SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Věda a výzkum » Publikované výsledky vědy a výzkumu SZÚ » Publikace k výzkumným aktivitám SZÚ za rok 2010
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Publikace k výzkumným aktivitám SZÚ za rok 2010


 

2010

1.

JANOUŠEK, SJ., ROSA, L., JANOUŠEK, S., JÍROVÁ, D., KEJLOVÁ, K. Oxidative stress may modify zinc protoporphyrin/heme ratio in hematofluorometry. International journal of laboratory hematology. 2010, vol. 32, no. 1p2, p. 40-49.

2.

STRAKOVÁ, L., MUSÍLEK, M., MOTLOVÁ, J. Multilocus sequence types in Czech neonatal GBS strains from 2004 to 2008. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2010, roč. 59, č. 1, s. 45-47.

3.

PEJČOCH, M., PAZDIORA, P., EISELT, J., HÁJEK, V., VESELÁ, E., VLASÁK, J., BENEŠOVÁ, J., KUBÁTOVÁ, A., KŘÍŽ, B. Seroprevalence of hantavirus antibodies among chronic hemodialysis patients in the Czech Republic. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2010, roč. 59, č. 1, s. 48-51.

4.

KOŽÍŠEK, F., PUMANN, P., ČEŘOVSKÁ, L., CRAUN, G., FROST, F., KUNDE, T. Vyšetření lidského séra jako nástroj ke sledování expozice kryptosporidií ve vztahu k pitné vodě. In Vodárenská biologie 2010 : Praha, 3.-4.2. 2010 : sborník. Chrudim : Vodní zdroje - Ekomonitor, 2010, s. 87-92.

5.

KOŽÍŠEK, F., PUMANN, P., ŠAŠEK, J., JELIGOVÁ, H., GARI, DW., SLÁDEČKOVÁ, A. Případová studie analýzy rizik zdroje a úpravny vody při zpracování plánu pro zajištění kvality pitné vody. In Vodárenská biologie 2010 : Praha, 3.-4.2. 2010 : sborník. Chrudim : Vodní zdroje - Ekomonitor, 2010, s. 22-28.

6.

SLÁDEČKOVÁ, A., PUMANN, P. Případové studie hydrobiologického auditu v plánech pro zajištění kvality pitné vody. In Vodárenská biologie 2010 : Praha, 3.-4.2. 2010 : sborník. Chrudim : Vodní zdroje - Ekomonitor, 2010, s. 29-35.

7.

KOŽÍŠEK, F., JELIGOVÁ, H., BENCKO, V. Co by měl praktický lékař vědět o pitné vodě? I. část: Voda v podpoře zdraví. Praktický lékař. 2010, roč. 90, č .4, s. 212-218.

8.

KOŽÍŠEK, F. Proč voda s chlorem, proč voda bez chloru? In Pitná voda 2010 : Tábor, 17.-20.5. 2010 : sborník konference. České Budějovice : W&ET Team, 2010, s. 35-40.

9.

KOŽÍŠEK, F. Kudy se ubírá analytika pitné vody? In Pitná voda 2010 : Tábor, 17.-20.5. 2010 : sborník konference. České Budějovice : W&ET Team, 2010, s. 193-204.

10.

JELIGOVÁ, H., KOŽÍŠEK, F. Výhody a nevýhody zbytkového chloru z hlediska chemického. In Pitná voda 2010 : Tábor, 17.-20.5. 2010 : sborník konference. České Budějovice : W&ET Team, 2010, s. 47-52.

11.

TUHOVČÁK, L., RUČKA, J., KOŽÍŠEK, F., PUMANN, P., HLAVÁČ, J., SVOBODA, M. WaterRisk - Analýza rizik veřejných vodovodů. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2010.

12.

RUCKI, M., TICHÝ, M. Validované počítačové modely - Quantitative Structure - Activity Relationship Tool Box. Chemické listy. 2010, roč. 104, č. 2, s. 100-102.

13.

VRÁNA, D., NOVOTNÝ, J., HOLCÁTOVÁ, I., HLAVATÁ, I., SOUČEK, P. CYP1B1 gene polymorphism modifies pancreatic cancer risk but not survival. Neoplasma. 2010, vol. 57, no. 1, p. 15-19.

14.

ZIMOVÁ, M., PODOLSKÁ, Z., MATĚJŮ, L., POLANSKÝ, J. Zdravotnické odpady - teorie a praxe. Odpadové fórum. 2010, č. 1, s. 14-17.

15.

VODIČKA, P., POLÍVKOVÁ, Z., SYTAROVÁ, S., DEMOVÁ, H., KUČEROVÁ, M., VODIČKOVÁ, L., POLÁKOVÁ, V., NACCARATI, A., ŠMERHOVSKÝ, Z., AMBRUŠ, M., ČERNÁ, M., HEMMINKI, K. Chromosomal damage in peripheral blood lymphocytes of newly diagnosed cancer patients and healthy controls. Carcinogenesis. 2010, vol. 31, no. 7, p. 1238-1241.

16.

NACCARATI, A., PARDINI, B., POLÁKOVÁ, V., ŠMERHOVSKÝ, Z., VODIČKOVÁ, L., SOUČEK, P., VRÁNA, D., HOLCÁTOVÁ, I., RYSKA, M., VODIČKA, P. Genotype and haplotype analysis of TP53 gene and the risk of pancreatic cancer: an association study in the Czech Republic. Carcinogenesis. 2010, vol. 31, no. 4, p. 666-670.

17.

MOHELNÍKOVÁ-DUCHOŇOVÁ, B., VRÁNA, D., HOLCÁTOVÁ, I., RYSKA, M., ŠMERHOVSKÝ, Z., SOUČEK, P. CYP2A13, ADH1B, and ADH1C gene polymorphisms and pancreatic cancer risk. Pancreas. 2010, vol. 39, no. 2, p. 144-148.

18.

JIRÁK, Z., TOMÁŠKOVÁ, H., ŠPLÍCHALOVÁ, A., URBAN, P., HOLUB, J., GROMNICA, R., HAJDUKOVÁ, Z., LANDECKÁ, I., MACHARTOVÁ, V., KOROLOVÁ, E., ZAVADILOVÁ, J. Riziko rakoviny plic u černouhelných horníků v závislosti na onemocnění pneumokoniózou v České republice. Pracovní lékařství. 2010, roč. 52, č. 1, s. 6-12.

19.

ŠPLÍCHALOVÁ, A., TOMÁŠKOVÁ, H., JIRÁK, Z., LEHOCKÁ, H., URBAN, P., HOLUB, J., PELCLOVÁ, D., HRNČÍŘ, E., EICHLEROVÁ, A., NAKLÁDALOVÁ, M., BARTNICKÁ, M., HEJLEK, A., ADÁMKOVÁ, L., ČERMÁKOVÁ, D. Riziko rakoviny plic u pracovníků s uznanou silikózou v České republice. Pracovní lékařství. 2010, roč. 52, č. 1, s. 13-19.

