SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Mezilaboratorní porovnávání » Programy způsobilosti pro venkovní, vnitřní a... » PT#O/8/rok - Setkání mobilních měřicích jednotek
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

PT#O/8/rok - Setkání mobilních měřicích jednotek

Setkání mobilních měřicích jednotek v roce 2020 a srovnávací měření pro gravimetrické stanovení definované frakce prachu. PT # O/8/2020 bude zaměřeno jak na běžně sledované škodliviny ve venkovním ovzduší tj. na stanovení oxidu siřičitého, oxidu uhelnatého, oxidu dusnatého, oxidu dusičitého, ozónu, suspendovaných částic frakce PM 10 , doplněné o hodnocení sledování meteorologických parametrů (teplota, relativní vlhkost,  barometrický tlak, směr a rychlost větru), tak bude jeho součástí MPZ gravimetrické stanovení frakce PM10.


Setkání mobilních měřicích jednotek v roce 2020 bude v Libereckém kraji v Mimoni. Určitě (mám to potvrzeno). Cena srovnávací měření automatizovaných systémů je 3720,- (bez DPH) za jeden systém. Předpokládáme, že se opět podaří domluvit společné 24 hodinové měření kvality venkovního ovzduší. Jinak ubytování a dopravu si účastníci hradí sami. Součástí bude  srovnávací měření pro gravimetrické stanovení definované frakce prachu v ceně 1400,- Kč (bez DPH).

Až bude vše připraveno objeví se zde přihlášky a informační materiály.

Principy MPZ:


  1. V první části programu zkoušení způsobilosti jsou vždy ověřovány postupy měření oxidu dusnatého, oxidu uhelnatého a oxidu siřičitého pomocí komerčně vyráběných standardů (SIAD Czech s.r.o.). V této fázi účastníci obdrží na místě MPZ dvě 10 litrové tlakové lahve se zvláštními plyny tj. SO2 ve vzduchu a NO a CO v N2.  Jejich úkolem bude standardně používanými postupy (interní SOP) stanovit koncentrace SO2, NO a CO v těchto lahvích. Protokolárně vedené výsledky jsou podkladem pro hodnocení úspěšnosti v PT # O/8/2020 v části stanovení SO2, NO a CO.
  2. Ve druhé části jsou formou 12ti hodinového souměření reálného ovzduší porovnány souběžně měřené koncentrace oxidu dusičitého, ozónu, suspendovaných částic frakce PM10 a meteorologických parametrů (směr a rychlost větru, relativní vlhkost, teplota a tlak) s vypočtenými vztažnými hodnotami. Účastníky protokolárně předané výsledky budou podkladem pro hodnocení úspěšnosti v PT # O/8/2020 v části stanovení ozónu, suspendovaných částic frakce PM10 a meteorologických parametrů (směr a rychlost větru, relativní vlhkost, teplota a tlak).
  3. Součástí dvanáctihodinového měření reálného vzorku venkovního ovzduší je  MPZ pro gravimetrické stanovená definované frakce suspendovaných částic. Předpokládáme tři čtyřhodinové odběry, kdy účastníky protokolárně předané výsledky budou podkladem pro hodnocení úspěšnosti v PT # O/8/2020 v této části.

Nahoru