SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Věda a výzkum » Publikované výsledky vědy a výzkumu SZÚ » Publikace k výzkumným aktivitám SZÚ za rok 2009
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Publikace k výzkumným aktivitám SZÚ za rok 2009


 

2009

1.

MRÁZ, J., LINHART, I., NOHOVÁ, H., GÁLOVÁ, E., STRÁNSKÝ, V. Identification and analysis of 2,4- and 2,6-toluenediisocyanate (TDI) adducts atthe N-terminal valine of globin. Praha : SZÚ, 2009.

2.

MRÁZ, J., SAKAI, T., CHVALOVÁ, D., MORITA, Y., NOHOVÁ, H., ŠMIGOLOVÁ, P. HPLC/MS analysis of the metabolites of 2,4-toluenediamine (2,4-TDA) and 2,4-toluenediisocyanate (2,4-TDI) in rat urine. Praha : SZÚ, 2009.

3.

BENNETT, JS., THOMPSON, EAL., KŘÍŽOVÁ, P., JOLLEY, KA., MAIDEN, MCJ. Acommon gene pool for the Neisseria FetA antigen. International journal of medical microbiology. 2009, vol. 299, no. 2, p. 133-139.

4.

MACHALA, L., MALÝ, M., HRDÁ, Š., ROZSYPAL, H., STAŇKOVÁ, M., KODYM, P. Antibody response of HIV-infected patients to asymptomatic cerebral and recently acquired toxoplasmosis. European journal of clinical microbiology and infectious diseases. 2009, vol. 28, no. 2, p. 179-182.

5.

BARTŮNĚK, P., GORIČAN, K., KOCÍK, M., MRÁZEK, V., VAŘEJKA, P., HULÍNSKÁ, D., JANOVSKÁ, D. Lyme carditis. Praha : Karolinum, 2009.

6.

DANIELOVÁ, V., KLIEGROVÁ, S., DANIEL, M., BENEŠ, Č. Porovnání zvýšeného výskytu klíšťové encefalitidy a teplotních trendů na území Českomoravské vrchoviny. Meteorologické zprávy. 2009, roč. 62, č. 1, s. 22-28.

7.

WRANOVÁ, K., ČEJCHANOVÁ, M., SPĚVÁČKOVÁ, V., KORUNOVÁ, V., VOBECKÝ, M., SPĚVÁČEK, V. Mercury and methylmercury in hair of selected groups of Czech population. Central European journal of public health. 2009, vol. 17, no. 1, p. 36-40.

8.

HRABÁK, J., FRIDRICHOVÁ, M., ŠTOLBOVÁ, M., BERGEROVÁ, T., URBÁŠKOVÁ, P. First identification of metallo-beta-lactamase-producting Pseudomonas aeruginosain the Czech Republic. Euro surveillance. 2009, vol. 14, no. 4, p. 19102.

9.

MURPHY, E., ANDREW, L., LEE, KL., DILTS, DA., NUNEZ, L., FINK, PS., AMBROSE, K., BORROW, R., FINDLOW, J., TAHA, MK., DEGHMANE, AE., KŘÍŽOVÁ, P., MUSÍLEK, M., KALMUSOVÁ, J. Sequence diversity of the factor H binding protein vaccine candidate in epidemiologically relevant strains of serogroup B Neisseria meningitidis. Journal of infectious diseases. 2009, vol. 200, no. 3, p. 379-389.

10.

POOLMAN, J., KŘÍŽOVÁ, P., FERON, C., DI-PAOLO, E., HENCKAERTS, I., MISEUR, A., WAUTERS, D., PRYMULA, R., SCHUERMAN, L. Pneumococcal serotype 3 otitis media, limited effect of polysaccharide conjugate immunisation and strain characteristics. Vaccine. 2009, vol. 27, no. 24, p. 3213-3222.

11.

HARRISON, OB., EVANS, NJ., BLAIR, JM., GRIMES, HS., TINSLEY, CR., NASSIF, X., KŘÍŽOVÁ, P. Epidemiological evidence for the role of the hemoglobin receptor, hmbR, in meningococcal virulence. Journal of infectious diseases. 2009, vol. 200, no.1, p. 94-98.

12.

PAULOVÁ, M., VIGNEROVÁ, J., RIEDLOVÁ, J. Využití růstových grafů při sledování růstu a vývoje dítěte. Vox pediatriae. 2009, roč. 9, č. 1, s. 25-28.

13.

VANEECHOUTTE, M., NEMEC, A., MUSÍLEK, M., VAN DER REIJDEN, T., VAN DENBARSELAAR, M., TJERNBERG, I., CALAME, W., FANI, R., DEBAERE, T., DIJKSHOORN, L. Description of Acinetobacter venetianus ex Di Cello et al. 1997 sp nov. International journal of systematic and evolutionary microbiology. 2009, vol. 59, Part 6, p.1376-1381.

14.

KŘÍŽ, B., BENEŠ, Č., DANIEL, M. Alimentary transmission of tick-borneencephalitis in the Czech Republic (1997-2008). Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2009, roč. 58, č. 2, s. 98-103.

15.

KŘÍŽOVÁ, P., KALMUSOVÁ, J., MUSÍLEK, M. Studium hypervirulentních komplexů Neisseria meningitidis metodami molekulární biologie a možnosti prevence jejich výskytu v České republice vakcinací. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2009, roč. 58, č. 4, s. 188-196.

16.

DANIEL, M., KŘÍŽ, B., DANIELOVÁ, V., VALTER, J., BENEŠ, Č. Changes of meteorological factors and tick-borne encephalitis incidence in the Czech Republic. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2009, roč. 58, č. 4, s. 179-187.

17.