20.

ROUBALOVÁ, K., STRUNECKÝ, O., ŽUFANOVÁ, S., PROCHÁZKA, B., VÍTEK, A. Genotypizace virového glykoproteinu B (gB) u příjemců transplantátu kmenových buněk krvetvorby s aktivní infekcí cytomegalovirem - sledování vlivu genotypů na průběh infekce. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2010, roč. 59, č. 2, s. 92-99.

21.

PEJČOCH, M., KŘÍŽ, B., MALÝ, M. Promořenost hantaviry ve dvou oblastech s přírodními ohnisky hantavirů. Praktický lékař. 2010, roč. 90, č. 3, s. 167-170.

22.

BENCKO, V., PRÍKAZSKÁ, M. Alimentární infekce a intoxikace bakteriálními toxiny. Praktický lékař. 2010, roč. 90, č. 5, s. 274-278.

23.

PEJČOCH, M., UNAR, J., KŘÍŽ, B., PAUCHOVÁ, E., ROSE, R. Characterization of a natural focus of Puumala hantavirus infection in the Czech Republic. Central European journal of public health. 2010, vol. 18, no. 2, p. 116-118.

24.

SOVINOVÁ, H., CSÉMY, L. The Czech AUDIT: internal consistency, latent structure and identification of risky alcohol consumption. Central European journal of public health. 2010, vol. 18, no. 3, p. 127-131.

25.

SCHRAMLOVÁ, J., MARDEŠIČOVÁ, L., BARTÁK, P. Reactivity of Langerhans cellsafter application of different chemicals - an ultrastructural analysis. Prague medical report. 2010, vol. 111, no. 3, p. 191-199.

26.

NEMEC, A., KŘÍŽOVÁ, L., MAIXNEROVÁ, M., MUSÍLEK, M. Multidrug-resistant epidemic clones among bloodstream isolates of Pseudomonas aeruginosa in the Czech Republic. Research in microbiology. 2010, vol. 161, no. 3, p. 234-242.

27.

NEMEC, A., DIJKSHOORN, L. Variations in colistin susceptibility among different species of the genus Acinetobacter. Journal of antimicrobial chemotherapy. 2010, vol. 65, no. 2, p. 367-369.

28.

RÖDL, P. Deratizační stanička vertikální pro tuhou i pitnou nástrahu. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 20666, 2010. Užitný vzor.

29.

TICHÝ, M., RUCKI, M. Validace modelů QSAR pro legislativní účely. In Průmyslová ekologie : Žďár nad Sázavou, 24.-26.3. 2010 : sborník. Chrudim : Vodní zdroje - Ekomonitor, 2010, s. 96-99.

30.

HANOVÁ, M., ŠTĚTINA, R., VODIČKOVÁ, L., VÁCLAVÍKOVÁ, R., HLAVÁČ, P., ŠMERHOVSKÝ, Z., NACCARATI, A., POLÁKOVÁ, V., SOUČEK, P., KURICOVÁ, M., MANINI, P., KUMAR, R., HEMMINKI, K., VODIČKA, P. Modulation of DNA repair capacity and mRNA expression levels of XRCC1, hOGG1 and XPC genes in styrene-exposed workers. Toxicology and applied pharmacology. 2010, vol. 248, no. 3, p. 194-200.

31.

TICHÝ, M., POKORNÁ, A., HANZLÍKOVÁ, I., NERUDOVÁ, J., TUMOVÁ, J., UZLOVÁ, R. Primary rat hepatocytes in chemical testing and QSAR predictive applicability. Toxicology in vitro. 2010, vol. 24, no. 1, p. 240-244.

32.

SOUČEK, P., ŠŮSOVÁ, S., MOHELNÍKOVÁ-DUCHOŇOVÁ, B., GROMADZINSKA, J., MORAVIEC-SZTANDERA, A., VODIČKA, P., VODIČKOVÁ, L. Polymorphisms in metabolizing enzymes and the risk of head and neck squamous cell carcinoma in the Slavic population of the central Europe. Neoplasma. 2010, vol. 57, no. 5, p. 415-421.

33.

VOTAVOVÁ, H., FORSTEROVÁ, K., CAMPR, V., STŘÍTESKÝ, J., VELENSKÁ, Z., PYTLÍK, R., KUBÁČKOVÁ, K., PROCHÁZKA, B., KODET, R., ŠPIČKA, I., KREJČOVÁ, H., TRNĚNÝ, M., KLENER, P. Distinguishing of primary mediastinal B-cell lymphoma and diffuse large B-cell lymphoma using real-time quantitative polymerase chain reaction. Neoplasma. 2010, vol. 57, no. 5, p. 449-454.

34.

ŽEMLIČKOVÁ, H., JAKUBŮ, V., URBÁŠKOVÁ, P., MOTLOVÁ, J., MUSÍLEK, M., ADÁMKOVÁ, V. Serotype-specific invasive disease potentialof Streptococcus pneumoniae in Czech children. Journal of medical microbiology. 2010, vol. 59, no. 9, p. 1079-1083.

35.

KOŽÍŠEK, F., ČADEK, V., JELIGOVÁ, H. Výskyt humánních léčiv v pitných vodách. Sovak. 2010, roč. 19, č. 3, s. 71-75.

36.

JELIGOVÁ, H., KOŽÍŠEK, F. Co by měl praktický lékař vědět o pitné vodě? II. část: Zdravotní rizika spojená s vodou. Praktický lékař. 2010, roč. 90, č. 10, s. 582-588.

37.

KŘÍŽOVÁ, P., MUSÍLEK, M. Surveillance invazivního meningokokového onemocnění a doporučená vakcinace proti meningokokovým nákazám v České republice. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2010, roč. 59, č. 4, s. 173-182.

38.

LEBEDOVÁ, V., MUSÍLEK, M., KŘÍŽOVÁ, P. Sekvenční charakterizace izolátů Haemophilus influenzae působících závažná onemocnění v České republice vletech 2001-2009. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2010, roč. 59, č. 4, s. 189-196.

39.

NÜBEL, U., DORDEL, J., KURT, K., STROMMENGER, B., WESTH, H., SHUKLA, SK., ŽEMLIČKOVÁ, H., LEBLOIS, R., WIRTH, T., JOMBART, T., BALLOUX, F., WITTE, W. A timescale for evolution, population expansion, and spatial spread of an emerging clone of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. PLoS pathogens. 2010, vol. 6, no. 4, e1000855.

40.

