SZÚ

Contacts


The National Institute of Public Health
Šrobárova 49/48
100 00, Praha 10

Phone: 00420 26708 1111
E-mail: podatelna@szu_cz

Home » Publications and Products » BULLETIN OF CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY AND... » volume 18, year 2009 » Bulletin of EM 9 - September 2009
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Bulletin of EM 9 - September 2009

The BULLETIN OF EPIDEMIOLOGY AND MICROBIOLOGY is published in Czech with English summaries and relevant table headings.Overview of articles:
NOTIFICATION OF INFECTIOUS DISEASES IN THE CZECH REPUBLIC

see Infectious Diseases in the Czech republic

Nové případy HIV infekce v ČR podle reginů, způsobu přenosu a pohlaví. Absolutní, údaje počty za srpen 2009 New cases of HIV infection and AIDS disease in the Czech Republic (Data for August 2009) (45,20 KB)

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v červnu a červenci 2009. Update of rabies situation in animals in the Czech Republic, August 2009 (27,15 KB)


 

LATEST NEWS

Aktuální informace k Pandemic H1N1 2009 Updated information on pandemic (H1N1) 2009 (136,64 KB)


 

INFORMATION FROM THE NRL AND RESEARCH GROUPS OF THE NIPH

23. Pečenkovy epidemiologické dny, 22.–24. září 2009, Jihlava 23rd Pecenka Epidemiological Days, Jihlava, September 2009 (53,54 KB)

Alimentární nákazy – šetření a vykazování dat dle požadavků ECDC Food-borne diseases – investigation and data reporting in accordance with the ECDC requirements (54,73 KB)

První izolace Nocardia transvalensis v České republice z abscesu mozku u pacienta po transplantaci ledvin First isolation of Nocardia transvalensis in the Czech Republic from a brain abscess of a kidney transplant recipient (228,21 KB)

Dopis redakci : K otázce citlivosti Enterobacter cloacae k ceftazidimu Letter to the editor: Towards the issue of Enterobacter cloacae susceptibility to ceftazidime (34,99 KB)

Přirozené a získané ß-laktamázy AmpC: interpretace indukce, hyperprodukce a dereprese. Odpověď na dopis redakci Naturally occurring and acquired AmpC beta-lactamases: interpreting induction, hyperproduction and derepression. Reply to the letter to the editor (36,32 KB)


 

EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL (ECDC) AND EUROPEAN COMMISSION (EC)

WHO workshop k problematice distribuce pandemické vakcíny, Kodaň, 17. – 20. 8. 2009 WHO workshop on the issue of pandemic vaccine distribution, Copehagen, August 17-20, 2009 (57,30 KB)


 

PERSONAL NEWS

Životní jubileum prof. Daniely Kotulové Anniversary of Professor Daniela Kotulová, MD (43,67 KB)

Životní jubileum doc. MUDr. Milady Závadové Anniversary of Associate Professor Milada Závadová, MD (21,11 KB) 

 

Up