SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Věda a výzkum » Publikované výsledky vědy a výzkumu SZÚ » Publikace k výzkumným aktivitám SZÚ za rok 2008
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Publikace k výzkumným aktivitám SZÚ za rok 2008


 

2008

1.

SOVINOVÁ, H., CSÉMY, L., PROCHÁZKA, B., KOTTNAUEROVÁ, S. Smoking attributable mortality in the Czech Republic. Journal of public health. 2008, vol.16, no.1, p. 37-42.

2.

MOTLOVÁ, J., BENEŠ, Č., KŘÍŽOVÁ, P. Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v letech 2000-2006. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2008, roč. 57, č. 1, s. 14-21.

3.

NICHOLSON, A., PIKHART, H., KUBÍNOVÁ, R., PEASEY, A., ČAPKOVÁ, N., MARMOT, M., BOBÁK, M. Socioekonomická pozice v různých obdobích života a depresivní symptomy u mužů a žen v České republice. Praktický lékař. 2008, roč. 88, č. 5, s. 276-281.

4.

ČERNÁ, M., SPĚVÁČKOVÁ, V., BATÁRIOVÁ, A., ČEJCHANOVÁ, M., ŠMÍD, J., BENEŠ, B. Hladiny olova v krvi české dospělé a dětské neexponované populace. České pracovní lékařství. 2008, roč. 9, č. 2/3, s. 67-71.

5.

KAŠPAROVÁ, L., WRANOVÁ, K. ICP-MS - perspektivní technika pro stanovení kovů v biologickém materiálu? Stanovení kadmia a platinových kovů (Pt,Pd,Rh) v krvi a moči. České pracovní lékařství. 2008, roč. 9, č. 2/3, s. 103-106.

6.

KOŽÍŠEK, F., PUMANN, P., JAVOŘÍKOVÁ, E., PROCHÁZKOVÁ, P. Nemoci a epidemie spojené s koupáním v České republice. Hygiena. 2008, roč. 53, č. 3, s. 108-109.

7.

KOLÁŘ, J., RATAJOVÁ, J., KOŽÍŠEK, F. Vody ke koupání a jejich legislativa. Hygiena. 2008, roč. 53, č. 3, s. 110-111.

8.

PUMANN, P., CHLUPÁČOVÁ, M., KOŽÍŠEK, F. Zdravotní a hygienická rizika z přírodních koupacích vod. Hygiena. 2008, roč. 53, č. 3, s. 102-107.

9.

JELIGOVÁ, H., ŠAŠEK, J., KOŽÍŠEK, F., CHLUPÁČOVÁ, M. Zdravotní a hygienická rizika z bazénových vod a prostředí bazénů. Hygiena. 2008, roč. 53, č. 3, s. 84-92.

10.

ŽEJGLICOVÁ, K., MALÝ, M., KRATĚNOVÁ, J. Respondence a non-respondence v šetření zdravotního stavu české populace (výsledky studie HELEN). Hygiena. 2008, roč. 53, č. 2, s. 40-47.

11.

KOŽÍŠEK, F. Proměna pojmu "hygienické zabezpečení pitné vody" během posledních 100 let. Vodní hospodářství. 2008, roč. 58, č. 6, s. 194-198.

12.

MATĚJŮ, L. Enterokoky v čistírenských kalech. Vodní hospodářství - příloha Čistírenské listy. 2008, roč. 58, č. 11, s. 8-11.

13.

ČEJCHANOVÁ, M., SPĚVÁČKOVÁ, V., KRATZER, K., WRANOVÁ, K., SPĚVÁČEK,V., BENEŠ, B. Determination of mercury and methylmercury in hair of the Czech children's population. Biological trace element research. 2008, roč.121, č.2, s.97-105.

14.

ČÁSTKOVÁ, J. Očkování v České republice. Praha : TRITON, 2008.

15.

PETRÁŠ, P., RUMLEROVÁ, M., MACHOVÁ, I., NEKVINDA, P., BEROUŠKOVÁ, P. Letální abscedující pneumonie vyvolaná kmenem Staphylococcus aureus oxaciclin rezistentním s produkcí Pantonova-Valentinova leukocidinu. Praktický lékař. 2008, roč. 88, č. 4, s. 236-239.

16.

URBÁNEK, P., HUSA, P., GALSKÝ, J., ŠPERL, J., KÜMPEL, P., NĚMEČEK, V., PLÍŠEK, S., VOLFOVÁ, M.Standardní diagnostický a terapeutický postup chronické infekce virem hepatitidy C (HCV). Časopis lékařů českých. 2008, roč.147, č.5, s.1-12.

17.

NARDONE, A., TISCHER, A., ANDREWS, N., BACKHOUSE, J., THEETEN, H., GATCHE., N., ZARVOU, M., KŘÍŽ, B. Comparison of rubella seroepidemiology in 17 countries : progress towards international disease control targets. Bulletin of the World Health Organisation. 2008, vol. 86, no. 2, p. 118-135.

18.

KOLÍNSKÁ, R., DŘEVÍNEK, M., JAKUBŮ, V., ŽEMLIČKOVÁ, H. Species identification of Campylobacter jejuni subsp.jejuni and C.coli by Matrix-Assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry and PCR. Folia microbiologica. 2008, vol. 53, no. 5, p. 403-409.

19.

PAULOVÁ, M., VIGNEROVÁ, J., LHOTSKÁ, L., HRUŠKOVÁ, M. Rizika přijetí nových standardů Světové zdravotnické organizace pro hodnocení růstu české dětské populace (0-5 let). Československá pediatrie. 2008, roč. 63, č. 9, s. 465-472.

20.

KŘÍŽ, J. Podpora zdraví - vývoj a perspektivy. Hygiena. 2008, roč. 53, č. 1, s. 19-22.

21.

GELBÍČOVÁ, T., ŠŤÁSTKOVÁ-BELUŠÍKOVÁ, Z., POSPÍŠILOVÁ, M., KARPÍŠKOVÁ, R. Charakteristika izolátů Listeria monocytogenes z mléčných izolátů. Veterinářství. 2008, roč. 58, č. 5, s. 324-326.

22.

DLOUHÁ, B., HAVLOVÁ, D., FENCLOVÁ, Z., ŠAMÁNEK, J., BEČVÁŘOVÁ, L., RYCHLÁ, L., ČERSTVÁ, M. Profesionální alergická onemocnění v ČR. Alergie. 2008, roč. 10, Suppl.1, s. 49-53.

23.

LEBEDOVÁ, J., FENCLOVÁ, Z., KLUSÁČKOVÁ, P., DLOUHÁ, B., NAVRÁTIL, T., HURTOVÁ, L. Úloha praktického lékaře a odborníka na nemoci z povolání při diagnostice profesního bronchiálního astmatu a profesní rinitidy. Praktický lékař. 2008, roč. 88, č. 1, s. 42-46.