ZIMOVÁ, M., PODOLSKÁ, Z., MATĚJŮ, L., VEVERKOVÁ, M., WITTLINGEROVÁ, Z., ŠEVČÍKOVÁ, P. Existing approaches to minimize health and environmental risks in the use of energy by-products in the Czech republic. In Crete 2010. 2nd international conference on hazardous and industrial waste management : Cania, Nov 2-8, 2010 : proceedings. Crete : Technical University of Crete, 2010, p. 531-532.

41.

ZIMOVÁ, M., PODOLSKÁ, Z., MATĚJŮ, L., MELICHERČÍK, J., .POLANSKÝ, J., KRSTEV, P. Production and composition of healthcare waste in the Czech republic. In Crete 2010. 2nd international conference on hazardous and industrial waste management : Cania, Nov 2-8, 2010 : proceedings. Crete : Technical University of Crete, 2010, p. 431-432.

42.

LASCORZ, J., FORSTI, A., CHEN, BW., BUCH, S., STEINKE, V., RAHNER, N., HOLINSKI-FEDER, E., MORAK, M., SCHACKERT, HK., GORGENS, H., SCHULMANN, K., GOECKE, T., KLOOR, M., ENGEL, C., BUTTNER, R., KUNKEL, N., WEIRES, M., HOFFMEISTER, M., PARDINI, B., NACCARATI, A., VODIČKOVÁ, L. Genome-wide association study for colorectal cancer identifies risk polymorphisms in German familial cases and implicates MAPK signalling pathways in disease susceptibility. Carcinogenesis. 2010, vol. 31, no. 9, p. 1612-1619.

43.

KŘÍŽOVÁ, L., NEMEC, A. A 63 kb genomic resistance island found in a multidrug-resistant Acinetobacter baumannii isolate of European clone I from 1977. Journal of antimicrobial chemotherapy. 2010, vol. 65, no. 9, p. 1915-1918.

44.

HOLOCHOVÁ, P., RŮŽIČKOVÁ, V., PANTŮČEK, R., PETRÁŠ, P., JANISCH, R., DOŠKAŘ, J. Genomic diversity of two lineages of exfoliative toxin A-converting phages predominating in Staphylococcus aureus strains in the Czech Republic. Research in microbiology. 2010, vol. 161, no. 4, p. 260-267.

45.

MEPLAN, C., HUGHES, DJ., PARDINI, B., NACCARATI, A., SOUČEK, P., VODIČKOVÁ, L., HLAVATÁ, I., VRÁNA, D., VODIČKA, P., HESKETH, JE. Genetic variants in selenoprotein genes increase risk of colorectal cancer. Carcinogenesis. 2010, vol. 31, no. 6, p. 1074-1079.

46.

HOLOCHOVÁ, P., RŮŽIČKOVÁ, V., DOSTÁLOVÁ, L., PANTŮČEK, R., PETRÁŠ, P., DOŠKAŘ, J. Rapid detection and differentiation of the exfoliative toxin A-producing Staphylococcus aureus strains based on phi ETA prophage polymorphisms. Diagnostic microbiology and infectious disease. 2010, vol. 66, no. 3, p. 248-252.

47.

DANIELOVÁ, V., DANIEL, M., SCHWARZOVÁ, L., MATERNA, J., RUDENKO, N., GOLOVCHENKO, M., HOLUBOVÁ, J., GRUBHOFFER, L., KILIAN, P. Integration ofa tick-borne encephalitis virus and Borrelia burgdorferi sensu lato into mountain ecosystems, following a shift in the altitudinal limit of distribution of their vector, Ixodes ricinus (Krkonose mountains, Czech Republic). Vector borne zoonotic diseases. 2010, vol. 10, no. 3, p. 223-230.

48.

ŠPERLINGOVÁ, I., DABROWSKÁ, L., STRÁNSKÝ, V., DUŠKOVÁ, Š., KUČERA, J., TVRDÍKOVÁ, M., TICHÝ, M. Determination of butoxyacetic acid (biomarker of ethylene glycol monobutyl ether exposure) in human urine quality candidate reference material. Analytical and bioanalytical chemistry. 2010, vol. 397, no. 2, p. 433-438.

49.

DIANCOURT, L., PASSET, V., NEMEC, A., DIJKSHOORN, L., BRISSE, S. The population structure of Acinetobacter baumannii: expanding multiresistant clonesfrom an ancestral susceptible genetic pool. PLoS One. 2010, vol. 5, no. 3, p. e10034.

50.

RUCKI, M., TICHÝ, M. Validované počítačové modely - Qantitative Structure-Activity Relationship tool box. Chemické listy. 2010, roč. 104, č. 2, s. 100-102.

51.

HLAVATÁ, I., VRÁNA, D., ŠMERHOVSKÝ, Z., PARDINI, B., NACCARATI, A., VODIČKA, P., NOVOTNÝ, J., MOHELNÍKOVÁ-DUCHOŇOVÁ, B., SOUČEK, P. Association between exposure-relevant polymorphisms in CYP1B1, EPHX1, NQ01, GSTM1, GSTP1 and GSTT1 and risk of colorectal cancer in a Czech population. Oncology reports. 2010, vol. 24, no. 5, p. 1347-1353.

52.

KEJLOVÁ, K., JÍROVÁ, D., BENDOVÁ, H., GAJDOŠ, P., KOLÁŘOVÁ, H. Phototoxicity of essential oils intended for cosmetic use. Toxicology in vitro. 2010, vol. 24, no. 8, p. 2084-2089.

53.

ZANVIT, P., TICHOPÁD, A., HAVLÍČKOVÁ, M., NOVOTNÁ, O., JIRKOVSKÁ, M., KOLOŠTOVÁ, K., ČECHOVÁ, D., JULÁK, J., STERZL, I., PROKEŠOVÁ, L. Adjuvant effect of Bacillus firmus on the expression of cytokines and toll-like receptorsin mouse nasopharynx-associated lymphoid tissue (NALT) after intranasal immunization with inactivated influenza virus type A. Immunology letters. 2010, vol. 134, no. 1, p. 26-34.

54.

EMPEL, J., HRABÁK, J., KOZINSKA, A., BERGEROVÁ, T., URBÁŠKOVÁ, P., KERN-ZDANOWICZ, I., GNIADKOWSKI, M. DHA-1-producing Klebsiella pneumoniae in a teaching hospital in the Czech Republic. Microbial drug resistance. 2010, vol. 16, no. 4, p. 291-295.

55.

MOHELNÍKOVÁ-DUCHOŇOVÁ, B., HAVRÁNEK, O., HLAVATÁ, I., FORETOVÁ, L., KLEIBL, Z., POHLREICH, P., SOUČEK, P. CHEK2 gene alterations in the forkhead-associated domain, 1100delC and del5395 do not modify the risk of sporadic pancreatic cancer. Cancer epidemiology. 2010, vol. 34, no. 5, p. 656-658.