ROUBALOVÁ, K., ŽUFANOVÁ, S., VÍTEK, A., STAŇKOVÁ, M. Zastoupení různých genotypů glykoproteinu gB u pacientů s vysokým rizikem symptomatické infekce lidským cytomegalovirem (CMV). Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2009, roč. 58, č. 4, s. 148-153.

18.

KOŽÍŠEK, F., JELIGOVÁ, H., DVOŘÁKOVÁ, A. Epidemický výskyt vodou přenosných chorob v České republice za období 1995 až 2005. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2009, roč. 58, č. 3, s. 124-131.

19.

KARPÍŠKOVÁ, R., DĚDIČOVÁ, D. Výskyt a charakteristika salmonel ve vybraných lokalitách České republiky - porovnání epidemiologických a laboratorních dat. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2009, roč. 58, č. 1, s. 31-35.

20.

KARPÍŠKOVÁ, R., ŠŤÁSTKOVÁ, Z., KARPÍŠKOVÁ, S. Nálezy meticilin rezistentních Staphylococcus aureus u zvířat. Veterinářství. 2009, roč. 59, č. 1, s. 34-38.

21.

PEKÁREK, L., JELÍNEK, L. Konec elektromagnetické hypersenzitivity. Praktický lékař. 2009, roč. 89, č. 3, s. 128-130.

22.

VENCÁLEK, O., ŠMERHOVSKÝ, Z., LANDA, K. Hodnocení zdravotních dopadůprofesionální expozice karcinogenům v jednotlivých hospodářských odvětvích. Praktický lékař. 2009, roč. 89, č. 6, s. 290-294.

23.

ŠAŠEK, J. Biofilmy a distribuční systémy vody. Vytápění, větrání, instalace. 2009, roč. 18, č. 2, s. 87-88.

24.

LAJČÍKOVÁ, A. Přirozená a umělá ionizace vzduchu. Vytápění, větrání, instalace. 2009, roč. 18, č. 3, s. 125-127.

25.

KLÁNOVÁ, K. Testování výrobků a nanočásticemi stříbra. Vytápění, větrání, instalace. 2009, roč. 18, č. 1, s. 34-35.

26.

MIKEŠOVÁ, M., KOTLÍK, B., KAZMAROVÁ, H. Měření kvality vnitřního prostředí v základních školách. Vytápění, větrání, instalace. 2009, roč. 18, č. 1, s. 29-33.

27.

LAJČÍKOVÁ, A. Azbest v ovzduší a ochrana zdraví při práci. Vytápění, větrání, instalace. 2009, roč. 18, č. 5, s. 220-223.

28.

ZIMOVÁ, M. Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení v České republice. Vytápění, větrání, instalace. 2009, roč. 18, č. 5, s. 226-228.

29.

BRHEL, P., FENCLOVÁ, Z. Profesionální nádorová onemocnění hlášená v České republice. Pracovní lékařství. 2009, roč. 61, č. 4, s. 162-167.

30.

KOŽENÁ, L. Duševní zdraví pracovní populace EU a preventivní snahy. České pracovní lékařství. 2009, roč. 10, č. 1, s. 23-24.

31.

MUŠÁK, L., SOUČEK, P., POLÁKOVÁ, V., HALAŠOVÁ, E., VODIČKOVÁ, L., BUCHANCOVÁ, J., VODIČKA, P. Profesionálna expozícia anestetikám, chromozómové aberácie a polymorfizmus génov GSTM1, GSTP1 a GSTT1. České pracovní lékařství. 2009, roč. 10, č. 2, s. 49-52.

32.

MATHAUSEROVÁ, Z. Rizikové faktory - zátěž teplem a chladem. České pracovní lékařství. 2009, roč. 10, č. 2, s. 53-56.

33.

RYCHLÁ, L., LEBEDOVÁ, J., DLOUHÁ, B. Využití zobrazovacích metod a podrobného funkčního vyšetření plic v preventivních prohlídkách (PP) u osob profesionálně exponovaných azbestu. České pracovní lékařství. 2009, roč. 10, č. 2, s. 57-61.

34.

FAIERAJZLOVÁ, V. Alergická onemocnění v kontextu programu "ZDRAVÍ 21". Hygiena. 2009, roč. 54, č. 1, s. 19-22.

35.

LAJČÍKOVÁ, A., PEKÁREK, L. UV záření a jeho vliv na zdraví. Hygiena. 2009, roč. 54, č. 2, s. 57-61.

36.

BENCKO, V., KOŽÍŠEK, F. 100. výročí pravidelné dezinfekce pitné vody a její další vývoj. Hygiena. 2009, roč. 54, č. 4, s. 130-135.

37.

HRABÁK, J., JINDRÁK, V., ZEMANOVÁ, Z., CHUDÁČKOVÁ, E., ČERVENÁ, D., URBÁŠKOVÁ, P. První záchyt získané cefalosporinázy AmpC (CMY-2) u kmenu Proteus mirabilis v České republice. Zprávy epidemiologie a mikrobiologie. 2009, roč. 18, č. 12, s. 374-376.

38.

ČÁSTKOVÁ, J., BENEŠ, Č. Increase in hepatitis A cases in the Czech Republic in 2008 - an update. Euro surveillance. 2009, vol. 14, no 3, p. 4-6.

39.

POMYKAČOVÁ, I., KOŽÍŠEK, F., SVOBODOVÁ, V., ČADEK, V., RUNŠTUK, J., GARI, DW. Halogenoctové kyseliny v pitné vodě v České republice. Vodní hospodářství. 2009, roč. 50, č. 2, s. 40-42.

40.

POLÁKOVÁ, V., PARDINI, B., NACCARATI, A., LANDI, S., SLÝŠKOVÁ, J., NOVOTNÝ, J., VODIČKOVÁ, L., BERMEJO, J.L., HÁNOVÁ, M., ŠMERHOVSKÝ, Z., TULUPOVÁ, E.,KUMAR, R., HEMMINKI, K., VODIČKA, P. Genotype and haplotype analysis of cell cycle genes in sporadic colorectal cancer in the Czech Republic. Human mutation. 2009, vol. 30, no 4, p. 661-668.

