SZÚ

Contacts


The National Institute of Public Health
Šrobárova 49/48
100 00, Praha 10

Phone: 00420 26708 1111
E-mail: podatelna@szu_cz

Home » Publications and Products » BULLETIN OF CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY AND... » volume 18, year 2009 » Bulletin of EM 1 - January 2009
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Bulletin of EM 1 - January 2009

The BULLETIN OF EPIDEMIOLOGY AND MICROBIOLOGY is published in Czech with English summaries and relevant table headings.


Overview of articles:

  

EDITORIAL

Nové členění v Odboru mikrobiologických laboratoří CLČ SZÚ The new structure of the Department of Microbiology-Laboratories, Centre of Public Health Laboratories, National Institute of Public Health (30,84 KB)


 

NOTIFICATION OF INFECTIOUS DISEASES IN THE CZECH REPUBLIC:

Výskyt vybraných infekčních chorob v ČR podle krajů v roce 2008           viz  Infectious Diseases in Czech rep.

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, prosinec 2008, porovnání s lety 1999 - 2007

Počet vybraných hlášených infekcí v České republice, 2008, porovnání s lety 1998 - 2006

Aktuální situace ve výskytu chřipky (2. 2. 2009)

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v prosinci 2008

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví - údaje za 3. čtvrtletí (říjen – listopad) 2008 New cases of HIV infection and AIDS disease in the Czech Republic (Data for 4th quarter: October–December 2008) (34,37 KB


 

FINAL REPORTS ON EPIDEMIC OUTBREAKS:

Závěrečná zpráva o výskytu bacilární úplavice v Mateřské škole Frýdecká, Český Těšín


 

LATEST NEWS:

Další smrtelný případ pneumonie vyvolaný kmenem Staphylococcus aureus s produkcí Pantonova–Valentinova leukocidinu Another fatal case of pneumonia caused by a Panton-Valentine leukocidin-producing strain of Staphylococcus aureus (68,22 KB)

Štěnice jsou u nás aktuální Bed bugs re-emerging in the Czech Republic (27,08 KB)

Horečka Lassa ve Velké Británii Lassa fever in the United Kingdom (26,92 KB)


 

INFORMATION FROM THE NRL AND RESEARCH GROUPS OF THE NIPH: 

Zvýšený výskyt virové hepatitidy A v České republice v roce 2008 – aktualizovaná informace Increase in hepatitis A cases in the Czech Republic in 2008 – update (84,72 KB)

První záchyt kmenů Pseudomonas aeruginosa produkujících metalo--laktamázu v České republice First detection of metallo-beta-lactamase-producing strains of Pseudomonas aeruginosa in the Czech Republic (167,37 KB)

Laboratorní diagnostika pertuse Guidelines for laboratory diagnosis of pertussis (38,52 KB)

Chlamydie v centru pozornosti - jaké je riziko importu Lymphogranuloma venereum? Chlamydia in the limelight - what is the risk of importation of Lymphogranuloma venereum? (149,17 KB)


 

EXTERNAL QUALITY ASSESMENT:

EHK – 582 Sérologie HIV, HBV a HCV EHK – 582 Sérologie HIV, HBV a HCV (33,64 KB)

EHK – 587 Larvální toxokaróza – vyhodnocení EHK – 587 Larvální toxokaróza – vyhodnocení (32,71 KB)

EHK – 590 Bakteriologická diagnostika – vyhodnocení EHK – 590 Bakteriologická diagnostika – vyhodnocení (51,87 KB)


 

EXTRAMURAL CONTRIBUTIONS:

Zkušenosti s očkováním proti chřipce v sezóně 2007/2008 Experience with the vaccination against influenza in the season 2007/2008 (61,09 KB)


 

EUROPEAN CENTRE FOR DIESEASE PREVENTION A KONTROL (ECDC) AND THE EUROPEAN COMMISSION (EC):

Informace z 16. schůzky poradního sboru Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) Information from the 16th Meeting of the Advisory Group of the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) (70,94 KB)


 

PERSONAL NEWS:

Zemřel RNDr. Lev Mezenský Zemřel RNDr. Lev Mezenský  (*5.3.1934 –  † 6.1.2009)


 

NOTIFICATION:

Pozvánka na mikrobiologické semináře SZÚ Pozvánka na mikrobiologické semináře SZÚ (58,17 KB)

XII. jednodenní konference Společnosti SZP a Odboru mikrobiol. laboratoří CLČ SZÚ

Plánované úterní semináře SEM v Lékařském domě na rok 2009

XVIII. konference mladých mikrobiologů – Tomáškovy dny 2009 

Up