SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnávání » Programy způsobilosti pro venkovní, vnitřní a... » PT#O/8/rok - Setkání mobilních měřicích jednotek
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

PT#O/8/rok - Setkání mobilních měřicích jednotek

Setkání mobilních měřicích jednotek v roce 2020 a srovnávací měření pro gravimetrické stanovení definované frakce prachu PT # O/8/2020 je zdůvodu  nepříznivé epidemiologické situace zrušeno.


Principy MPZ:


  1. V první části programu zkoušení způsobilosti jsou vždy ověřovány postupy měření oxidu dusnatého, oxidu uhelnatého a oxidu siřičitého pomocí komerčně vyráběných standardů (SIAD Czech s.r.o.). V této fázi účastníci obdrží na místě MPZ dvě 10 litrové tlakové lahve se zvláštními plyny tj. SO2 ve vzduchu a NO a CO v N2.  Jejich úkolem bude standardně používanými postupy (interní SOP) stanovit koncentrace SO2, NO a CO v těchto lahvích. Protokolárně vedené výsledky jsou podkladem pro hodnocení úspěšnosti v PT # O/8/rrrr v části stanovení SO2, NO a CO.
  2. Ve druhé části jsou formou 12ti hodinového souměření reálného ovzduší porovnány souběžně měřené koncentrace oxidu dusičitého, ozónu, suspendovaných částic frakce PM10 a meteorologických parametrů (směr a rychlost větru, relativní vlhkost, teplota a tlak) s vypočtenými vztažnými hodnotami. Účastníky protokolárně předané výsledky budou podkladem pro hodnocení úspěšnosti v PT # O/8/rrrr v části stanovení ozónu, suspendovaných částic frakce PM10 a meteorologických parametrů (směr a rychlost větru, relativní vlhkost, teplota a tlak).
  3. Součástí dvanáctihodinového měření reálného vzorku venkovního ovzduší je  MPZ pro gravimetrické stanovená definované frakce suspendovaných částic frakce PM10. Předpokládáme dva šestihodinové odběry, kdy účastníky protokolárně předané výsledky budou podkladem pro hodnocení úspěšnosti v PT # O/8/rrrr v této části.

Nahoru