41.

POKORNÁ, A., TICHÝ, M., NERUDOVÁ, J., TUMOVÁ, J., HANZLÍKOVÁ, I. Stanovení toxicity binárních směsí pomocí hepatocytů z potkana. Chemické listy. 2009, roč. 103, č. 7, s. 575-580.

42.

HULÍNSKÁ, D., VOTÝPKA, J., VAŇOUSOVÁ, D., HERCOGOVÁ, J., HULÍNSKÝ, V., DŘEVOVÁ, H., KURZOVÁ, Z., UHERKOVÁ, L. Identification of Anaplasma phagocytophilum and Borrelia burgdorferi sensu lato in patients with erythema migrans. Folia microbiologica. 2009, vol. 54, no. 3, p. 246-256.

43.

DANIEL, M., MATERNA, J., HÖNIG, V., METELKA, L., DANIELOVÁ, V., HARČARIK,J., KLIEGROVÁ, S., GRUBHOFFER, L. Vertical distribution of the tick Ixodes ricinus and tick-borne pathogens in the northern Moravian mountains correlated with climate warming (Jeseníky Mts., Czech Republic). Central European journal of public health. 2009, vol. 17, no. 3, p. 139-145.

44.

ŠVÁBOVÁ, K., LUKÁŠ, E., URBAN, P. Posudkový standard - syndrom karpálního tunelu jako nemoci z povolání. Zkušenosti s použitím v praxi. České pracovní lékařství. 2009, roč. 10, č. 2, s. 87-88.

45.

ŠOLCOVÁ, I., KEBZA, V. Osobní pohoda vysokoškolských studentů: česká částstudie. Československá psychologie. 2009, roč. 53, č. 2, s. 129-139.

46.

DROZDOVÁ, R., KEBZA, V. Psychologické a sociální souvislosti kouření zdravotních sester. Československá psychologie. 2009, roč. 53, č. 5, s. 505-521.

47.

KOTLÍK, B. Representativní určení zátěže z venkovního ovzduší. Ochrana ovzduší. 2009, roč. 21, č. 3, s. 4-8.

48.

UENG, YF., CHEN, CC., TSAI, CC., SOUČEK, P. Differential inductive profiles of hepatic cytochrome P450s by the extracts of Sophora flavescens in male and female C57BL/6JNarl mice. Journal of ethnopharmacology. 2009, vol. 126, no. 3, p. 437-446.

49.

VRÁNA, D., PIKHART, H., MOHELNÍKOVÁ-DUCHOŇOVÁ, B., HOLCÁTOVÁ, I., STRNAD, R., SLÁMOVÁ, A., SCHEJBALOVÁ, M., RYSKA, M., ŠŮSOVÁ, S., SOUČEK, P. The association between glutathione S-transferase gene polymorphisms and pancreatic cancer in a central European Slavonic population. Mutation research -Genetic toxicology and environmental mutagenesis. 2009, vol. 680, no. 1-2, p. 78-81.

50.

STRÁNSKÝ, J., KYNČL, J., Nastaly nějaké změny v epidemiologii a terapii chronické hepatitidy B? Praktický lékař. 2009, roč. 89, č. 7, s. 357-360.

51.

KYNČL, J. Prevence chřipky pomocí intradermální vakcinace. Časopis lékařů českých. 2009, roč. 148, č. 5, s. 191-193.

52.

KYSELÝ, J., POKORNÁ, L., KYNČL, J., KŘÍŽ, B. Excess cardiovascular mortality associated with cold spells in the Czech Republic. BMC public health. 2009, vol. 9, Art.no. 19, s. 1-11.

53.

JÍROVÁ, D., BENDOVÁ, H., KEJLOVÁ, K., RÁDLOVÁ, M. Nařízení pro kosmetiku - legislativní požadavky. In Mezinárodní kosmetologická konference Luhačovice 2009 : Luhačovice, 7.-9.10. 2009 : sborník přednášek. Praha : Kosmetologická společnost ČR, 2009, s. 10-14.

54.

BENDOVÁ, H., KEJLOVÁ, K., JÍROVÁ, D., RÁDLOVÁ, M. Samoopalovací přípravky - užitné parametry a oprávněná deklarace. In Mezinárodní kosmetologická konference Luhačovice 2009 :Luhačovice, 7.-9.10. 2009 : sborník přednášek. Praha : Kosmetologická společnost ČR, 2009, s. 50-55.

55.

TOMÁNKOVÁ, K., KOLÁŘOVÁ, H., KOLÁŘ, P., KEJLOVÁ, K., JÍROVÁ, D., Study of cytotoxic effect of photodynamicalla and sonodynamically activated sensitizers in vitro. Toxicology in vitro. 2009, vol. 23, no 8, p. 1465-1471.

56.

TICHÝ, M., RUCKI, M. Validation of QSAR models for legislative purposes. Interdisciplinary toxicology. 2009, vol. 2, no. 3, p. 184-186.

57.

HUBÁČKOVÁ, M., VÁCLAVÍKOVÁ, R., MRHALOVÁ, M., KUBÁČKOVÁ, K., KODET, R., GUT, I., SOUČEK, P. NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1 Pro187Ser polymorphism and expression do not cosegregate with clinico-pathological characteristcs of human mammary tumors. Pharmacogenetics and genomics. 2009, vol. 19, no. 7, p. 505-512.

58.