56.

ČERNÁ, M., KRSKOVÁ, A., DLOUHÝ, P., RAMBOUSKOVÁ, J. Sledování nutričního stavu seniorů v institucionalizované péči. In Životné podmienky a zdravie 2010 : Štrbské Pleso, 20.9. 2010 : sborník. Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2010, s. 161-165.

57.

MATĚJŮ, L., ŠTĚPÁNKOVÁ, M., ZIMOVÁ, M., HŮRKA, M. An evaluation of the efficacy of hygienization during processing waste with pathogenic organisms. In Crete 2010. 2nd international conference on hazardous and industrial waste management : Cania, Nov 2-8, 2010 : proceedings. Crete : Technical University of Crete, 2010, p. 421-423.

58.

URBAN, P. Profesionální postižení nervového systému. In Klinická neurologie, část speciální 2. Praha : Triton, 2010. s. 1261-1277.

59.

JANOUŠEK, S., SEDLAK, P., ZVADOVÁ, Z., FAIERAJZLOVÁ, V., JANOUŠEK, S., VIGNEROVÁ, J., ROTH, Z. Epidemiologie nefatálních úrazů a vývoj dětské úrazovosti v posledním desetiletí v české republice. Změna v dosavadním trendu? Česko-slovenská pediatrie. 2010, roč. 65, č. 4, s. 167-178.

60.

BRAUNEROVÁ, R., KUNEŠOVÁ, M., PROCHÁZKA, B., VIGNEROVÁ, J., PAŘÍZKOVÁ, J., RIEDLOVÁ, J., ZAMRAZILOVÁ, H., HILL, M., ŠTEFLOVÁ, A. Současný stav stravování a pohybové aktivity ve vztahu k obezitě u sedmiletých dětí - studie WHO. Časopis lékařů českých. 2010, roč. 149, č. 11, s. 533-536.

61.

BENEŠ, J., MYSLIVEC, O., LAŠTÍKOVÁ, J., GABRIELOVÁ, A., PETRÁŠ, P., PANTŮČEK, R. Septický šok při fatálně probíhající stafylokokové pneumonii: význam Pantonova-Valentinova leukocidinu - kazuistika. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2010, roč. 21, č. 6, s. 337-341.

62.

MIKEŠ, P., KOŘÍNEK, M., LINHART, I., KROUŽELKA, J., DABROWSKÁ, L., STRÁNSKÝ, V., MRÁZ, J. Urinary N3 adenine DNA adducts in humans occupationally exposed to styrene. Toxicology letters. 2010, vol. 197, no. 3, p. 183-187.

63.

HEROLDOVÁ, M., PEJČOCH, M., BRYJA, J., JÁNOVÁ, E., SUCHOMEL, J., TKADLEC, E. Tula virus in populations of small terrestrial mammals in a rural landscape. Vector borne zoonotic diseases. 2010, vol. 10, no. 6, p. 599-603.

64.

ŠVEC, P., PANTŮČEK, R., PETRÁŠ, P., SEDLÁČEK, I., NOVÁKOVÁ, D. Identificationof Staphylococcus spp. using (GTG)5-PCR fingerprinting. Systematic and applied microbiology. 2010, vol. 33, no. 8, p. 451-456.

65.

TICHÝ, M., VALIGUROVÁ, R., ČABALA, R., UZLOVÁ, R., RUCKI, M. Toxicity of perfluorinated carboxylic acids for aquatic organisms. Interdisciplinary toxicology. 2010, vol. 3, no. 2, p. 73-75.

66.

TICHÝ, M., RUCKI, M., ROTH, Z., HANZLÍKOVÁ, I., VLKOVÁ, A., TUMOVÁ, J., UZLOVÁ, R. Extrapolation of toxic indices among test objects. Interdisciplinary toxicology. 2010, vol. 3, no. 4, p. 137-139.

67.

DEGOUW, L., KLEPP, KI., VIGNEROVÁ, J., LIEN, N., STEENHUIS, IHM., WIND, M. Associations between diet and (in)activity behaviours with overweight and obesity among 10-18-year-old Czech Republic adolescents. Public health nutrition. 2010, vol. 13, no. 10A, p. 1701-1707.

68.

MATĚJŮ, L., ŠTĚPÁNKOVÁ, M., ZIMOVÁ, M., HORA, L., KAZDA, M. Kontrola účinnosti hygienizace ve vybraných zařízeních zpracovávajících bioodpad. In Odpadové fórum 2010 : Kouty nad Desnou, 21.-23.4. 2010 : sborník. Praha : České ekologické manažerské centrum, 2010, s. 015.

69.

ZIMOVÁ, M., POLANSKÝ, J., PODOLSKÁ, Z., MATĚJŮ, L., MELICHERČÍK, J., KRSTEV, P. Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízeních - výsledky VaV SP-2f3/227/07. In Odpadové fórum 2010 : Kouty nad Desnou, 21.-23.4. 2010 : sborník. Praha : České ekologické manažerské centrum, 2010, s. 043.

70.

ZIMOVÁ, M., VEVERKOVÁ, M., VEVERKA, Z., KRUMPL, M., WITTLINGEROVÁ, Z., HESNEDL, P. Ekologická a zdravotní rizika využívání vedlejších energetických produktů. In Odpadové fórum 2010 : Kouty nad Desnou, 21.-23.4. 2010 : sborník. Praha : České ekologické manažerské centrum, 2010, s. 042.

71.

MATĚJŮ, L., ŠTĚPÁNKOVÁ, M., ZIMOVÁ, M., KEDER, J. Stanovení klostridií v čistírenských kalech - porovnání metod. In Vodárenská biologie 2010 : Praha, 3.-4.2. 2010 : sborník. Chrudim : Vodní zdroje - Ekomonitor, 2010, s. 201-206.

72.

MATĚJŮ, L., KEDER, J., ŠTĚPÁNKOVÁ, M., ZIMOVÁ, M. Stanovení indikátorových mikroorganismů v čistírenských kalech - porovnání metod. In Vodárenská biologie 2010 : Praha, 3.-4.2. 2010 : sborník. Chrudim : Vodní zdroje - Ekomonitor, 2010, s. 223-227.

73.

PUMANN, P., ŠAŠEK, J., POUZAROVÁ, T. Profil vod ke koupání - nový přístup k větší bezpečnosti koupacích vod nebo jen nová povinnost? In Vodárenská biologie 2010 : Praha, 3.-4.2. 2010 : sborník. Chrudim : Vodní zdroje - Ekomonitor, 2010, s. 18-21.

74.