24.

LAJČÍKOVÁ, A. Ochranné nápoje. Vytápění, větrání, instalace. 2008, roč. 17, č. 1, s. 26-28.

25.

LAJČÍKOVÁ, A. Ozón - dobrý sluha, zlý pán. Alergie. 2008, roč. 10, č. 1, s. 40-43.

26.

LAJČÍKOVÁ, A. Tepelná pohoda a nový způsob vytápění - 2.část. Astma, alergie, bronchitida. 2008, roč. 11, č. 4, s. 25-26.

27.

SOVINOVÁ, H., CSÉMY, L., WARREN, CHW., LEE, J., LEA, V. Changes in tobacco use among 13-15-year-olds in the Czech Republic - 2002 and 2007. Central European journal of public health. 2008, vol. 16, no. 4, p. 199-204.

28.

SOVINOVÁ, H., JEŽKOVÁ, M. Přestaň a vyhraj 2006. Hygiena. 2008, roč. 53, Suppl. 2, s. S42-S45.

29.

SKÁLOVÁ, L., KOMÁREK, L. Týká se mě násilí? - Interaktivní webové stránky v prevenci sociálně-patologického chování určené dětem staršího školního věku. Hygiena. 2008, roč. 53, Suppl. 2, s. S28-S30.

30.

KERNOVÁ, V., KOMÁREK, L., SKÁLOVÁ, L. Lékárna na talíři. Hygiena. 2008, roč. 53, Suppl. 2, s. S37-S39.

31.

JANATOVÁ, H., ŠTUNDLOVÁ, D., SKÝVOVÁ, M., ULIČNÁ, E. Komplexní intervence v těhotenství. Hygiena. 2008, roč. 53, Suppl. 2, s. S48-S51.

32.

TICHÝ, M., URBAN, P. Trends of research in pharmacology. In Trends in pharmacology research : Bratislava, 2.10. 2008 : book of abstracts. Bratislava : Institute of experimental pharmacology, 2008, p. 137-139.

33.

SEBAKOVA, H., KOŽÍŠEK, F., MUDRA, R., KAUSTOVÁ, J., HANSLÍKOVÁ, D., NACHTMANNOVÁ, H., KUBINA, J., VRASPÍR, P., ŠAŠEK, J. Incidence of nontuberculous mycobacteria in four hot water systems using various types of desinfection. Canadian journal of microbiology. 2008, vol. 54, no. 11, p. 891-898.

34.

KOŽÍŠEK, F., PUMANN, P., ŠAŠEK, J., GARI, DW. Nouzové zásobování pitnou vodou.Metodické doporučení NRC pro pitnou vodu. Sovak. 2008, roč. 17, č. 5, s. 174-179.

35.

RUČKA, J., KOŽÍŠEK, F., TUHOVČÁK, L., MERGL, V. Doporučení pro implementaci Water Safety Plans v zemích EU. Sovak. 2008, roč. 17, č. 2, s. 38-39.

36.

JELIGOVÁ, H., KOŽÍŠEK, F. Voda obohacená kyslíkem - přínos nebo riziko? In VIII. ročník Balená voda - zdravotní a hygienická hlediska : Praha, 8.10. 2008 : sborník konference. Praha : ČVTVS, 2008, s. 71-76.

37.

KOŽÍŠEK, F. Proč se nemá pít z lahve a proč se nemá pít moc? In VIII. ročník Balená voda - zdravotní a hygienická hlediska : Praha, 8.10. 2008 : sborník konference. Praha : ČVTVS, 2008, s. 41-46.

38.

KOŽÍŠEK, F, NEŠPŮRKOVÁ, L., ŠAŠEK, J. Doporučení pro péči o "sodobary" a obdobné výdejníky vody napojené na vodovod. In VIII. ročník Balená voda - zdravotní a hygienická hlediska : Praha, 8.10. 2008 : sborník konference. Praha : ČVTVS, 2008, s. 77-84.

39.

KOŽÍŠEK, F. Hygienická rizika a podmínky pro aplikaci bezvýkopových technologií. In Zásady pro využití bezvýkopových technologií v oboru vodovodů a kanalizací. Praha : MEDIM, 2008, s. 83-88.

40.

FREMROVÁ, L., PUMANN, P., ŠEJNOHOVÁ, L., MARŠÁLEK, B., MARVAN, P., VÁGNER, P. Jakost vod - Stanovení planktonních sinic. Praha : ČNI, 2008.

41.

ŠAŠEK, J. K problematice kontroly balených vod a hodnocení výsledků mikrobiologických rozborů. In VIII. ročník Balená voda - zdravotní a hygienická hlediska : Praha, 8.10. 2008 : sborník konference. Praha : ČVTVS, 2008, s. 53-56.

42.

KRATZER, K., KOŽÍŠEK, F. Jakost pitné vody dodávané veřejnými vodovody v České republice v roce 2007. Sovak. 2008, roč. 17, č. 9, s. 294-296.

43.

KRATZER, K. Kvalita pitné vody dodávané spotřebitelům v roce 2007. In Provoz vodovodních a kanalizačních sítí : Liberec, 4.-5.11. 2008 : sborník referátů z konference. Líbeznice : MEDIM, 2008, s. 21-25.

44.

KRATZER, K., KOŽÍŠEK, F. Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR. Subsystém 2. Zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody. Zpráva o kvalitě pitné vody v ČR. Odborná zpráva za rok 2007. In Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí. Odborná zpráva za rok 2007. Praha : SZÚ, 2008.

45.

DASTYCHOVÁ, E., FENCLOVÁ, Z., BRHEL, P. Vývojové trendy profesionálních dermatóz v ČR v letech 1992-2004. Pracovní lékařství. 2008, roč. 60, č. 1, s. 23-30.

46.

KLÁNOVÁ, K., LAJČÍKOVÁ, A. Výskyt stafylokoků v ovzduší. Vytápění, větrání, instalace. 2008, roč. 17, č. 1, s. 24-25.

47.

MATHAUSEROVÁ, Z. Požadavky na kvalitu vnitřního prostředí budov - mikroklimatické podmínky a větrání. Vytápění, větrání, instalace. 2008, roč. 17, č. 5, s. 258-261.

48.

HOLCÁTOVÁ, I., SOUČEK, P., VRÁNA, D., SLÁMOVÁ, A., SCHEJBALOVÁ, M., STRNAD, R., BRABEC, M., RYSKA, M. Nádory slinivky břišní II. Praktický lékař. 2008, roč. 88, č. 8, s. 462-465.

49.

KYNČL, J., HAVLÍČKOVÁ, M. Nové technologie v přípravě chřipkových vakcín a možnosti jejich využití. Vakcinologie. 2008, roč. 2, č. 4, s.135-139.