KLEIBL, Z., HAVRÁNEK, O., HLAVATÁ, I., NOVOTNÝ, J., ŠEVČÍK, J., POHLREICH, P., SOUČEK, P. The CHEK2 gene I157T mutation and other alterations in its proximity increase the risk of sporadic colorectal cancer in the Czech population. European journal of cancer. 2009, vol. 45, no. 4, p. 618-624.

59.

MIKEŠ, P., KOŘÍNEK, M., LINHART, I., KROUŽELKA, J., FRANTÍK, E., VODIČKOVÁ, L., NEUFUSSOVÁ, L. Excretion of urinary N7 guanine and N3 adenine DNA adducts in mice after inhalation of styrene. Toxicology letters. 2009, vol. 184, no. 1, p. 33-37.

60.

PARDINI, B., NACCARATI, A., POLÁKOVÁ, V., ŠMERHOVSKÝ, Z., HLAVATÁ, I., SOUČEK, P., NOVOTNÝ, J., VODIČKOVÁ, L., TOMANOVÁ, V., LANDI, S., VODIČKA, P. NBN 657del5 heterozygous mutations and colorectal cancer risk in the Czech Republic. Mutation research - Fundamental and molecular mechanisms of mutagenesis. 2009, vol. 666, no. 1/2, p. 64-67.

61.

PECHLIVANIS, S., BERMEJO, JL., PARDINI, B., NACCARATI, A., VODIČKOVÁ, L., NOVOTNÝ, J., HEMMINKI, K., VODIČKA, P., FRÖSTI, A. Genetic variation in adipokine genes and risk of colorectal cancer. European journal of endocrinology. 2009, vol. 160, no. 6, p. 933-940.

62.

KOVÁŘ, J., EHRLICHOVÁ, M., ŠMEJKALOVÁ, B., ZANARDI, I., OJIMA, I., GUT, I. Comparison of cell death-inducing effect of novel taxane SB-T-1216 and paclitaxel in breast cancer cells. Anticancer research. 2009, vol. 29, no. 8, p. 2951-2960.

63.

SCHRÖDER-BÄCK, P., BRAND, H., ESCAMILLA, I., DAVIES, JK., HALL, C., HICKEY, K., JELASTOPULU, E., MECHTLER, R., VOLF, J. Ethical evaluation of compulsory measles immunisation as a benchmark for good health management in the European Union. Central European journal of public health. 2009, vol. 17, no. 4, p. 183-186.

64.

PROKEŠOVÁ, L., ZANVIT, P., HAVLÍČKOVÁ, M., TÁČNER, J., JIRKOVSKÁ, M., PETRÁSKOVÁ, P., NOVOTNÁ, O., ČECHOVÁ, D., JULÁK, J. Stimulation of protective and cross-protective immunity against influenza B virus after adjuvant mucosal immunization of mice. Folia microbiologica. 2009, vol. 54, no. 6, p. 549-552.

65.

ŽEMLIČKOVÁ, H., FRIDRICHOVÁ, M., TYLLOVÁ, K., JAKUBŮ, V., MACHOVÁ, I. Carriage of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in veterinary personnel. Epidemiology and infection. 2009, vol. 137, no. 9, p. 1233-1236.

66.

PELCLOVÁ, D., URBAN, P., LUKÁŠ, E., RIDZOŇ, P., ŠENHOLDOVÁ, Z. Health effects of metals - case studies - metal intoxications with neurotoxicological consequences. In Metals and neurotoxicity. Jalgaon : Society for science and environment, 2009, p. 93-103.

67.

ZIMOVÁ, M., PODOLSKÁ, Z., MATĚJŮ, L., VEVERKOVÁ, M., VEVERKA, Z. Ekologická a zdravotní rizika využívání vedlejších energetických produktů. In 15. ročník medzinárodnej konferencie Technika ochrany prostredia TOP 2009 : Častá-Papiernička, 17.-19.6. 2009 : zborník prednášok. Bratislava : STU Bratislava, 2009, s. 545-550.

68.

ZIMOVÁ, M., PODOLSKÁ, Z., MATĚJŮ, L., POLANSKÝ, J. Plán odpadového hospodářství v oblasti nakládání s odpady ze zdravotnictví. In 15. ročník medzinárodnej konferencie Technika ochrany prostredia TOP 2009 : Častá-Papiernička, 17.-19.6. 2009 : zborník prednášok. Bratislava : STU Bratislava, 2009, s. 537-543.

69.

JELIGOVÁ, H., STUHL, A., MERGL, V., KOŽÍŠEK, F. Dotazníkové šetření vnímání kvality dodávané vody spotřebiteli a plán pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou. In Pitná voda - XII. konferencie s medzinárodnou účasťou : Trenčianské Teplice, 7.-8.10. 2009 : zborník prednášok. Bratislava : Hydrotechnológia Bratislava, 2009, s. 157-162.

70.

FABIÁNOVÁ, K. Dávivý (černý) kašel. Postgraduální medicína. 2009, roč. 11, č. 6, mimoř. příloha, s. 17-23.

71.

KUCHYŇKA, P., PALEČEK, T., ŠIMEK, S., SCHRAMLOVÁ, J., HULÍNSKÁ, D., ASTER,V., MAGGAGE, S., ASCHERMANN, M., LINHART, A. Zánětlivá kardiomyopatie: aktuální pohled na diagnostiku a léčbu. Cor et vasa. 2009, roč. 51, č. 1, s. 32-37.

72.

KYBICOVÁ, K., SCHÁNILEC, P., HULÍNSKÁ, D., UHERKOVÁ, L., KURZOVÁ, Z., ŠPEJCHALOVÁ, S. Detection of Anaplasma phagocytophilum and Borrelia burgdorferi sensu lato in dogs in the Czech Republic. Vector borne zoonotic diseases. 2009, vol. 9, no. 6, p. 655-661.

73.

