SZÚ

Contacts


The National Institute of Public Health
Šrobárova 49/48
100 00, Praha 10

Phone: 00420 26708 1111
E-mail: podatelna@szu_cz

Home » Publications and Products » BULLETIN OF CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY AND... » volume 18, year 2009 » Bulletin of EM 3 - March 2009
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Bulletin of EM 3 - March 2009

The BULLETIN OF EPIDEMIOLOGY AND MICROBIOLOGY is published in Czech with English summaries and relevant table headings.


Overview of articles:

  

NOTIFICATION OF INFECTIOUS DISEASES IN THE CZECH REPUBLIC:

see  Infectious Diseases in the Czech republic

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v únoru 2008 Update of rabies situation in animals in the Czech Republic, February 2009 (27,43 KB)

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za únor 2009 New cases of HIV infection and AIDS disease in the Czech Republic (Data for  February 2009) (48,56 KB)


 

LATEST NEWS:

Anaerobní infekce u intravenózních narkomanů ve Velké Británii Anaerobic infections in injecting drug users in the U.K. (35,23 KB)

Vyhodnocení rizika výskytu ranného botulizmu u injekčníchnarkomanů Assessment of the risk of wound botulism in injecting drug users (30,39 KB)


 

INFORMATION FROM THE NRL AND RESEARCH GROUPS OF THE NIPH:

Seznam NRL v epidemiologii a mikrobiologii v SZÚ List 2009 of the National reference laboratories in epidemiology and microbiology based at the National Institute of Public Health (31,22 KB)

Seznam NRL v mikrobiologii mimo SZÚ National reference laboratories in microbiology outside the National Institute of Public Health (16,64 KB)

Major activities of the National reference laboratories in microbiology outside the National Institute of Public Health, 2008

Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008 Update of whooping cough (A37.0) situation in the Czech Republic, 2008 (331,90 KB)

Nová revize Kauffmannova-Whiteova schématu pro identifikaci salmonel The newly updated version of the White-Kauffmann-Le Minor identification scheme for Salmonella (96,60 KB)

Detekce širokospektrých b-laktamáz (ESBL), b-laktamáz AmpC, metalo-b-laktamáz (MBL) a karbapenemáz KPC u gramnegativních tyček Detection of extended-spectrum b-lactamases, AmpC b-lactamases, metallo-b-lactamases  and Klebsiella pneumoniae carbapenemases  in gram-negative rods (2,10 MB)


 

EXTERNAL QUALITY ASSESMENT:


 

NOTIFICATION: 

 

Up