SZÚ

Contacts


The National Institute of Public Health
Šrobárova 49/48
100 00, Praha 10

Phone: 00420 26708 1111
E-mail: podatelna@szu_cz

Home » Publications and Products » BULLETIN OF CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY AND... » volume 18, year 2009 » Bulletin of EM 6 - June 2009
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Bulletin of EM 6 - June 2009

The BULLETIN OF EPIDEMIOLOGY AND MICROBIOLOGY is published in Czech with English summaries and relevant table headings.


 

Overview of articles:
EDITORIAL

Nové vedení odboru mikrobiologických laboratoří SZÚ New managament of the Department of Microbiology – laboratories, NIPH (43,85 KB)


 

NOTIFICATION OF INFECTIOUS DISEASES IN THE CZECH REPUBLIC

see Infectious Diseases in the Czech republic

Nové případy HIV infekce v ČR podle reginů, způsobu přenosz a pohlaví. Absolutní, údaje počty za květen 2009 New cases of HIV infection and AIDS disease in the Czech Republic (Data for May 2009) (45,24 KB)

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v květnu 2009 Update of rabies situation in animals in the Czech Republic, May 2009 (26,75 KB)


 

LATEST NEWS

Pandemic (H1N1) 2009 Pandemic A(H1N1) 2009 (1014,99 KB)

Prevence leptospirózy při záplavách Prevention of leptospirosis during floods (30,50 KB)

Výsledky očkování proti poliomyelitidě v ČR v r. 2008 Results of polio vaccination in the Czech Republic in 2008 (31,70 KB)


 

INFORMATION FROM THE NRL AND RESEARCH GROUPS OF THE NIPH

Aktuální materiály pro jednotné vykazování případů akutních chabých paréz Updated guidelines for reporting cases of acute flaccid paralysis (76,38 KB)

Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v letech 2000 – 2008 Invasive pneumococcal disease in the Czech Republic in 2000 - 2008 (113,55 KB)

Přirozené a získané beta-laktamázy AmpC; interpretace indukce, hyperprodukce a dereprese Naturally occuring and aquired AmpC beta-lactamases: interpretating induction, hyperproduction and derepression (44,24 KB)

Referenční laboratoř pro anaerobní bakterie Referenční laboratoř pro anaerobní bakterie (18,92 KB)

Smrtelný případ hemolyticko-uremického syndromu vyvolaný enterohemoragickým Escherichia coli O26 A fatal case of diarrhea-associated hemolytic-uremic syndrome caused by enterohemorrhagic Escherichia coli O26 (55,02 KB)


 

EXTERNAL QUALITY ASSESMENT


 

NOTIFICATION 

 

Up