SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Věda a výzkum » Výzkumné projekty » Projekty řešené v ČR 2018
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Projekty řešené v ČR 2018


AZV MZČR  
   
15- 34887A-Molekulární epidemiologie invazivního meningokokového onemocnění v České republice MUDr. Pavla Křížová, CSc.
   
15- 25618A-Validace biomarkerů chemosensitivity karcinomu prsu doc.RNDr. Pavel Souček, CSc.
   
16-27109A-Vývoj multirezistentního Streptococcus pneumoniae sérotypu 19A v éře vakcinace proti pneumokokům doc.MUDr. Helena Žemličková, PhD.
   
16-30782A- Využití omics technologií pro lepší poznání patogenity Bordetella pertussis Mgr. Jana Zavadilová
   
16-28375A-Studium prognostických a prediktivních biomarkerů v terapii karcinomu pankreatu doc.RNDr. Pavel Souček, CSc.
   
17-29256A- Mulekulární suerveillance invazivního pmeumokokového onemocnění v ČR, hodnocení vakcinační strategie a doporučení k vakcinaci MUDr. Jana Kozáková
   
17-28470A- Význam markerů oxysterolové dráhy pro hormonální terapii karcinomu prsu doc.RNDr. Pavel Souček, CSc.
   
17-31921A- Viry v souvislosti s alimentárními infekcemi- molekulární epidemiologie a metody rychlé detekce RNDr. Vratislav Němeček, CSc.
   
17-28231A- Exprese biotrasnformačních enzymů u primárních nádorů jater doc.RNDr. Pavel Souček, CSc.
   
17-31333A- Vývoj nového typovacího systému pro původce syfilis, Treponema pallidum subsp. pallidum, zaměřeného na proteomické rozdíly MUDr. Hana Zákoucká
   
GAČR   
   
P303/12/G163 Centrum interakcí potravních doplňků s léčivy a nutrigenetiky doc.RNDr. Pavel Souček, CSc.
   
18-22125S- Modelování vztahů mezi počasím a lidským zdravím doc. MUDr. Bohumír Kříž, CSc.
   
   
TAČR  
   
TH01031196- Výzkum a vývoj procesu "umělé karbonatace"  pro hodnocení trvanlivosti a ekologické bezpečnosti stavebních materiálů v provozní praxi MUDr. František Kožíšek, CSc.
   
TE02000006- Centre for alternative environment friendly high effective polymer antimicrobial agents for industrial applicants RNDr. Hana Bendová, PhD.
   
TH03030408- Modulární technologie pro oddělené čištění šedé vody Ing. Ladilava Matějů
   
TH02030761- Zatížení vybraných složek životního prostředí perchloretylenem a jeho degradačními produkty Ing. Anna Cidlinová, PhD.

Nahoru