Validace biomarkerů chemosensitivity karcinomu prsu doc.RNDr. Pavel Souček, CSc.
   
15- 25884A-Význam prognostických faktorů pro individualizaci léčby karcinomů děložního hrdla Mgr. Radka Václavíková, PhD.
   
16-27109A-Vývoj multirezistentního Streptococcus pneumoniae sérotypu 19A v éře vakcinace proti pneumokokům doc.MUDr. Helena Žemličková, PhD.
   
16-30782A- Využití omics technologií pro lepší poznání patogenity Bordetella pertussis Mgr. Jana Zavadilová
   
16-28375A-Studium prognostických a prediktivních biomarkerů v terapii karcinomu pankreatu doc.RNDr. Pavel Souček, CSc.
   
   
GAČR   
   
P303/12/G163 Centrum interakcí potravních doplňků s léčivy a nutrigenetiky doc.RNDr. Pavel Souček, CSc.
   
P301/12/1734 Analýza významu genetických faktorů v riziku vzniku a prognóze karcinomu pankreatu doc.RNDr. Pavel Souček, CSc.
   
13-26693S Genetická diverzita a fylogeneze rodu Acinetobacter v přírodních ekosystémech doc.RNDr. Alexandr Nemec, PhD.
   
14-14534S Hmotnostně spektrometrická kvantifikace těkavých matabolitů v dechu pacientů s cystickou fibrózou pro neinvazivní diagnostiku bakteriálních infekcí doc.RNDr. Alexandr Nemec, PhD.
   
   
TAČR  
   
TH01031196 Výzkum a vývoj procesu "umělé karbonatace"  pro hodnocení trvanlivosti a ekologické bezpečnosti stavebních materiálů v provozní praxi MUDr. František Kožíšek, CSc.
   
TE02000006 Centre for alternative environment friendly high effective polymer antimicrobial agents for industrial applicants RNDr. Hana Bendová, PhD.
   
TA03020957 Energeticky a ekologicky úsporné technologie výroby a formulace insekticidních plynů s recyklovatelnými obaly pro světový a evropský trh doc.RNDr. Pavel Rödl, CSc.
   
TD03000155 Podmínky úspěšné transpozice a implementace systému rizikové analýzy při zásobování pitnou vodou v ČR MUDr. František Kožíšek, CSc.

Nahoru