ŠAŠEK, J. Vliv jednotlivých faktorů na mikrobiální kontaminaci koupacích - povrchových vod. In Koupací vody v ČR 2009 : Praha, 12.11. 2009 : sborník. Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2009, s. 15-28.

74.

ŠAŠEK, J. Mezilaboratorní experiment pro před-validaci CCA média pro simultánní stanovení E. coli a koliformních bakterií ve vodě pro lidskou spotřebu. In Mikrobiológia vody 2009 : Poprad, 30.9.-2.10. 2009 : zborník. Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2009, s. 11-14.

75.

ČERNÁ, M., MALÝ, M., BENEŠ, B., ŠMÍD, J. Hladiny PCB a chlorovaných pesticidů ve vzorcích sér archivovaných v sérové bance SZÚ 1970-1990 - srovnání se současností. In Výživa a zdraví 2009 : Teplice, 15.-17.9. 2009 : sborník. Ústí nad Labem : Zdravotní ústav v Ústí nad Labem, 2009, s. 59-68.

76.

TUHOVČÁK, L., KOŽÍŠEK, F., HLAVÁČ, J., RUČKA, J. Projekt WaterRisk - připravované výstupy řešení. Sovak. 2009, roč. 18, č. 3, s. 78-79.

77.

KOŽÍŠEK, F., PUMANN, P., ŠAŠEK, J. Zkušenosti s analýzou rizik vzásobování pitnou vodou ve Švýcarsku. Sovak. 2009, roč. 18, č. 11, s. 358-360.

78.

KOŽÍŠEK, F., PUMANN, P., ŠAŠEK, J., GARI, DW. Zkušenosti s analýzou rizik v zásobování pitnou vodou v Rakousku. Sovak. 2009, roč. 18, č. 10, s. 337-339.

79.

MONARCA, S., KOŽÍŠEK, F., CRAUN, G., DONATO, F., ZERBINI, I. Drinking water hardness and cardiovascular disease. European journal of cardiovascular prevention and rehabilitation. 2009, vol. 16, no. 6, p. 735-736.

80.

KOŽÍŠEK, F., ŠAŠEK, J., PUMANN, P., JELIGOVÁ, H., GARI, DW. Metodika pro vytvoření plánu pro zajištění bezpečného zásobování pitnouvodou v jednoduchých vodárenských systémech (projekt WATERRISK). In 15. ročník medzinárodnej konferencie Technika ochrany prostredia TOP 2009 : Častá-Papiernička, 17.-19.6. 2009 : zborník prednášok.. Bratislava : Hydrotechnológia Bratislava s.r.o., 2009, s. 15-20.

81.

KOŽÍŠEK, F. Jak hygienici k normám na pitnou vodu přišli - a teď od nich chtějí zase odejít? In World Congress 2009, ISWA/APESB : Lisbon, Oct 12-15, 2009 : book of abstracts.. Chrudim : Vodní zdroje - Ekomonitor, 2009, s. 17-22.

82.

KOŽÍŠEK, F., PAUL, J., GARI, DW., TUHOVČÁK, L., PUMANN, P. Risk assessment case study 1: Březnice, Czech Republic. In TECHNEAU: safe drinking water from source to tap. State of the art and perspectives. London : IWA Publishing, 2009, p. 229-238.

83.

KALINOVÁ, M., BAUDIŠOVÁ, D., GRÜNWALDOVÁ, H., ROSENDORF, P., PUMANN, P., ŠAŠEK, J., DURAS, J. Profil vod ke koupání - jeho náplň a popis. Praha :VÚV TGM, 2009.

84.

PUMANN, P. Zdravotní rizika ze sinic v koupacích vodách. In Koupací vody v ČR 2009 : Praha, 12.11. 2009 : sborník. Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2009, s. 41-48.

85.

PUMANN, P. Cerkariová dermatitida. In Koupací vody v ČR 2009 : Praha, 12.11. 2009 : sborník. Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2009, s. 29-31.

86.

SLÁDEČKOVÁ, A., PUMANN, P., KOŽÍŠEK, F. Hydrobiologický audit jako jeden z vhodných nástrojů pro zpracování plánů pro zajištění bezpečného zásobování vodou. In Pitná voda - XII. konferencie s medzinárodnou účasťou : Trenčianské Teplice, 7.-8.10. 2009 : zborník prednášok. Bratislava : Hydrotechnológia Bratislava, 2009, s. 143-150.

87.

PUMANN, P., POUZAROVÁ, T. (Ne)reprodukovatelnost mikroskopického stanovení sinic. In Vodárenská biologie 2009 : Praha, 28.-29.1. 2009 : sborník. Chrudim : Vodní zdroje - Ekomonitor, 2009, s. 182-186.

88.

POSLUŠNÁ, K., RUPRICH, J., DEVRIES, JH., JAKUBÍKOVÁ, M. Misreporting of energy and micronutrient intake estimated by food records and 24 hour recalls, control and adjustment methods in practice. British journal of nutrition. 2009, vol. 101, Suppl. 2, p. S73-S85.

89.

BOON, PE., RUPRICH, J., PETERSEN, A., MOUSSAVIAN, S., DEBEGNACH, F., VAN KLAVEREN, JD. Harmonisation of food consumption data format for dietary exposure assessments of chemicals analysed in raw agricultural commodities. Food and chemical toxicology. 2009, vol. 47, no. 12, p. 2883-2889.

90.

BOON, PE., SVENSSON, K., MOUSSAVIAN, S., VAN DER VOET, G., PETERSEN, A., RUPRICH, J., DEBEGNACH, F., DEBOER, WJ., VAN DOENKERSGOED, G., BRERA, C., VANKLAVEREN, JD., BUSK, L. Probabilistic acute dietary exposure assessments to captan and tolylfluanid using several European food consumption and pesticide concentration databases. Food and chemical toxicology. 2009, vol. 47, no. 12, p. 2890-2898.