50.

KARPÍŠKOVÁ, R., GELBÍČOVÁ, T. Charakteristika a prevalence klonů Listeria monocytogenes izolovaných od pacientů v letech 2001-2008 v České republice. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2008, roč. 57, č. 4, s. 137-140.

51.

HLÁVKOVÁ, J., VALEČKOVÁ, A. Zdravotní rizika a automobilový průmysl z pohledu fyziologie práce. České pracovní lékařství. 2008, roč. 9, č. 4, s. 117-120.

52.

JANOUŠEK, S., ZVADOVÁ, Z., TRESTROVÁ, Z., ROTH, Z. Význam dopravní edukace a její efektivita u žáků na 1.stupni ZŠ - intervenční studie v 10 okresech Středočeského kraje. Hygiena. 2008, roč. 53, č. 4, s. 120-126.

53.

NEŠPŮRKOVÁ, L., POMYKAČOVÁ, I., KOŽÍŠEK, F., DVOŘÁKOVÁ, A. Vliv fosforečnanů v pitné vodě na plumbosolvenci. In 13. konference monitoringu a konference hygieny životního prostředí : Milovy, 30.9.-2.10. 2008 : souhrnná sdělení. Praha : SZÚ, 2008, s. 2.

54.

LINKA, M., BRŮČKOVÁ, M., MALÝ, M., VANDASOVÁ, J., STAŇKOVÁ, M., REINIŠ, M. A study of HIV-1 genetic diversity in the Czech Republic : 1986-2007. Central European journal of public health. 2008, vol. 16, no. 4, p. 175-177.

55.

TICHÝ, M., RUCKI, M., HANZLÍKOVÁ, I., ROTH, Z. Acute toxicity estimation by calculation - Tubifex assay and quantitative structure - activity relationship. Environmental toxicology and chemistry. 2008, vol. 27, no. 11, p. 2281-2286.

56.

VÁCLAVÍKOVÁ, R., KONDROVÁ, E., EHRLICHOVÁ, M., BOUMENDJEL, A., KOVÁŘ, J., STOPKA, P., SOUČEK, P., GUT, I. The effect of flavonid derivatives on doxorubicin transport and metabolism. Bioorganic and medicinal chemistry. 2008, vol. 16, no. 4, p. 2034-2042.

57.

VÁCLAVÍKOVÁ, R., NORDGARD, SH., ALNAES, GG., HUBÁČKOVÁ, M., KUBALA, E., KODET, R., MRHALOVÁ, M., NOVOTNÝ, J., GUT, I., KRISTENSEN, VN., SOUČEK, P. Single nucleotide polymorphismus in the multidrug resistance gene 1 (ABCB1) : effects on its expression and clinicopathological characteristics in breast cancer patients. Pharmacogenetics and genomics. 2008, vol. 18, no. 3, p. 263-273.

58.

TULUPOVÁ, E., KUMAR, R., SLYSKOVÁ, J., PARDINI, B., POLÁKOVÁ, V., NACCARATI, A.,VODIČKOVÁ, L., NOVOTNÝ, J., HALAMKOVÁ, J., HEMMINKI, K., VODIČKA, P. Do polymorphism and haplotypes of mismatch repair genes modulate risk of sporadic colorectal cancer? Mutation research. 2008, vol. 648, no. 1/2, p. 40-45.

59.

CAMPA, D., PARDINI, B., NACCARATI, A., VODIČKOVÁ, L., NOVOTNÝ, J., FÖRSTI, A., HEMMINKI, K., BARALE, R., VODIČKA, P., CANZIAN, F. A gene-wide investigation on polymorphisms in the ABCG2/BRCP transporter and susceptibility to colorectal cancer. Mutation research. 2008, vol. 645, no.1/2, p. 56-60.

60.

LANDI, D., GEMIGNANI, F., NACCARATI, A., PARDINI, B., VODIČKA, P., VODIČKOVÁ, L., NOVOTNÝ, J., FÖRSTI, A., HEMMINKI, K., CANZIAN, F., LANDI, S. Polymorphisms within micro-RNA-binding sites and risk of sporadic colorectal cancer. Carcinogenesis. 2008, vol. 29, no. 3, p. 579-584.

61.

MUSAK, L., SOUČEK, P., VODIČKOVÁ, L., NACCARATI, A., HALAŠOVÁ, E., POLÁKOVÁ, V., SLYSKOVÁ, J., ŠŮSOVÁ, S., BUCHANCOVÁ, J., ŠMERHOVSKÝ, Z., SEDIKOVÁ, J., KLIMENTOVÁ, G., OSINA, O., HEMMINKI, K., VODIČKA, P. Chromosomal aberrations in tire plant workers and interaction with polymorphisms of biotransformation and DNA repair genes. Mutation research. 2008, vol. 641, no. 1/2, p. 36-42.

62.

ZÁLESKÝ, M., URBAN, M., ŠMERHOVSKÝ, Z., ZACHOVAL, R., LUKEŠ, M., HERÁČEK, J. Value of power Doppler sonography with 3D reconstruction in preoperative diagnostics of extraprostatic tumor extension in clinically localized prostate cancer. International journal of urology. 2008, vol. 15, no. 1, p. 68-75.

63.

KUBRYCHT, J., SIGLER, K. Length of the hypermutation motif DGYW/WRCH in the focus of statistical limits.Implications for a doublemotif or extended motif recognition models. Journal of theoretical biology. 2008, vol. 255, no. 1, p. 8-15.

64.

TICHÝ, M. Poznáme toxicitu chemických sloučenin bez zvířat? Chemické listy. 2008, roč. 102, č. 7, s. 553-555.

65.

EHRLICHOVÁ, M., VÁCLAVÍKOVÁ, R., HORSKÝ, S., MANDYS, V., GUT, I. Transport of classical and novel taxanes in human cancer cells and in tumors of mammary gland. In XXI. Biochemický sjezd : České Budějovice, 14.-17.9. 2008 : program, sborník přednášek a posterů. České Budějovice : JPM Tisk, 2008, s. 124.

66.

VÁCLAVÍKOVÁ, R., NORDGARD, SH., PECHA, V., ALNAES, GG., HUBÁČKOVÁ, M., KODET, R., MRHALOVÁ, M., KRISTENSEN, VN., GUT, I., SOUČEK, P. Úloha genů mnohočetné lékové rezistence v rozvoji a terapii karcinomu prsu. In XXXII. Brněnské onkologické dny : Brno, 17.-19.4. 2008 : Edukační sborník BOD. Brno : Masarykův onkologický ústav, 2008, s. 62-63.

67.