MATĚJŮ, L., KEDER, J., ZIMOVÁ, M., ŠTĚPÁNKOVÁ, M. Stanovení indikátorových mikroorganismů v čistírenských kalech - porovnání metod. In 24. konference Kaly a odpady 2010 : Brno, 23.-24.6. 2010 : sborník přednášek a posterů. Brno : Tribun EU, 2010, s. 191-195.

75.

MATĚJŮ, L., ZIMOVÁ, M. Aspekty využívání čistírenských kalů v návaznosti na novou legislativu a nové normy. In 24. konference Kaly a odpady 2010 : Brno, 23.-24.6. 2010 : sborník přednášek a posterů. Brno : Tribun EU, 2010, s. 9-16.

76.

POMYKAČOVÁ, I., ČADEK, V., KOŽÍŠEK, F. Stanovení vybraných léčiv v pitné vodě metodou GC-MS. In Analýza organických látek : Komorní Lhotka, 18.-20.10. 2010 : sborník. Český Těšín : 2THETA, 2010, s. 135-137.

77.

RÖDL, P. Deratizační stanička pro pevnou nástrahu kombinovaná s pérovou pastí. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 20665, 2010. Užitný vzor.

78.

ČÁSTKOVÁ, J. Poliomyelitida. In Cestovní medicína: odborný rádce lékaře s praktickými informacemi při cestách do zahraničí. Praha : Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2010. s. C1.3.

79.

STEINHAUSEROVÁ, P., KOUŘILOVÁ, I., ŘEHŮŘKOVÁ, I., RUPRICH, J. Legislatvivní vývoj nutričních a zdravotních tvrzení v ČR a EU. Maso. 2010, roč. 21, Speciál, s. 36-38.

80.

STEINHAUSEROVÁ, P., ŘEHŮŘKOVÁ, I., RUPRICH, J. Hodnocení produktů živočišného původu z hlediska zastoupení vybraných mastných kyselin v dietě populace ČR. In XL. symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin : Skalský Dvůr, 3.-5.5. 2010 : sborník příspěvků. Praha : Výzkumný ústav potravinářský, 2010, s. 177-181.

81.

STEINHAUSEROVÁ, P., KOUŘILOVÁ, I., ŘEHŮŘKOVÁ, I., RUPRICH, J. Vývoj problematiky nutričních a zdravotních tvrzení v ČR a EU. In Hygiena a technologie potravin, XL. Lenfeldovy a Höklovy dny : Brno, 14.-15.10. 2010 : sborník. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2010, s. 182-185.

82.

CATTANEO, A., MONASTRA, L., STAMATAKIS, E., LIORET, S., CASTETBON, K., FRENKEN, F., MANIOS, Y., MOSCHONIS, G., SAVVA, S., ZABORSKIS, A., RITO, A.I., NANU, M., VIGNEROVÁ, J. Overweight and obesity in infants and pre-school children in the European Union : a review of existing data. Obesity reviews. 2010, vol. 11, no. 5, p. 389-398.

83.

SMOLDERS, R., ALIMONTI, A., ČERNÁ, M., DEN HOND, E., KRISTIANSEN, J., PALKOVIČOVÁ, L., RANFT, U., SELDÉN, AI., TELIŠMAN, S., SCHOETERS, G. Availability and comparability of human biomonitoring data across Europe : a case-study on blood-lead levels. Science of the total environment. 2010, vol. 408, no. 6, p. 1437-1445.

84.

KOŽÍŠEK, F. Využití membránové filtrace při úpravě vody. Vytápění, větrání, instalace. 2010, roč. 19, č. 1, s. 52-54.

85.

OSTRÝ, V., OVESNÁ, J., ŠKARKOVÁ, J., POUCHOVÁ, V., RUPRICH, J. A review on comparative data concerning Fusarium mycotoxins in Bt maize and non-Btisogenic maize. Mycotoxin research. 2010, vol. 26, no. 3, p. 141-145.

86.

OSTRÝ, V., RUPRICH, J., ŠKARKOVÁ, J. Glycoalkaloids in potato tubers - the effect of peeling and cooking in salted water. Acta alimentaria. 2010, vol. 39, no. 2, p. 130-135.

87.

ČERNÁ, M., BENCKO, V., BRABEC, M., KRSKOVÁ, A., JECH, L. Exposure assessment of breast-fed infants in the Czech Republic to indicator PCBs and selected chlorinated pesticides : area-related differences. Chemosphere. 2010, vol. 78, no. 2, p. 160-168.

88.

ŽEMLIČKOVÁ, H., URBÁŠKOVÁ, P., JAKUBŮ, V., MOTLOVÁ, J., MUSÍLEK, M., PROCHÁZKA, B. Clonal distribution of invasive pneumococci, Czech Republic, 1996-2003. Emerging infectious diseases. 2010, vol. 16, no. 2, p. 287-289.

89.

CHOU, YC., CHUNG, YT., LIU, TY., WANG, SY., CHAU, GY., CHI, CW., SOUČEK, P., KRAUSZ, KW., GELBOIN, HV., LEE, CH., UENG, YF. The oxidative metabolism of dimemorfan by human cytochrome P450 enzymes. Journal of pharmaceutical sciences. 2010, vol. 99, no. 2, p. 1063-1077.

90.

PUKLOVÁ, V., KRSKOVÁ, A., ČERNÁ, M., ČEJCHANOVÁ, M., ŘEHŮŘKOVÁ, I., RUPRICH, J., KRATZER, K., KUBÍNOVÁ, R., ZIMOVÁ, M. The mercury burden of the Czech population: an integrated approach. International journal of hygiene and environmental health. 2010, vol. 213, no. 4, p. 243-251.

91.

TIMOTIJEVIC, L., RAATS, MM., BARNETT, J., BROWN, K., SHEPHERD, R., FERNANDEZ, L., DOMOLKI, L., RUPRICH, J., SONNE, AM., HERMOSO, M., KOLETZKO, B., FROST-ANDERSEN, L., TIMMER, A. From micronutrient recommendations to policy : consumer and stakeholder involvement. European journal of clinical nutrition. 2010, vol. 64, no. Suppl. 2, p. S31-S37.

92.

SCHARFEN JUN., J., MORÁVKOVÁ, M., BUNČEK, M., HOBZA, V., PLÍŠEK, S., URBÁŠKOVÁ, P., SEDLÁČEK, I., ŽEMLIČKOVÁ, H., STÁRKOVÁ, H., PATEROVÁ, P. Nocardia farcinica jako původce abscesu mozku u pacienta s intersticiálním onemocněním plic. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2010, roč. 59, č. 1, s. 12-20.

93.

FABIÁNOVÁ, K., BENEŠ, Č., KŘÍŽ, B. A steady rise in incidence of pertussis since nineties in the Czech Republic. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2010, roč. 59, č. 1, s. 25-33.