91.

RUPRICH, J., ŘEHŮŘKOVÁ, I., BOON, PE., SVENSSON, K., MOUSSAVIAN, S., VAN DER VOET, H., BOSGRA, S., VAN KLAVEREN, JD., BUSK, L. Probabilistic modelling of exposure doses and implications for health risk characterization: glycoalkaloids from potatoes. Food and chemical toxicology. 2009, vol. 47, no. 12, p. 2899-2905.

92.

RISTIC-MEDIC, D., PISKÁČKOVÁ, Z., HOOPER, L., RUPRICH, J., CASGRAIN, A., ASHTON, K., PAVLOVIC, M., GLIBETIC, M. Methods of assessment of iodine status in humans: a systematic review. American journal of clinical nutrition. 2009, vol. 89, no. 6, p. 2052S-2069S.

93.

ZIMOVÁ, M. Možná zdravotní rizika u spalování odpadů v porovnání s jinými způsoby nakládání s odpady. Odpadové fórum. 2009, roč. 10, č. 3, s. 29-30.

94.

ZIMOVÁ, M. Zdravotní rizika při nakládání s biodegradabilním odpadem. Odpadové fórum. 2009, roč. 10, č. 3, s. 17.

95.

ZIMOVÁ, M. Právní a metodický rámec pro nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení. Zdravotnictví a právo. 2009, č. 10, s. 2-5.

96.

ZIMOVÁ, M., PODOLSKÁ, Z., MATĚJŮ, L., POLANSKÝ, J. Minimalizace zdravotních a ekologických rizik v odpadovém hospodářství zdravotnických zařízení, teorie a praxe. In Odpadové fórum 2009 : Milovy, 22.-24.4. 2009 : sborník přednášek. Praha : PCHE - PetroChemEng, 2009, s. 3478-3481.

97.

ZIMOVÁ, M., MATĚJŮ, L. Přístupy k hodnocení zdravotních rizik v rámci zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. In Sanační technologie XII : Uherské Hradiště, 19.-21.5. 2009 : sborník. Uherské Hradiště : 2009, s. 38-40.

98.

ZIMOVÁ, M., PODOLSKÁ, Z., MATĚJŮ, L., POLANSKÝ, J. Safe management of healthcare waste in the Czech Republic. In World Congress 2009, ISWA/APESB : Lisbon, Oct 12-15, 2009 : book of abstracts. Lisbon : ISWA, 2009, p. 313-314.

99.

MATĚJŮ, L., ZIMOVÁ, M., HŮRKA, M., HOLUŠA, V. Evaluation of sanitization efficiency in aerobic bioreactor EWA. In World Congress 2009, ISWA/APESB : Lisbon, Oct 12-15, 2009 : book of abstracts. Lisbon : ISWA, 2009, p. 298-299.

100.

GELBÍČOVÁ, T., KARPÍŠKOVÁ, R. Occurrence and characteristics of Listeria monocytogenes in ready-to-eat food from retail market in the Czech Republic. Czech journal of food sciences. 2009, vol. 27, Spec. issue 2, p. 3-7.

101.

KARPÍŠKOVÁ, R., GELBÍČOVÁ, T. Moderní metody ověřování hygieny prodeje masných výrobků v tržní síti. Maso. 2009, roč. 20, č. 3, s. 53-55.

102.

GELBÍČOVÁ, T., KARPÍŠKOVÁ, R. Význam typizačních metod při vyhledávání vehikul u listerióz. In XI. Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí : Brno, 3.6. 2009 : sborníkpříspěvků. Brno : VFU, 2009, s. 61-62.

103.

GELBÍČOVÁ, T., KOUKALOVÁ, K., KARPÍŠKOVÁ, R. Analýza zdrojů a cest šíření L. monocytogenes v prostředí mlékárenského podniku vyrábějícího zrající sýry. In II. vedecká konferencia stretnutie mladých vedeckých pracovníkov v potravinárstve : Nitra, 3.-4.12. 2009 : zborník abstraktov. Bratislava : Výskumný ústav potravinársky, 2009, s. 53-58.

104.

VOJTÍŠEK, M. KNOTKOVÁ, J., KAŠPAROVÁ, L., ŠVANDOVÁ, E., MARKVARTOVÁ, V., TŮMA, J., VOŽEH, F., PATKOVÁ, J. Metal, EMF, and brain energy metabolism. Electromagnetic biology and medicine. 2009, vol. 28, no. 2, p. 188-193.

105.

RÖDL, P. Deratizační stanička pro bezpečnou aplikaci nástrahových přípravků pro synantropní hlodavce. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 19417, 2009. Užitný vzor.

106.

PIKHART, H., HUBÁČEK, J.A., KUBÍNOVÁ, R., NICHOLSON, A., PEASEY, A., ČAPKOVÁ, N., POLEDNE, R., BOBAK, M. Depressive symptoms and levels of C-reactive protein. Social psychiatry and psychiatric epidemiology. 2009. vol. 44. no. 3, p. 217-222.

107.

PECHLIVANIS, S., BERMEJO, JL., PARDINI, B., NACCARATI, A., VODIČKOVÁ, L., NOVOTNÝ, J., HEMMINKI, K., VODIČKA, P., FRÖSTI, A. Genetic variation in adipokine genes and risk of colorectal cancer. European journal of endocrinology. 2009, vol. 160, no. 6, p. 933-940.

108.

SUCHOPÁROVÁ, L. Správnou výživou proti anorexii a bulimii. Praha : Státní zdravotní ústav, 2009.

KŘÍŽOVÁ, P., MOTLOVÁ, J., BENEŠ, Č. Epidemiologická situace a surveillance invazivního pneumokokového onemocnění. Pediatrie pro praxi. 2009, roč. 10, Supl. B, s. A19-A26.