HÁNOVÁ, M., VÁCLAVÍKOVÁ, R., KURICOVÁ, M., VODIČKOVÁ, L., POLÁKOVÁ, V., NACCARATI, A., VODIČKA, P. Determination of expression levels of DNA repair genes in peripheral blood lymphocytes in styrene exposed individuals. In DNA repair 2008 : Berlin, Oct, 2-5, 2008 : proceedings. Berlin : DGDR, 2008.

68.

VOJTÍŠEK, M., PATKOVÁ, J., MARKVARTOVÁ, V., CENDELIN, J., VOZEH, F., KNOTKOVÁ, J., KAŠPAROVÁ, L., PAZDEROVÁ, O., ŠVIHÁLKOVÁ, J., ŠVANDOVÁ, E. Entry of essential or toxic metal into brain. Advances in pharmacology and toxicology. 2008, vol. 9, no. 3, p. 29-31.

69.

POKORNÁ, A., TICHÝ, M., NERUDOVÁ, J. Stanovení toxicity binárních směsí pomocí hepatocytů z potkana. In Analytická chemie a toxikologie 2008 : sborník. Praha : Česká společnost chemická, 2008, s. 1-8.

70.

KOŽENÁ, L. Move Europe - Evropa v pohybu. Praha : SZÚ, 2008.

71.

BENDOVÁ, H., KEJLOVÁ, K., JÍROVÁ, D., MALÝ, M., KOLÁŘOVÁ, H. Protective effects of herbal cosmetic ingredients assessed in cell and tissue cultures and in human studies. ALTEX. 2008, vol. 25, Suppl. 1.

72.

KEJLOVÁ, K., JÍROVÁ, D., BENDOVÁ, H., PETRŮ, M., KOLÁŘOVÁ, H. Phototoxicity of essential oils intended for cosmetic use. ALTEX. 2008, vol. 25, Suppl. 1, p. 35.

73.

JÍROVÁ, D., ŠTĚPÁNKOVÁ, E., KUBÁČ, L., BENDOVÁ, H., HORČÍKOVÁ, E., AKRMAN, J., KEJLOVÁ, K., RÁDLOVÁ, M. Safety assessment of cosmetic products using results of alternative methods.In International Conference of Cosmetology : Bratislava, 1.-3.10. 2008 : proceedings. Bratislava : STU Bratislava, 2008, p. 53-58.

74.

BENDOVÁ, H., BASKETTER, D., KANDÁROVÁ, H., JÍROVÁ, D., MARRIOTT, M., KEJLOVÁ, K., SPILLER, E., LIEBSCH, M. Predicting skin irritation : in vivorabbit test vs.4h human patch test and in vitro human skin model test. Toxicological sciences. 2008, vol. 102, Suppl., p. 68.

75.

NEMEC, A., MAIXNEROVÁ, M., MUSÍLEK, M. Multirezistentní klony Pseudomonas aeruginosa v České republice. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2008, roč. 14, č. 5, s. 168-172.

76.

NEMEC, A. Multirezistentní Acinetobacter baumannii. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2008, roč. 14, č. 5, s. 162-167.

77.

BOXALL, N., KUBÍNYIOVÁ, M., PRÍKAZSKÝ, V., BENEŠ, Č., ČÁSTKOVÁ, J. An increase in the number of mumps cases in the Czech Republic, 2005-2006. Euro surveillance. 2008, vol. 13, no. 16, pii : 18842.

78.

ČERNÁ, M., MALÝ, M., BATÁRIOVÁ, A., ŠMÍD, J., BENEŠ, B. Serum concentrations of indicator PCB congeners in the Czech adult population. Chemosphere. 2008, vol. 72, no. 8, p. 1124-1131.

79.

NEMEC, A., KŘÍŽOVÁ, L., MAIXNEROVÁ, M., DIANCOURT, L., VAN DER REIJDEN, T., BRISSE, S., VAN DEN BROEK, P., DIJKSHOORN, L. Emergence of carbapenem resistance in Acinetobacter baumannii in the Czech Republic is associated with the spread of multidrug-resistant strains of European clone II. Journal of antimicrobial chemotherapy. 2008, vol. 62, no. 3, p. 484-489.

80.

RUPRICH, J., OSTRÝ, V. Immunochemical methods in health risk assessment : cross reactivity of antibodies against mycotoxin deoxynivalenol withdeoxynivalenol-3-glucoside. Central European journal of public health. 2008, vol. 16, no. 1, p. 34-37.

81.

DANIELOVÁ, V., KLIEGROVÁ, S., DANIEL, M., BENEŠ, Č. Influence of climate warming on tickborne encephalitis expansion to higher altitudes over thelast decade (1997-2006) in the Highland Region (Czech Republic). Central European journal of public health. 2008, vol. 16, no. 1, p. 4-11.

82.

KYBICOVÁ, K., KURZOVÁ, Z., HULÍNSKÁ, D. Molecular and serological evidence of Borrelia burgdorferi sensu lato in wild rodents in the Czech Republic. Vector borne zoonotic diseases. 2008, vol. 8, no. 5, p. 645-652.

83.

DOETS, EL., DE WIT, LS., DHONUKSHE-RUTTEN, RA., CAVELAARS, AE., RAATS, MM.,TIMOTIJEVIC, L., BRZOZOWSKA, A., WIJNHOVEN, TM., PAVLOVIC, M., TOTLAND, TH., ANDERSEN, LF., RUPRICH, J. Current micronutrient recommendations in Europe : towards understanding their differences and similarities. European journal of nutrition. 2008, vol. 47, Suppl. 1, p. 17-40.

84.

LAMAGNI, TL., DARENBERG, J., SILJANDER, T., EFSTRATIOU, A., HENRIQUES-NORMARK, B., VUOPIO-VARKILA, J., BOUVET, A., CRETI, R., EKELUND, K., KOLIOU, M., REINERT, RR., STATHI, A., STRAKOVÁ, L., UNGUREANU, V., SCHALÉN, C., JASIR, A. The epidemiology of severe Streptococus pyogenes disease in Eurpe. Journal of clinical microbiology. 2008, vol. 46, no.7, p. 2359-67.

85.

BUCKEE, C., JOLLEY, KA., RECKER, M., PENMAN, B., KŘÍŽOVÁ, P., GUPTA, S., MAIDEN, MCJ. Role of selection in the emergence of lineages and the evolutionof virulence in Neisseria meningitidis. Proceedings of the National Academy of Science of the USA. 2008, vol. 105, no. 39, p. 15082-15087.

86.

URBAN, J., KOKOŠKA, L., LANGROVA, I., MATĚJKOVÁ, J. In vitro antihelmintic effects of medicinal plants used in Czech Republic. Pharmaceutical biology. 2008, vol. 46, no. 10/11, p. 808-813.

87.

