SZÚ

Contacts


The National Institute of Public Health
Šrobárova 49/48
100 00, Praha 10

Phone: 00420 26708 1111
E-mail: podatelna@szu_cz

Home » Publications and Products » BULLETIN OF CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY AND... » volume 18, year 2009 » Bulletin of EM 12 - December 2009
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Bulletin of EM 12 - December 2009

The BULLETIN OF EPIDEMIOLOGY AND MICROBIOLOGY is published in Czech with English summaries and relevant table headings.Overview of articles:
EDITORIAL
Towards the survival of the BulletinNOTIFICATION OF INFECTIOUS DISEASES IN THE CZECH REPUBLIC

see Infectious Diseases in the Czech republic

 

Nové případy HIV infekce v ČR podle reginů, způsobu přenosu a pohlaví. Absolutní, údaje počty za listopad 2009 New cases of HIV infection and AIDS disease in the Czech Republic (Data for November 2009) (45,30 KB)

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v listopadu 2009. Update of rabies situation in animals in the Czech Republic, November 2009. (27,31 KB)LATEST NEWS

Prevalenční studie nozokomiálních infekcí v ČR na odděleních ARO a JIP s invazivní umělou plicní ventilací v r. 2009 Prevalence study of nosocomial infections in ICU patients on invasive mechanical ventilation in the Czech Republic (41,18 KB)

Výskyt antraxu u uživatelů drog ve Skotsku The incidence of anthrax in drug users in Scotland (36,36 KB)


 

INFORMATION FROM THE NRL AND RESEARCH GROUPS OF THE NIPH

Vývoj onemocnění pertusí v ČR v letech 1982 - 2009 Trends in the incidence of pertussis in the Czech Republic in 1982-2009 (226,23 KB)

Současná situace Pandemic H1N1 2009 v Evropě Update on pandemic influenza H1N1 2009 in Europe (78,21 KB)

Kapavka - stručné připomenutí aktuálního problému Gonorrhoea – a brief reminder of a topical issue (110,14 KB)

První záchyt získané cefalosporinázy AmpC (CMY-2) u kmenů Proteus mirabilis v České republice The first report of acquired AmpC cephalosporinase (CMY-2)-producing Proteus mirabilis strains in the Czech Republic (75,79 KB)


 

EXTERNAL QUALITY ASSESMENT 

 

Up