94.

HRABÁK, J., BUNČEK, M., DENDIS, M., HORVÁTH, R., CHROŇÁKOVÁ, A., LIBRA, A., NEŠVERA, J., PANTŮČEK, R., PISKUNOVÁ, N., PLÍŠKOVÁ, L., RŮŽIČKA, F., SAUER, P., SEDLÁČEK, I., TRUBAČ, P., ŽAMPACHOVÁ, E., ŽEMLIČKOVÁ, H., SCHARFEN JUN., J. Aplikace metod molekulární genetiky v klinické mikrobiologii : zpráva z jednání Pracovní skupiny molekulární mikrobiologie - TIDE. Epidemiologie, mikrobiologie,imunologie. 2010, roč. 59, č. 3, s. 103-106.

95.

HOLLEROVÁ, J., HOLLER, P. Škodlivé chemické látky ve vnitřním prostředí. Vytápění, větrání, instalace. 2010, roč. 19, č. 1, s. 48-51.

96.

WALDMAN, M., LAJČÍKOVÁ, A., PEKÁREK, L., VRBÍK, P. Vyjádření Státního zdravotního ústavu Praha k zdravotním aspektům svícení úspornými zářivkami v bytech. Vytápění, větrání, instalace. 2010, roč. 19, č. 2, s. 95-97.

97.

LAJČÍKOVÁ, A. Radonový program - co to je a proč nás stále zajímá. Vytápění, větrání, instalace. 2010, roč. 19, č. 2, s. 98-99.

98.

MATHAUSEROVÁ, Z. Hygienické aspekty nedostatečně větraných školských budov.Vytápění, větrání, instalace. 2010, roč. 19, č. 3, s. 153-155.

99.

LAJČÍKOVÁ, A., THOMAS, J. Prevence rakoviny plic způsobené radonem. Praktický lékař. 2010, roč. 90, č. 4, s. 243-246.

100.

ČERNÁ, M., KRSKOVÁ, A. Biomonitoring - význam a použití pro hodnocení expozice populace chemickým (toxickým) látkám z prostředí. Praktický lékař. 2010, roč. 90, č. 8, s. 474-479.

101.

KOPŘIVOVÁ HEROTOVÁ, T., BENEŠ, J., HYNČICA, V. Názory české veřejnosti na užívání antibiotik i dalších léků. Praktický lékař. 2010, roč. 90, č. 9, s. 526-532.

102.

KRSKOVÁ, A., SPĚVÁČKOVÁ, V., ČEJCHANOVÁ, M., ŠMÍD, J., WRANOVÁ, K., ČERNÁ, M. Hladiny olova, kadmia a rtuti v krvi českých školních dětí sledovaných v rámci 6. RP EU (projekt PHIME) - srovnání s výsledky biomonitoringu v Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva. Hygiena. 2010, roč. 55, č. 3, s. 92-95.

103.

LAJČÍKOVÁ, A., HORNYCHOVÁ, M. Azbest v ovzduší a legislativní zajištění ochrany zdraví. Hygiena. 2010, roč. 55, č. 3, s. 96-101.

104.

SCHRAMLOVÁ, J., ARIENTOVÁ, S., HULÍNSKÁ, D. The role of electron microscopy in the rapid diagnosis of viral infections - review. Folia microbiologica. 2010, vol. 55, no. 1, p. 88-101.

105.

KYNČL, J., HAVLÍČKOVÁ, M. Základní epidemiologické charakteristiky chřipkové infekce. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2010, roč. 16, č. 4, s. 116-119.

106.

FRIEDECKÝ, B., KRATOCHVÍLA, J., BUDINA, M., ŠPERLINGOVÁ, I. The results of HbA(1c) measurement and its comparison with reference method values in an EQA programme. Accreditation and quality assurance. 2010, vol. 15, no. 4, p. 239-243.

107.

JELIGOVÁ, H., KOŽÍŠEK, F. Pitný režim : proč, kolik a co vlastně pít? Interní medicína pro praxi. 2010, roč. 12, č. 7/8, s. 388-389.

108.

GARI, DW., KOŽÍŠEK, F. Jakost pitné vody dodávané veřejnými vodovody v České republice v roce 2008. Sovak. 2010, roč. 19, č. 4, s. 104-107.

109.

NEŠPOR, K., CSÉMY, L., SOVINOVÁ, H. Konzumace alkoholu a situace v České republice. Praktický lékař. 2010, roč. 90, č. 10, s. 612-614.

110.

KOLÍNSKÁ, R., DŘEVÍNEK, M., ALDOVÁ, E., ŽEMLIČKOVÁ, H. Identification of Plesiomonas spp. : Serological and MALDI-TOF MS methods. Folia microbiologica. 2010, vol. 55, no. 6, p. 669-672.

111.

DANIEL, M., STEKOLNIKOV, AA., HAKIMITABAR, M., SABOORI, A. Chigger mites (Acari, Trombiculidae) parasitizing small mammals in the Eastern Hindu Kush and some other Afghan areas. Folia parasitologica. 2010, vol. 107, no. 5, p. 1221-1233.

112.

HUBÁČEK, JA., PEASEY, A., PIKHART, H., STÁVEK, P., KUBÍNOVÁ, R., MARMOT, M., BOBAK, M. APOE polymorphism and its effect on plasma C-reactive protein levels in a large general population sample. Human immunology. 2010, vol. 71, no. 3, p. 304-308.

113.

KÝROVÁ, V., OSTRÝ, V., LAICHMANNOVÁ, L., RUPRICH, J. An occurrence of genetically modified foodstuffs on the Czech food market. Acta alimentaria. 2010, vol. 39, no. 4, p. 387-396.

114.

RIMHANEN-FINNE, R., LUKINMAA, S., MARTELIUS, T., ROSSOW, H., KARPÍŠKOVÁ, R., DĚDIČOVÁ, D., GALAJEVA, J., BORMANE, A., SIITONEN, A., KUUSI, M. Cases of Salmonella Urbana in Finland, the Czech Republic and Latvia, January-February 2010. Euro surveillance. 2010, vol. 15, no. 11, p. pii:19511 12-14.

115.

FRETZ, R., PICHLER, J., SAGEL, U., MUCH, P., RUPPITSCH, W., PIETZKA, AT., STÖGER, A., HUHULESCU, S., HEUBERGER, S., APPL, G., WEBER, D., STARK, K., PRAGER, R., FLIEGER, A., KARPÍŠKOVÁ, R., PFAFF, G., ALLERBERGER, F. Update : multinational listeriosis outbreak due to "Quargel", a sour milk curd cheese, caused by two different L. monocytogenes serotype 1/2a strains, 2009-2010. Euro surveillance. 2010, vol. 15, no. 16, p. pii:19543 2-3.