HUBÁČEK, JA., BOHUSLAVOVÁ, R., KUTHANOVÁ, L., KUBÍNOVÁ, R., PEASEY, A., PIKHART, H., MARMOT, M., BOBÁK, M. The FTO gene and obesity in a large Eastern European population sample : the HAPIEE study. Obesity. 2008, vol. 16, no. 12, p. 2764-2766.

88.

KYSELÝ, J., KŘÍŽ, B. Decreased impacts of the 2003 heat waves on mortality in the Czech Republic : an improved response? International journal of biometeorology. 2008, vol. 52, no. 8, p. 733-745.

89.

BOYLE, P., ANDERSON, BO., ARIYARATNE, Y., AULELEY, GR., BARBACID, M., BARTELINK, H., BASELGA, J., BEHBEHANI, K., BERALDELLI, F., BERNS, A., BISHOP, J., BRAWLEY, O., BURNS, H., CLANTON, M., COX, B., CURROW, D., DANGOU, JM., DINSHAW, K., EGGERMONT, A., FITZPATRICK, J., FORSTMANE, M., GARACI, E., GAVIN, AT., KAKIZOE, T., KASLER, M., KEITA, N., KERR, D., KHAYAT, D., KHLEIF, S., KHUHAPREMA, T., KNEZEVIC, T., KUBÍNOVÁ, R. Need for global action for cancer control. Annals of oncology. 2008, vol. 19, no. 9, p. 1519-1521.

90.

DANIEL, M., KŘÍŽ, B., VALTER, J., KOTT, I., DANIELOVÁ, V. The influence of meteorological conditions of the preceding winter on the incidence of tick-borne encephalitis and Lyme borreliosis in the Czech Republic. International journal of medical microbiology. 2008, vol. 298, Suppl. 44, p. 60-67.

91.

DANIELOVÁ, V., SCHWARZOVÁ, L., MATERNA, J., DANIEL, M., METELKA, L., HOLUBOVÁ, J., KŘÍŽ, B. Tick-borne encephalitis virus expansion to higher altitudes correlated with climate warming. International journal of medical microbiology. 2008, vol. 298, Suppl. 44, p. 68-72.

92.

DANIEL, M., KŘÍŽ, B., DANIELOVÁ, V., BENEŠ, Č. Sudden increase in tick-borne encephalitis cases in the Czech Republic, 2006. International journal of medical microbiology. 2008, vol. 298, Suppl. 44, p. 81-87.

93.

DETERDING, K., CONSTANTINESCU, I., NEDELCU, FD., GARVAIN, J., NĚMEČEK, V., STRUNECKÝ, O. Prevalence of HBV genotypes in Central and Eastern Europe. Journal of medical virology. 2008, vol. 80, no. 10, p. 1707-1711.

94.

NEMEC, A., MUSÍLEK, M., VANEECHOUTTE, M., FALSEN, E., DIJKSHOORN, L. Lack of evidence for "Acinetobacter septicus" as a species different from Acinetobacter ursingii? Journal of clinical microbiology. 2008, vol. 46, no. 8, p. 2826-2827.

95.

ISRAILIDES, C., KLETSAS, D., ARAPOGLOU, D., PHILIPPOUSSIS, A., PRATSINIS, H., EBRINGEROVÁ, A., HŘÍBALOVÁ, V., HARDING, SE. In vitro cytostatic and immunomodulatory properties of the medicinal mushroom Lentinula edodes. Phytomedicine. 2008, vol. 15, no. 6/7, p. 512-519.

96.

WEBB, EA., KUH, D., PAJAK, A., KUBÍNOVÁ, R., MALYUTINA, S., BOBÁK, M. Estimation of secular trends in aduld height, and childhood socioeconomic circumstances in three Eastern European populations. Economics and human biology. 2008, vol. 6, no. 2, p. 228-236.

97.

KLUSÁČKOVÁ, P., LEBEDOVÁ, J., KAČER, P., KUZMA, M., BRABEC, M., PELCLOVÁ, D., FENCLOVÁ, Z., NAVRÁTIL, T. Leukotrienes and 8-isoprostane in exhaled breath condensate in bronchoprovocation tests with occupational allergens. Prostaglandins, leukotrienes, and essential fatty acids. 2008, vol.78, no. 4/5, p. 281-292.

98.

MALYUTINA, S., BOBÁK, M., PAJAK, A., KUBÍNOVÁ, R., DENISOVÁ, D., NIKITIN, Y., MARMOT, M. The relationship of hypertension and blood pressure control with socioeconomic characteristics in three Eastern European populations : the HAPIEE project. Journal of hypertension. 2008, vol. 26, Suppl. 1, p. S113-S114.

99.

JINDRÁK, V., URBÁŠKOVÁ, P., BERGEROVÁ, T., BUCHTA, V., HANSLIANOVÁ, M., HORNÍKOVÁ, M., CHMELÍK, V., NYČ, O., VANIŠ, V. Hospital antibiotic management in the Czech Republic - results of the ABS maturity survey of the ABS International group. Wiener klinische Wochenschrift. 2008, vol. 120, no. 9/10, p. 289-293.

100.

VIGNEROVÁ, J., PAULOVÁ, M., BRABEC, M., BLÁHA, P. Longterm changes in BMI growth charts pattern for Czech children and adolescents. International journal of obesity. 2008, vol. 32, Suppl. 1, p. S188.

101.

PAULOVÁ, M., VIGNEROVÁ, J., LHOTSKÁ, L. Growth charts for Czech child population and their comparison with new WHO growth standards. International journal of obesity. 2008, vol. 32, Suppl. 1, p. S225.

102.

VANEECHOUTTE, M., DE BAERE, T., NEMEC, A., MUSÍLEK, M., VAN DER REIJDEN, T., DIJKSHOORN, L. Reclassification of Acinetobacter grimontii Carr etal.2003 as a later synonym of Acinetobacter junii Bouvet and Grimont 1986. International journal of systematic and evolutionary microbiology. 2008, vol. 58, no. 4, p. 937-940.

103.

CALLAGHAN, MJ., BUCKEE, C., JOLLEY, KA., KŘÍŽOVÁ, P., MAIDEN, MCJ., GUPTA, S. The effect of immune selection on the structure of the meningococcal Opa protein repertoire. PLoS pathogens. 2008, vol. 4, no. 3, e1000020.7 s.

104.

WEBB, EA., KUH, D., PEASEY, A., PAJAK, A., MALYUTINA, S., KUBÍNOVÁ, R., TOPOR-MADRY, R., DENISOVÁ, D., ČAPKOVÁ, N., MARMOT, M., BOBÁK, M. Childhood socioeconomic circumstances and adult height and leg length in central and eastern Europe. Journal of epidemiology and community health. 2008, vol. 62, no. 4, p. 351-357.

105.