110.

MIRANDOLA, M., FOLCH TODA, C., KRAMPAC, I., NITA, I., STANEKOVA, D., STEHLÍKOVÁ, D., TOSKIN, I., GIOS, L., FOSCHIA, JP., BREVEGLIERI, M., FUREGATO, M., CASTELLANI, E., BONAVINA, MG. HIV bio-behavioural survey among men who have sex with men in Barcelona, Bratislava, Bucharest, Ljubljana, Prague and Verona, 2008-2009. Euro surveillance. 2009, vol. 14, no. 48, p. 22-29.

111.

HRABÁK, J., BERGEROVÁ, T., ŽEMLIČKOVÁ, H., URBÁŠKOVÁ, P. Detekce širokospektrých ß-laktamáz (ESBL), ß-laktamáz AmpC, metalo-ß-laktamáz (MBL) a karbapenemáz KPC u gramnegativních tyček. Zprávy epidemiologie a mikrobiologie. 2009, roč. 18, č. 3, s. 100-106.

112.

AULICKÝ, R., RÖDL, P., FRAŇKOVÁ, M., PLACHÝ, J., STEJSKAL, V. Certifikovaná metodika pro deratizaci synantropních hlodavců (část I. - Rodenticidní nástrahy). Praha : Mze ČR, 3318/9, 2009.

113.

MATĚJŮ, L., ŠTĚPÁNKOVÁ, M. Porovnání metod stanovení indikátorovýchorganismů v čistírenských kalech. In Vodárenská biologie 2009 : Praha, 28.-29.1. 2009 : sborník. Chrudim : Vodní zdroje - Ekomonitor, 2009, s. 156-161.

114.

MATĚJŮ, L. Metodiky stanovení účinnosti hygienizace bioodpadů v bioplynových stanicích a kompostárnách. In Biologicky rozložitelný odpad - legislativa, nakládání, úprava, posuzování kvality a využití : Praha, 14.4. 2009 : sborník. Chrudim : Vodní zdroje - Ekomonitor, 2009, s. 23-29.

115.

MATĚJŮ, L., ZIMOVÁ, M., ŠTĚPÁNKOVÁ, M. Nakládání s čistírenskými kaly v souvislosti s hodnocením účinnosti hygienizace. In Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod : Blansko, 26.-27.2. 2009 : sborník. Brno : Tribun EU, 2009, s. 131-138.

116.

MATĚJŮ, L. Legislativní rámec hodnocení účinnosti hygienizace anaerobní fermentace. In Mezinárodní konference BIOPLYN 2009 : České Budějovice, 8.-9.4. 2009 : sborník referátů. Praha : GAS, 2009, CD ROM, 6 s.

117.

MATĚJŮ, L., KEDER, J., ŠTĚPÁNKOVÁ, M., ZIMOVÁ, M., ZICHOVSKÁ,N., BALÍK, J., Porovnání metod stanovení indikátorových organismů v bioodpadech.In Odpadové fórum 2009 : Milovy, 22.-24.4. 2009 : sborník přednášek. Praha : PCHE - PetroChemEng, 2009, s. 3176-3183.

118.

BOYLAN, S., WELCH, A., PIKHART, H., MALYUTINA, S., PAJAK, A., KUBÍNOVÁ, R., BRAGINA, O., SIMONOVA, G., STEPANIAK, U., GILIS-JANUSZEWSKA, A., MILLA, L., PEASEY, A., MARMOT, M., BOBAK, M. Dietary habits in three Central and Eastern European countries: the HAPIEE study. BMC public health. 2009, vol. 9, Art.no. 439, p. 1-13.

119.

VERCAUTEREN, J., WENSING, AMJ., VAN DE VIJVER, DAMC., ALBERT, J., BALOTTA, C., HAMOUDAH, O., KUCHERER, C., STRUCK, D., SCHMIT, JCC., ASJO, B., BRŮČKOVÁ, M. Transmission of drug-resistant HIV-1 is stabilizing in Europe. Journal of infectious diseases. 2009, vol. 200, no. 10, p. 1503-1508.

120.

BOBAK, M., RICHARDS, M., MALYUTINA, S., KUBÍNOVÁ, R., PEASEY, A., PIKHART, H., SHISHKIN, S., NIKITIN, Y., MARMOT, M. Association between year of birth andcognitive functions in Russia and the Czech Republic: cross-sectional results ofthe HAPIEE study. Neuroepidemiology. 2009, vol. 33, no. 3, p. 231-239.

121.

PIKHARTOVÁ, J., CHANDOLA, T., KUBÍNOVÁ, R., BOBAK, M., NICHOLSON, A., PIKHART, H. Neighbourhood socioeconomic indicators and depressive symptoms in the Czech Republic: a population based study. International journal of public health. 2009, vol. 54, no. 4, p. 283-293.

122.

NARDONE, A., ANASTASSOPOULOU, C., THEETEN, H., KŘÍŽ, B., DAVIDKIN, I., THIERFELDER, W., O'FLANAGAN, D., BRUZZONE, B., MOSSONG, J., BOOT, HJ., BUTUR, D. A comparison of hepatitis B seroepidemiology in ten European countries. Epidemiology and infection. 2009, vol. 137, no. 7, p. 961-969.

123.

LUCA-HARARI, B., DARENBERG, J., NEAL, S., SILJANDER, T., STRAKOVÁ, L, TANNA, A., CRETI, R., EKELUND, K., KOLIOU, M., TASSIOS, PT., VAN DEN LINDEN, M., Clinical and microbiological characteristics of severe Streptococcus pyogenes disease in Europe. Journal of clinical microbiology. 2009, vol. 47, no. 4, p. 1155-1165.

124.