116.

TYDLITÁT, V., KOTLÍK, B., PUNČOCHÁŘ, M., MIKEŠOVÁ, M. Comparison ofthe concentration profiles of 12 polycyclic aromatic hydrocarbons from differentsources with monitoring data from Prague using a similarity measure. Polycyclic aromatic compounds. 2010, vol. 30, no. 4, p. 208-221.

117.

SCHÁNILEC, P., KYBICOVÁ, K., AGUDELO, CF., TREML, F. Clinical and diagnostic features in three dogs naturally infected with Borrelia spp. Acta veterinaria. 2010, vol. 79, no. 2, p. 319-327.

118.

MELICHERČÍKOVÁ, V., URBAN, J., GORONCY-BERMES, P. Residual effect of antiseptic substances on human skin. The journal of hospital infection. 2010, vol. 75, no. 3, p. 238-239.

119.

HANQUET, G., PERROCHEAU, A., KISSLING, E., BRUHL, DL., TARRAGÓ, D., STUART, J., STEFANOFF, P., HEUBERGER, S., KŘÍŽOVÁ, P. Surveillance of invasive pneumococcal disease in 30 EU countries: towards a European system? Vaccine. 2010, vol. 28, no. 23, p. 3920-3928.

120.

BLUYSSEN, PM., DERICHEMONT, S., CRUMP, D., MAUPETIT, F., WITTERSCH, T., GAJDOŠ, P. Actions to reduce the impact of construction products on indoor air : outcomes of the European project Healthy Air. Indoor and built environment. 2010, vol. 19, no. 3, p. 327-339.

121.

BOND, J., YE, Yu, CHERPITEL, CJ., ROOM, R., REHM, J., BORGES, G., CREMONTE, M., GMEL, G., HAO, W., SOVINOVÁ, H., STOCKWELL, T. The relationship between self-reported drinking and BAC level in emergency room injury cases : is it a straight line? Alcoholism, clinical and experimental research. 2010, vol. 34, no. 6, p. 1118-1125.

122.

NAGY, A., VOŠTIŇÁKOVÁ, V., PIRCHANOVÁ, Z., ČERNÍKOVÁ, L., DIRBAKOVÁ, Z., MOJŽÍŠ, M., JIŘINCOVÁ, H., HAVLÍČKOVÁ, M., DAN, A., URSU, K., VILČEK, Š., HORNÍČKOVÁ, J. Development and evaluation of a one-step real-time RT-PCR assay for universal detection of influenza A viruses from avian and mammal species. Archives of virology. 2010, vol. 155, no. 5, p. 665-673.

123.

BUCKEE, C., GUPTA, S., KŘÍŽOVÁ, P., MAIDEN, MCJ., JOLLEY, KA. Long-term evolution of antigen repertoires among carried meningococci. Proceedings of the Royal Society B: biological sciences. 2010, vol. 277, no. 1688, p. 1635-1641.

124.

BOLDO, E., MEDINA, S., OBERG, M., PUKLOVÁ, V., MEKEL, O., PATJA, K., DALBOKOVA, D., KRZYZANOWSKI, M., POSADA, M. Health impact assessment of environmental tobacco smoke in European children : sudden infant death syndrome and asthma episodes. Public health reports. 2010, vol. 125, no. 3, p. 478-487.

125.

JÍROVÁ, D., BASKETTER, D., LIEBSCH, M., BENDOVÁ, H., KEJLOVÁ, K., MARRIOTT, M., KANDÁROVÁ, H. Comparison of human skin irritation patch test datawith in vitro skin irritation assays and animal data. Contact dermatitis. 2010, vol. 62, no. 2, p. 109-116.

126.

SALAVECZ, G., CHANDOLA, T., PIKHART, H., DRAGANO, N., SIEGRIST, J., JOCKEL, KH., ERBEL, R., PAJAK, A., MALYUTINA, S., KUBÍNOVÁ, R., MARMOT, M., BOBAK, M., KOPP, R. Work stress and health in Western European and post-communist countries : an East-West comparison study. Journal of epidemiology and community health. 2010, vol. 64, no. 1, p. 57-62.

127.

DENEVE, M., SIOEN, I., BOON, PE., ARGANINI, C., MOSCHANDREAS, J., RUPRICH, J., LAFAY, L., AMIANO, P., ARCELLA, D., AZPIRI, M., BUSK, L., CHRISTENSEN, T., D'ADDEZIO, L., FABIANSSON, S., HILBIG, A., HIRVONEN, T., KERSTING, M., KOULOURIDAKI, S., LIUKKONEN, KH., OLTARZEWSKI, M., PAPOUTSOU, S., ŘEHŮŘKOVÁ, I. Harmonisation of food categorisation systems for dietary exposure assessments among European children. Food additives & contaminants part: A - chemistry analysis control exposure & risk assessment. 2010, vol. 27, no. 12, p. 1639-1651.

128.

VIKHIREVA, O., PIKHART, H., PAJAK, A., KUBÍNOVÁ, R., MALYUTINA, S., PEASEY, A., TOPOR-MADRY, R., NIKITIN, Y., MARMOT, M., BOBAK, M. Non-fatal injuries in three Central and Eastern European urban population samples : the HAPIEE study. European journal of public health. 2010, vol. 20, no. 6, p. 695-701.

129.

ČERMÁK, P., HAVELKOVÁ, M. Laboratorní diagnostika mykobakteriálních infekcí. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2010, roč. 16, č. 2, s. 36-42.

130.

KOTLÍK, B., TYDLITÁT, V., MIKEŠOVÁ, M., VRBÍKOVÁ, V. Povrchová pražská integrovaná doprava - odhad expozice cestujících PAU a PMx. Ochrana ovzduší. 2010, roč. 42, č. 2, s. 6-10.

131.

BENDOVÁ, H., KEJLOVÁ, K., JÍROVÁ, D., KOLÁŘOVÁ, H., MALÝ, M. Rostlinné kosmetické ingredience - ochranné účinky hodnocené metodami in vitro apotvrzené studií ve skupině dobrovolníků. Derma. 2010, roč. 10, č. 1, s. 6-10.

132.

MOHELNÍKOVÁ-DUCHOŇOVÁ, B., SOUČEK, P. Role membránových transportérů vchemorezistenci karcinomu pankreatu při terapii gemcitabinem. Klinická onkologie. 2010, roč. 23, č. 5, s. 306-310.

133.

URBAN, P., PELCLOVÁ, D. Chronická toxická encefalopatie způsobená organickými rozpouštědly. Neurologie pro praxi. 2010, roč. 11, č. 4, s. 220-223.

134.