ZANVIT, P., HAVLÍČKOVÁ, M., TÁČNER, J., NOVOTNÁ, O., JIRKOVSKÁ, M., ČECHOVÁ, D., JULÁK, J., ŠTERZL, I., PROKEŠOVÁ, L. Protective and cross-protective mucosal immunization of mice by influenza virus type A with bacterial adjuvant. Immunology letters. 2008, vol. 115, no. 2, p. 144-152.

106.

ANDREWS, N., TISCHER, A., SIEDLER, A., PEBODY, R., BARBARA, C., COTTER, S., DUKS, A., GACHE, N., KŘÍŽ, B. Towards elimination : measles susceptibility in Australia and 17 European countries. Bulletin of the World Health Organisation. 2008, vol. 86, no. 3, p. 197-204.

107.

EBRINGEROVÁ, A., HROMÁDKOVÁ, Z., HŘÍBALOVÁ, V., XU, C., HOLMBOM, B., SUNDBERG,A., WILLFÖR, S. Norway spruce galactoglucomannans exhibiting immunomodulating and radical-scavenging activities. International journal of biological macromolecules. 2008, vol. 42, no. 1, p. 1-5.

108.

SPEJCHALOVÁ, S., KYBICOVÁ, K., KURZOVÁ, Z., UHERKOVÁ, L., SCHÁNILEC, P., BORSKÁ, P., SVOBODOVÁ, Z. Anaplasmóza u psů v české republice. Veterinářství. 2008, roč. 58, č. 2, s. 89-96.

109.

MELICHERČÍKOVÁ, V. Virové hepatitidy. Bazén & sauna. 2008, roč. 15, č. 9/10, s. 26-29.

110.

MACH, I., ŠTUNDLOVÁ, D. Speciální potraviny ve sportu. Výživa a potraviny. 2008, roč. 63, č. 6, s. 146-147.

111.

KOLÁŘOVÁ, J., ŘEHŮŘKOVÁ, I., RUPRICH, J. Monitoring of acrylamide in foods in the Czech Republic. Chemické listy. 2008, roč. 102, č. 15, s. S687-S688.

112.

KOLÁŘOVÁ, J., HRADILOVÁ, J., ŘEHŮŘKOVÁ, I., RUPRICH, J., SALÁKOVÁ, S., PEČINKOVÁ, D. Trans fatty acids in diet of the Czech population during year 2007. Chemické listy. 2008, roč. 102, č. 15, s. S689-S691.

113.

KOLÁŘOVÁ, J., SALÁKOVÁ, S., ŘEHŮŘKOVÁ, I., RUPRICH, J. Dietary exposure monitoring of persistent organic pollutants for the Czech populations. Chemické listy. 2008, roč. 102, č. 15, s. S692-S693.

114.

ČEJCHANOVÁ, M., WRANOVÁ, K., SPĚVÁČKOVÁ, V., KORUNOVÁ, V., VOBECKÝ, M. Problematika rtuti a metylrtuti ve vlasech. In Mikroelementy 2008 : Medlov, 2.-4.9. 2008 : sborník přednášek. Český Těšín : 2 THETA, 2008, s. 30-37.

115.

LISÁ, L., KYTNAROVÁ, J., STOŽICKÝ, F., PROCHÁZKA, B., VIGNEROVÁ, J. Doporučený postup prevence a léčby dětské obezity. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. 2008, roč. 11, č. 3, s. 140-144.

116.

LISÁ, L., KYTNAROVÁ, J., STOŽICKÝ, F., PROCHÁZKA, B., VIGNEROVÁ, J. Doporučený postup prevence a léčby dětské obezity. Česko-slovenská pediatrie. 2008, roč. 63, č. 9, s. 501-505.

117.

VIGNEROVÁ, J., HUMENÍKOVÁ, L., PAULOVÁ, M., RIEDLOVÁ, J. Prevalence of overweight, obesity and low weight in the Czech child population up to 18 years of age in the last 50 years. Journal of public health. 2008, vol. 16, no. 6, p. 413-420.

118.

VIGNEROVÁ, J. Growth monitoring and public health. Obesity facts. 2008, vol. 1, no. 4, p. 205.

119.

OČADLÍKOVÁ, D., BAVOROVÁ, H., ŠMÍD, J., ČERNÁ, M. Cytogenetická analýza periferních lymfocytů krve dětí a dospělých v období 1993 - 2006. In Slezské dny preventivní medicíny : Lázně Darkov, 6.-8.2. 2008 : sborník abstrakt. Ostrava : Ostravská Univerzita, 2008, s. 81.

120.

OČADLÍKOVÁ, D. Standardizace a metodologie v genetické toxikologii. In Aktuální problematika genetické toxikologie. 31.pracovní dny České a slovenské společnosti pro mutagenezi zevním prostředím při Československé biologické společnosti : Brno, 12.-14.5. 2008 : sborník. Brno : NCO NZO, 2008, s. 17.

121.

DLOUHÝ, P., HLAVATÝ, M., CHMELOVÁ, B., JEDLIČKA, J., JERHOTOVÁ, Z., KAPLA, J., KOLČÁKOVÁ, J., KRAMPOTA, F., MALINOVÁ, H., MALÝ, M., MAREČEK, J., MARKOVÁ, L., PETRNOUŠEK, P., PROCHÁZKA, B., PROUZOVÁ, Z., SEDLÁČEK, I., SNOPKOVÁ, S., STAŇKOVÁ, R., STAŇKOVÁ, M., STUPKA, J., ŠUMPÍKOVÁ, J., VANDASOVÁ, J., VORÁČ, Z., ZÁBRANSKÝ, T., ZÁKOUCKÁ, H. Ročenka Národního programu HIV/AIDS v České republice 2007-2008. Praha : SZÚ, 2008.

122.

KAVŘÍK, R., ŘEHÁKOVÁ, J., ŘEHŮŘKOVÁ, I., RUPRICH, J. Praktické zkušenosti s využitím referenčních materiálů v analýze potravin. In Zajištění kvality analytických výsledků :Komorní Lhotka, 31.3.-2.4.2008 : sborník přednášek ze semináře. Český Tešín : 2Theta, 2008, s. 167-173.

123.

KÝROVÁ, V., OSTRÝ, V., LAICHMANNOVÁ, L., RUPRICH, J. The effect of peeling, cooking and frying on the analysis of GM potato tubers Amflora (EH92-527-1). In 1st global conference on GMO analysis : Como, June 24-27, 2008 : proceedings. Brussels : EuropeanCommunities, 2008, p. 56.

124.

KÝROVÁ, V., OSTRÝ, V., LAICHMANNOVÁ, L., RUPRICH, J. GENOMON -specialized monitoring of GM foodstuffs in the Czech Republic during 2002-2007. In 1st global conference on GMO analysis : Como, June 24-27, 2008 : proceedings. Brussels : European Communities, 2008, p.100.