ANASTASSOPOULOU, C., KAFATOS, G., NARDONE, A., ANDREWS, N., PEBODY, R., MOSSONG,J., DAVIDKIN, I., GELB, D., DEORY, F., THIERFELDER, W., NĚMEČEK, V., BRUZZONE, B., BUTUR, D. The European Sero-Epidemiology Network 2 (ESEN2): standardization of assay results for hepatitis A virus (HAV) to enable comparisons of seroprevalence data across 15 countries. Epidemiology and infection. 2009, vol. 137, no. 4, p. 485-494.

125.

ČÁP, P., MALÝ, M., PEHAL, F., PELIKÁN, L. Exhaled leukotrienes and bronchialresponsiveness to methacholine in patients with seasonal allergic rhinitis. Annals of allergy asthma and immunology. 2009, vol. 102, no. 2, p. 103-109.

126.

JEŘÁBEK, J. Fibromyalgie 2009 - kde, jak a proč může pomoci fyzikální léčba. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2009, roč. 16, č. 2, s. 60-68.

127.

KŘÍŽOVÁ, P., MOTLOVÁ, J. Mezinárodní definice a mikrobiologická dignostika invazivního pneumokokového onemocnění. Pediatrie pro praxi. 2009, roč. 10, Supl. B, s. A17-A18.

128.

MOTLOVÁ, J., BENEŠ, Č., KŘÍŽOVÁ, P. Incidence of invasive pneumococcal disease in the Czech Republic and stereotype coverage by vaccines, 1997-2006. Epidemiology and infection. 2009, vol. 137, no. 4, p. 562-569.

129.

RÖDL, P. Deratizační stanička pro bezpečnou aplikaci nástrahových přípravků pro synantropní hlodavce. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2009.

130.

HRABÁK, J., BÉBROVÁ, E., NYČ, O., FRIDRICHOVÁ, M., BERGEROVÁ, T., ŽEMLIČKOVÁ, H., URBÁŠKOVÁ, P. Záchyt kmene Serratia marcescens současně produkujícího metalo-ß-laktamázu (MBL), širokospektrou ß-laktamázu (ESBL) a dvě ß-laktamázy typu AmpC ve FN Motol. Zprávy epidemiologie a mikrobiologie. 2009, roč. 18, č. 4, s. 139-141.

131.

ŽEMLIČKOVÁ, H., HRABÁK, J., FRIDRICHOVÁ, M., ŠTOLBOVÁ, M., URBÁŠKOVÁ, P. První záchyt kmenů Pseudomonas aeruginosa produkujících metalo-ß-laktamázu v České republice. Zprávy epidemiologie a mikrobiologie. 2009, roč. 18, č. 1, s. 22-24.

132

MYDLILOVÁ, A.; ŠÍPEK, A.;VIGNEROVÁ, J. Regionální rozdíly v počtu kojených dětí při propuštění z porodnice v ČR v letech 2000-2006. Čs. pediatrie, 2009, č. 1, roč. 64, str. 4-11.

133

MYDLILOVA, A.; SIPEK, A.; VIGNEROVA, J. Breastfeeding Rates in Baby-Friendly and Non-Baby-Friendly Hospitals in the Czech Republic From 2000 to 2006. Journal of Human Lactation, Feb 2009; vol. 25: pp. 73 - 78.

134

PAULOVÁ, M.; VIGNEROVÁ, J.; RIEDLOVÁ, J. Využití růstových grafů při sledování růstu a vývoje dítěte. Vox Pediatriae, leden 2009, č. 1, ročník 9.

135

Cabrnochová, H.; Calda, P.; Frühauf, P.; Houšťková, H.; Hoza, J.; Koťová, M.; Krulišová, L.; Paulová, M.; Pekárek, J.; Schneiberg, F.; Vignerová, J. Péče o dítě, nové, přepracované vydání (s využitím textů Josefa Švejcara). Vydavatel: JUDr. Karel Havlíček, Havlíček Brain Team, Karlovo nám. 24, 110 00 Praha 1, vydání první, rok vydání 2009 (ISBN 978-80-87109-14-4).

136

VIGNEROVÁ, J.; RIEDLOVÁ, J.; PAULOVÁ, M.; VLČEK, V. Pravidelné sledování růstu českých dětí (překážky nejen finanční). Zdravotnictví a právo, 4 (148), 2009, ročník 13, 12 - 17.

137

Cattaneo, A.; Monasta, L.; Stamatakis, E.; Lioret, S.; Castetbon, K.; Frenken, F.; Manios, Y.; Moschonis, G.; Savva, S.; Zaborskis, A.; Rito, A. I.; Nanu, M.; Vignerová, J.; Caroli, M.; Ludvigsson, J.; Koch, F. S.; Serra-Majem, L.; Szponar, L.; van Lenthe, F.; Brug, J. Overweight and obesity in infants and pre-school children in the European Union: a review of existing data. Obesity reviews. Published Online: Jul 10 2009 6:52AM. doi: 10.1111/j.1467-789X.2009.00639. IF 5.569

138

VIGNEROVÁ, J.; BLÁHA, P. Tělesné charakteristiky českých dětí a mládeže. In. PRŮCHA J. (editor). Pedagogická encyklopedie. Portál, 2009,  p. 151-159. (ISBN 9788073675462)

139

LISÁ, L.; KYTNAROVÁ, J.; STOŽICKÝ, F.; PROCHÁZKA, B.; VIGNEROVÁ, J. Doporučený postup prevence a léčby dětské obezity. 2009, Vox pediatriae, vol. 9, no. 7, p.1-11.

140

Paulová M., Vignerová J., Riedlová J.: Individuální hodnocení růstu pomocí růstových grafů se zaměřením na děti do 2 let. Neontologické listy, 2009, vol.15, č. 2, p. 3-9.     

Nahoru