SZÚ

Contacts


The National Institute of Public Health
Šrobárova 49/48
100 00, Praha 10

Phone: 00420 26708 1111
E-mail: podatelna@szu_cz

Home » Publications and Products » BULLETIN OF CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY AND... » volume 18, year 2009 » Bulletin of EM 10/11 - November 2009
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Bulletin of EM 10/11 - November 2009

The BULLETIN OF EPIDEMIOLOGY AND MICROBIOLOGY is published in Czech with English summaries and relevant table headings.


 

Overview of articles:
EDITORIAL

 

Nové vedení Státního zdravotního ústavu New management of the National Institute of Public Health (111,15 KB)

100. výročí narození prof. MUDr. Karla Rašky, Dr.Sc. The 100th anniversary of Professor Raska, MD, ScD. (2,22 MB)


 

NOTIFICATION OF INFECTIOUS DISEASES IN THE CZECH REPUBLIC

see Infectious Diseases in the Czech republic


 

Nové případy HIV infekce v ČR podle reginů, způsobu přenosu a pohlaví. Absolutní, údaje, počty za září 2009 New cases of HIV infection and AIDS disease in the Czech Republic (Data for July and October 2009) (55,00 KB)

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v září a říjnu 2009 Update of rabies situation in animals in the Czech Republic, July and October 2009 (27,24 KB)LATEST NEWS

Dopis hlavního hygienika k dalšímu postupu při řešení pandemie chřipky. The Chief Public Health Officer´s letter providing guidance for the response to the H1N1 influenza pandemic. (49,50 KB)


 

INFORMATION FROM THE NRL AND RESEARCH GROUPS OF THE NIPH

Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry. Update  of the NRL for influenza and of the NRL for non-influenza respiratory viruses. (435,70 KB)

Evropský antibiotický den upozorňuje na rizika spojená s nadužíváním antibiotik. The European Antibiotic Day draws attention to the risks posed by the overuse of antibiotics. (47,13 KB)

Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR v roce 2008. The prevalence and spread of HIV/AIDS in the Czech Republic in 2008. (862,54 KB)

Letní bleskové povodně a komáři. Flash floods in summer 2009 and mosquitoes in the Czech Republic. (57,92 KB)


 

EXTERNAL QUALITY ASSESMENT


 

EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL (ECDC) AND EUROPEAN COMMISSION (EC)

ECDC- Páté setkání národních reprezentantů mikrobiologie (NMFP). ECDC - Fifth Meeting of the National Microbiology Focal Points (NMFP). (59,72 KB)


 

PERSONAL NEWS

Vzpomínka na prof. Karla Rašku. Memories of Professor Karel Raska. (229,37 KB)


 

NOTIFICATION 

 

Up