125.

KÝROVÁ, V., OSTRÝ, V., LAICHMANNOVÁ, L., RUPRICH, J. The surveillance of transgenic papaya on the market in the Czech Republic in year 2005-2006. In 1st global conference on GMO analysis : Como, June 24-27, 2008 : proceedings. Brussels : European Communities, 2008, p.101.

126.

KÝROVÁ, V., OSTRÝ, V., LAICHMANNOVÁ, L., RUPRICH, J. An integrated approach for the detection and analysis of GMOs and GM foodstuffs : own practical experiences in NRL. In 1st global conference on GMO analysis : Como, June 24-27, 2008 : proceedings. Brussels : European Communities, 2008, p.101.

127.

KEBZA, V., ŠOLC, M., ŠOLCOVÁ, I. The design and results of "anti-stress programme" implemented within the cardiovascular disease (CVD) preventive activities. International journal of psychology. 2008, vol. 43, Spec.issue. 3/4, p. 351.

128.

KEBZA, V., ŠOLCOVÁ, I. Determination of hardiness by psychosocial and behavioural variables in a representative Czech population sample. Psychology and health. 2008, vol. 23, Spec.issue, p. 158.

129.

KEBZA, V., ŠOLCOVÁ, I. Predictability of cardiovascular risks by psychologial measures. Psychology and health. 2008, vol. 23, Spec.issue, p. 241.

130.

ŠKARKOVÁ, J., OSTRÝ, V., RUPRICH, J. Instrumental HPTLC determination of alpha-solanine and alpha-chaconine in peeled potato tubers. Journal of planar chromatography - modern TLC. 2008, vol. 21, no. 2, p. 113-117.

131.

KEBZA, V., ŠOLCOVÁ, I. Hlavní koncepce psychické odolnosti. Československá psychologie. 2008, roč. 52, č. 1, s. 1-19.

132.

KAZMAROVÁ, H., KOTLÍK, B., VRBÍKOVÁ, V., VESELSKÁ, H. Hodnocení zdravotních rizik ze znečištění ovzduší v roce 2006. Ochrana ovzduší. 2008, č. 1, s. 8-16.

133.

BÍLEK, J., KOTLÍK, B. Výsledky měření znečištění ovzduší v Havířově. Ochrana ovzduší. 2008, č. 5-6, s. 36-37.

134.

TYDLITÁT, V., KOTLÍK, B., JANOTA, J. Polycyklické aromatické uhlovodíky v pražské atmosféře během let 2006 a 2007. In Konference České aerosolové společnosti : Praha, 4.12. 2008 : sborník. Praha : Ústav chemických procesů AV ČR, 2008, s. 47-50.

135.

KRATĚNOVÁ, J., ŽEJGLICOVÁ, K., MALÝ, M., FILIPOVÁ, V. Výskyt vadného držení těla u dětí školního věku v ČR. Demografie. 2008, roč. 50, č. 2, s. 144-148.

136.

KRATĚNOVÁ, J. Nová epidemiologická data o alergii, astmatu a alergické rýmě. Alergie. 2008, roč. 10, Suppl. 1, s. 45-48.

137.

ŘEHÁKOVÁ, J., KAVŘÍK, R., ŘEHŮŘKOVÁ, I., RUPRICH, J. Iodine in milk on the Czech market. Chemické listy. 2008, roč. 102, č. 15, s. S774-S776.

138.

ŘEHÁKOVÁ, J., ŘEHŮŘKOVÁ, I., RUPRICH, J., KALVODOVÁ, J., MATULOVÁ, D. The monitoring of total mercury content in foods consumed by the Czech population during 1994 - 2007. Chemické listy. 2008, roč. 102, č. 15, s. S777-S779.

139.

ZIMOVÁ, M., PODOLSKÁ, Z. Zdravotní rizika odpadů obsahujících azbest. Odpadové fórum. 2008, roč. 9, č. 3, s. 12-15.

140.

ZIMOVÁ, M., POLANSKÝ, J., PODOLSKÁ, Z., MELICHERČÍK, J., MATĚJŮ, L. Současné trendy nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení. In 4. Odpadové fórum 2008 : Milovy, 16.-18.4. 2008 : sborník přednášek. Praha : PCHP - PetroChemProgres, 2008, s. 3236-3243.

141.

ZIMOVÁ, M., MATĚJŮ, L., PODOLSKÁ, Z., MELICHERČÍK, J., POLANSKÝ, J. Healthcare waste management in the Czech Republic. In 1st International conference on hazardous waste management : Chania, Oct 1-3, 2008 : proceedings. Crete : Technical University of Crete, 2008, p. 461-462.

142.

ZIMOVÁ, M., PAČESOVÁ, T., KONOPÁČ, P. Shrnutí problematiky nakládání s odpady ze zdravotnictví na základě zkušeností z provincie Ninh Binh. In Závěrečná konference projektu zahraniční rozvojové spolupráce mezi Vietnamem a Českou republikou Regionální koncepty odpadového hospodářství ve středním Vietnamu. Praha : ETC Consulting Group, 2008, s.11-21.

143.

ZIMOVÁ, M., PAČESOVÁ, T., KONOPÁČ, P. Huöng dan xü lý chat thai y te. Praha : ETC Consulting Group, 2008.

144.

PAULOVÁ, M., VIGNEROVÁ, J., LHOTSKÁ, L., RIEDLOVÁ, J. New WHO growth standards for childern (0-2 years). In Central European Congress on Obesity : from nutrition to metabolic syndrome : Karlovy Vary, Sep 25-27, 2008 : book of abstracts. Praha : Česká obezitologická společnost, 2008, p. 35.

145.

KARPÍŠKOVÁ, R., GELBÍČOVÁ, T., ŠŤÁSTKOVÁ-BELUŠÍKOVÁ, Z. Typing of Listeria monocytogenes from ready-to-eat foods and humans. Acta scientiarum polonorum. 2008, vol. 7, no. 3, p. 43-48.

146.

KARPÍŠKOVÁ, R., VYLETĚLOVÁ, M., ŠŤÁSTKOVÁ-BELUŠÍKOVÁ, Z., KARPÍŠKOVÁ, S. Occurrence of methicilin resistant Staphylococcus aureus in goat's milk. In 9th International conference on goats : Queretaro, Aug 9 - Sep 4, 2008 : book of abstracts. Little Rock : International Goat Association, 2008, p. 476.

147.

KŘÍŽOVÁ, P., MOTLOVÁ, J. Metodický návod - systém epidemiologické bdělosti invazivních pneumokokových onemocnění. Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR. 2008, č. 2, s. 20-22.

148.