MAREŠOVÁ, V., URBÁŠKOVÁ, P. Daptomycin - nové antibiotikum pro léčbu závažných infekcí způsobených některými grampozitivními bakteriemi. Klinická farmakologie a farmacie. 2010, roč. 24, č. 4, s. 187-189.

135.

HAVLÍČKOVÁ, M. Chřipka H1N1 2009. Medicína po promoci. 2010, roč. 11, č. 2, s. 77-79.

136.

SMÍŠKOVÁ, D., KARPÍŠKOVÁ, R., DŽUPOVÁ, O., MAREŠOVÁ, V. Listerióza těhotných žen a novorozenců v České republice. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2010, roč. 16, č. 6, s. 211-214.

137.

DŽUPOVÁ, O., HAVLÍČKOVÁ, M., HELCL, M., KABELKOVÁ, M., KULICHOVÁ, M., ROHÁČOVÁ, H., BENEŠ, J. Pacienti s pandemickou chřipkou A (H1N1) 2009 v intenzivní péči. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2010, roč. 21, č. 5, s. 251-257.

138.

VONDRA, V., MALÝ, M. Světový den chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) 18.11. 2009 (závažnost CHOPN ve světě a v ČR). Studia pneumologica et phtiseologica. 2010, roč. 70, č. 4, s. 173-174.

139.

VONDRA, V., MALÝ, M., HOLUB, J. Optimistický dlouhodobý vývoj hospitalizace pro astma v České republice (1967-2007). Alergie. 2010, roč. 12, č. 1, s. 9-16.

140.

KUBÍN, M., KALINA, P., JÁGROVÁ, Z., PROCHÁZKA, B. Tuberkulóza cizinců v Praze. Studia pneumologica et phtiseologica. 2010, roč. 70, č. 1, s. 18-23.

141.

ŠÍPEK, A., GREGOR, V., ŠÍPEK, A. Jr., HORÁČEK, J., VENCÁLEK, O., LANGHAMER, P., PETRŽÍLKOVÁ, L., WIESNEROVÁ, J. Vrozené vady u narozených dětí v jednotlivých krajích České republiky v období let 1994-2007. Česká gynekologie. 2010, roč. 75, č. 1, s. 15-40.

142.

ZEMAN, P., PAZDIORA, P., BENEŠ, Č. Spatio-temporal variation of tick-borneencephalitis (TBE) incidence in the Czech Republic: is the current explanation of the disease`s rise satisfactory? Ticks and tick-borne diseases. 2010, vol. 1, no. 3, p. 129-140.

143.

BÁRTŮ, V., KOPECKÁ, E., HAVELKOVÁ, M. Factors associated with multidrug-resistant tuberculosis : comparison of patients born inside and outsideof the Czech Republic. The journal of international medical research. 2010, vol. 38, no. 3, p. 1156-1136.

144.

TAHA, MK., HEDBERG, ST., SZATANIK, M., HONG, E., RUCKLY, C., ABAD, R., BERTRAND, S., CARION, F., CLAUS, H., CORSO, A., ENRIQUEZ, R., HEUBERGER, S., HRYNIEWICZ, W., JOLLEY, KA., KŘÍŽOVÁ, P., MOLLERACH, M., MUSÍLEK, M., NERI, A. Multicenter study for defining the breakpoint for rifampin resistance in Neisseria meningitidis by rpoB sequencing. Antimicrobial agents and chemotherapy. 2010, vol. 54, no. 9, p. 3651-3658.

145.

SMOLDERS, R., ALIMONTI, A., ČERNÁ, M., DEN HOND, E., KRISTIANSEN, J., PALKOVIČOVÁ, L., RANFT, U., SELDÉN, AI., TELIŠMAN, S., SCHOETERS, G. Availability and comparability of human biomonitoring data across Europe : a case-study on blood-lead levels. Science of the total environment. 2010, vol. 408, no. 6, p. 1437-1445.

146

Paulová M., Vignerová J., Riedlová J.: Evaluating child's nutrition state according to Czech growth references and new WHO growth standards. International Journal of Pediatric Obesity, 2010, 5 (Suppl. 1): 69.        

147

Cattaneo, A.; Monasta, L.; Stamatakis, E.; Lioret, S.; Castetbon, K.; Frenken, F.; Manios, Y.; Moschonis, G.; Savva, S.; Zaborskis, A.; Rito, A. I.; Nanu, M.; Vignerová, J.; Caroli, M.; Ludvigsson, J.; Koch, F. S.; Serra-Majem, L.; Szponar, L.; van Lenthe, F.; Brug, J.Overweight and obesity in infants and pre-school children in the European Union: a review of existing data. Obesity Reviews, 2010; 11(5):389-398.

148

MONASTA, L., LOBSTEIN, T., COLE, T.J., VIGNEROVA, J., CATTANEO, A. Defining overweight and obesity in pre-school children: IOTF reference or WHO standard? Obesity Reviews, 2010, doi: 10.1111/j.1467-789X.2010.00748.x.

149

VIGNEROVÁ, J.; PAULOVÁ, M.; SHRIVER, L.; RIEDLOVÁ, J.; SCHNEIDROVÁ, D.;  KUDLOVÁ, E.; LHOTSKÁ, L. The Prevalence of Wasting in Czech Infants: A Comparison of the WHO Child Growth Standards and the Czech Growth References. Maternal and Child Nutrition, 2010. Article first published online: 29 SEP 2010, DOI: 10.1111/j.1740-8709.2010.00275. 

150

de Gouw, L.; Klepp, K.; Vignerová, J.; Lien, N.; Steenhuis, I.; Wind, M. Associations between diet and (in)activity behaviours with overweight and obesity among 10 to 18 year old Czech Republic adolescents. Public Health Nutrition, 2010. DOI:10.1017/S1368980010002259.

151

BLÁHA, P.; HUŠKOVÁ, M.; KEJČOVSKÝ, L; KBZOVÁ, J; REDLOVÁ, J.;VIGNEROVÁ, J. Růst a vývoj českých dětí ve věku od narození do šesti let. Antropologický výzkum 2001 - 2003. UK v Praze, Přírodovědecká fakulta.. Praha, 2010. ISBN 978-80-86561-38-7.

152

BRAUNEROVÁ, R; KUNEŠOVÁ, M; PROCHÁZKA, B; VIGNEROVÁ, J; PAŘÍZKOVÁ, J; RIEDLOVÁ, J; ZAMRAZILOVÁ, H; HILL, M; ŠTEFLOVÁ,A. Současný stav stravování a pohybové aktivity ve vztahu k obezitě u sedmiletých dětí - studie WHO. (Relation between dietary and physical activity patterns and obesity in seven year old children - current situation - WHO study) Časopis lékařů českých, 2010; 149 (11), str. 533 - 536.
Nahoru