PUMANN, P., SLÁDEČKOVÁ, A. Využití hydrobiologického auditu v plánech pro zajištění bezpečnosti pitné vody. In Pitná voda 2008 : Tábor, 2.-5.6. 2008 : sborník z IX. ročníku konference. České Budějovice : W&ET Team, 2008, s. 379-386.

149.

ČERNÁ, M., GRABIC, R., MALÝ, M., BATÁRIOVÁ, A., BENEŠ, B., TOMŠEJOVÁ, Š., KASALOVÁ, V., ŠMÍD, J., ŠVANDOVÁ, E. The levels of indicator PCB congeners, DDT, DDE and HCB in the serum samples of the Czech population archived over 1970 to 1990 - comparison with recent status. Organohalogen compounds. 2008, vol. 70, p. 1826-1828.

150.

NĚMEČEK, V., STRUNECKÝ, O. Genotypová heterogenita viru hepatitidy C (HCV) u dárců krve v ČR. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2008, roč. 58, č. 2, s. 63-72.

151.

KREKULOVÁ, L., ŘEHÁK, V., STRUNECKÝ, O., NĚMEČEK, V. Situace a trendy v zastoupení genotypů viru hepatitidy C v populaci injekčních uživatelů drog. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2008, roč. 58, č. 2, s. 84-89.

152.

DANIEL, M., KŘÍŽ, B., DANIELOVÁ, V., VALTER, J., KOTT, I. Correlation between meteorological factors and tick-borne encephalitis incidence in the Czech Republic. Parasitology research. 2008, vol. 103, Suppl. 1, p. S97-107.

153.

VANDASOVÁ, J., MALÝ, M., MAREŠOVÁ, M. Současná epidemiologická situace HIV/AIDS v ČR. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl. 2, s. 66-67.

154.

STRUNECKÝ, O., NĚMEČEK, V. Genotypová analýza izolátů HCV zachycených v r.1999-2008 při screeningu dárců v České republice. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2008, roč. 62, č. 2, s. 116-117.

155.

KŘÍŽOVÁ, P. Očkování proti meningokokovým nákazám.Vakcinologie. 2008, roč. 2, č. 2, s. 50-54.

156.

MOTLOVÁ, J., BENEŠ, Č., KŘÍŽOVÁ, P. Perspektivy pneumokokové vakcinace v České republice. Vakcinologie. 2008, roč. 2, č. 1, s. 17-18.

157.

KŘÍŽ, B., DANIEL, M., DANIELOVÁ, V., BENEŠ, Č. Měnící se epidemiologie klíšťové encefalitidy. Vakcinologie. 2008, roč. 2, č. 1, s. 15.

158.

RUPEŠ, V., VLČKOVÁ, J. Veš dětská v praxi. Interní medicína pro praxi. 2008, roč. 10, č. 3, s. 138-141.

159.

KAZMAROVÁ, H., VESELSKÁ, H. Řepka olejka - význam z hlediska pylové alergie. Alergie. 2008, roč. 10, č. 1, s. 25-29.

160.

HAVLÍČKOVÁ, M. Chřipka, její varianty, prevence. Pediatrie pro praxi. 2008, roč. 9, č. 1, s. 42-44.

161.

ČERNÁ, M., BATÁRIOVÁ, A., BAVOROVÁ, H., BENEŠ, B., ČEJCHANOVÁ, M., OČADLÍKOVÁ, D., PASTORKOVÁ, A., SPĚVÁČKOVÁ, V., ŠMÍD, J., WRANOVÁ, K. Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Subsystém 5. Zdravotní důsledky expozice lidského organismu toxickým látkám ze zevního prostředí (biologický monitoring). Odborná zpráva za rok 2007. Praha : SZÚ, 2008.

162.

ŠMERHOVSKÝ, Z., LANDA, K. Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Subsystém 7. Zdravotní rizika pracovních podmínek a jejich důsledky. Registr profesionálních expozic karcinogenům REGEX. Odborná zpráva za rok 2007. Praha : SZÚ, 2008.

163.

RÖDL, P., PLACHÝ, J. Integrovaný přístup při regulování populací městských holubů. In VIII. konference DDD 2008 Přívorovy dny : Poděbrady, 12.-14.5. 2008 : sborník abstraktů. Praha : Sdružení DDD, 2008.

164.

RÖDL, P., RYBÁŘ, M. Testace požerových chemických deratizačních přípravků pro komunální sféru a potravinářství jako alternativní metoda při použití pokusných zvířat. In VIII. konference DDD 2008 Přívorovy dny : Poděbrady, 12.-14.5. 2008 : sborník abstraktů. Praha : Sdružení DDD, 2008.

165.

TICHÝ, M., HANZLÍKOVÁ, I., RUCKI, M., POKORNÁ, A., UZLOVÁ, R., TUMOVÁ, J. Acute toxicity of binary mixtures: alternative methods, QSAR and mechanisms. Interdisciplinary toxicology. 2008, vol. 1, no. 2, p. 15-17.

166.

KŘÍŽOVÁ, P. a kol. Vyhláška č.473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce. Sbírka zákonů ČR. 2008, částka 151, s. 8010-8043.

167.

PARDINI, B., NACCARATI, A., NOVOTNÝ, J., ŠMERHOVSKÝ, Z., VODIČKOVÁ, L., POLÁKOVÁ, V., HANOVÁ, M., SLYSKOVÁ, J., TULUPOVÁ, E., KUMAR, R., BORTLÍK, M., BARALE, R., HEMMINKI, K., VODIČKA, P. DNA repair genetic polymorphisms and risk of colorectal cancer in the Czech Republic. Mutation research. 2008, vol. 638, no. 1/2, p. 146-153.

168

VIGNEROVÁ J., HUMENÍKOVÁ L., PAULOVÁ M., RIEDLOVÁ J.: Prevalence of overweight, obesity and low weight in Czech child population up to 18 years in last 50 years. J Public Health, 2008, 16:413-420.

169

PAULOVÁ M., VIGNEROVÁ J., LHOTSKÁ L, HRUŠKOVÁ M: Rizika přijetí nových standardů Světové zdravotnické organizace pro hodnocení růstu české dětské populace (0-5 let). Čes.-slov. Pediat., 2008, roč. 63, č. 9, s. 465-472.

170

LISÁ L., KYTNAROVÁ J., STOŽICKÝ F., PROCHÁZKA B., VIGNEROVÁ J.: Doporučený postup prevence a léčby dětské obezity. Čes.-slov. Pediat., 2008, roč. 63, č. 9, s. 501-507.

171

LISÁ L., KYTNAROVÁ J., STOŽICKÝ F., PROCHÁZKA B., VIGNEROVÁ J.: Doporučený postup prevence a léčby dětské obezity. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2008, roč. 11, č. 3,  s. 140-144.

Nahoru