SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro chřipku a... » Publikace
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Publikace

Články s tématikou chřipky publikované pracovníky NRL pro chřipku.


 

Vybrané publikace

 • BEETON, M.L., ZHANG, X.S., ULDUM, S.A., BEBEAR, C., DUMKE, R., GULLSBY, K., IEVEN, M., LOENS, K., NIR-PAZ, R., PEREYRE, S., SPILLER, O.B., CHALKER, V.J.; ESCMID STUDY GROUP FOR MYCOPLASMA AND CHLAMYDIA INFECTIONS, HAVLÍČKOVÁ, M., KYNČL, J. Mycoplasma pneumoniae infections, 11 countries in Europe and Israel, 2011 to 2016. Euro Surveillance. 2020, 25(2), 39-51. ISSN 1025-496X.
 • NAGY, A., JIŘINCOVÁ, H. První výsledky molekulární epidemiologie SARS-CoV-2 v České republice v březnu 2020. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2020, 29(7), 294. ISSN 1804-8668.
 • NAGY, A., KRSEK, D., LABSKÁ, K., JIŘINCOVÁ, H. Celogenomové sekvence a živé virové kultury viru SARS-CoV-2 od českých prvních pozitivních pacientů s infekcí COVID-19. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2020, 29(2), 63-65. ISSN 1804-8668.
 • HAVLICKOVA, M., DRUELLES, S., JIRINCOVA, H., LIMBERKOVA, R., NAGY, A., RASULI, A., KYNCL, J. Circulation of influenza A and B in the Czech Republic from 2000-2001 to 2015-2016. BMC Infectious Diseases. 2019, 19, Art.no. 160. ISSN 1471-2334.
 • KYNČL, J., HAVLÍČKOVÁ, M. Význam očkování proti chřipce a jeho optimální načasování. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2019, 28(9), 360-362. ISSN 1804-8668.
 • KYNČL, J., HAVLÍČKOVÁ, M. Význam očkování proti chřipce a jeho optimální načasování. Practicus. 2019, 18(8), 27-28. ISSN 1213-8711.
 • NAGY, A., JIŘINEC, T., JIŘINCOVÁ, H., ČERNÍKOVÁ, L., HAVLÍČKOVÁ, M. In silico re-assessment of a diagnostic RT-qPCR assay for universal detection of Influenza A viruses. Scientific Reports. 2019, 9, Art.no. 1630. ISSN 2045-2322.
 • HAVLÍČKOVÁ, M., KYNČL, J., JIŘINCOVÁ, H., TRNKA, D., NAGY, A., LIMBERKOVÁ, R., NOVÁKOVÁ, L., VEČEŘOVÁ, J. Zpráva za chřipkovou sezónu 2018/2019. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2019, 28(6), 218-221. ISSN 1804-8668.
 • BASELGA-MORENO, V., TRUSHAKOVA, S., MCNEIL, S., SOMININA, A., NUNES, M.C., DRAGANESCU, A., UNAL, S., KOUL, P., KYNCL, J., ZHANG, T., KUATBAYEVA, A., BEN-SALAH, A., BURTSEVA, E., PUIG-BARBERA, J., DIEZ-DOMINGO, J.; GLOBAL INFLUENZA HOSPITAL SURVEILLANCE NETWORK, HAVLICKOVA, M., JIRINCOVA, H., KRALOVA, R., MANDAKOVA, Z., PROCHAZKOVA, J., SEBESTOVA, H. Influenza epidemiology and influenza vaccine effectiveness during the 2016-2017 season in the Global Influenza Hospital Surveillance Network (GIHSN). BMC Public Health. 2019, 19, Art.no. 487. ISSN 1471-2458.
 • MOLLERS, M., BARNADAS, C., BROBERG, E.K., PENTTINENS, P.; EUROPEAN INFLUENZA SURVEILLANCE NETWORK, TEIRLINCK, A.C., FISCHER, T.K.; KYNCL, J., HAVLICKOVA, M., NOVAKOVA, L. Current practices for respiratory syncytial virus surveillance across the EU/EEA Member States, 2017. Eurosurveillance. 2019, 24(40), 2-12. ISSN 1560-7917.
 • KYNČL, J., HAVLÍČKOVÁ, M. Význam optimální načasování očkování proti chřipce. Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR. 2019, 29(6), 58-59. ISSN 1212-6152.
 • HAVLÍČKOVÁ, M., KYNČL, J., JIŘINCOVÁ, H. Chřipka - stále podceňovaná preventabilní infekce. Farmakoterapeutická revue. 2018, (4), 419-422. ISSN 2533-6878.
 • HAVLÍČKOVÁ, M. Chřipka v nechřipkovém období. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2018, 27(5), 108-109. ISSN 1804-8668.
 • HAVLÍČKOVÁ, M. Jsme na vrcholu chřipkové epidemiologie. Practicus. 2018, 17(2), 9. ISSN 1213-8711.
 • HAVLÍČKOVÁ, M., JIŘINCOVÁ, H., TRNKA, D., NOVÁKOVÁ, L., LIMBERKOVÁ, R., KYNČL J. Chřipková epidemie 2017/2018: virologická, epidemiologická a klinická charakteristika. Vakcinologie. 2018, 12(4), 151. ISSN 1802-3150.
 • NAGY, A., VITÁSKOVÁ, E., ČERNÍKOVÁ, L., KŘIVDA, V., JIŘINCOVÁ, H., SEDLÁK, K., HORNÍČKOVÁ, J., HAVLÍČKOVÁ, M. Evaluation of TaqMan qPCR system integrating two identically labelled hydrolysis probes in single assay. Scientific Reports. 2017, 7, 41392. ISSN 2045-2322.
 • HAVLÍČKOVÁ, M. Chřipka typu C - jaký je její podíl na etiologii ARI? Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2017, 26(10), 367. ISSN 1804-8668.
 • HAVLÍČKOVÁ, M., FABIÁNOVÁ, K., KYNČL, J., JIŘINCOVÁ, H., JURZYKOWSKÁ, L. Zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce u zdravotníků s cílem omezit výskyt chřipky jako nozokomiální infekce. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2017, 26(3), 106-108. ISSN 1804-8668.
 • MÖGLING, R., ZELLER, H., REVEZ, J., KOOPMANS, M., REUSKEN, C.; ZIKV REFERENCE LABORATORY GROUP, JIRINCOVA, H. Status, quality and specific needs of Zika virus (ZIKV) diagnostic capacity and capability in National Reference Laboratories for arboviruses in 30 EU/EEA countries, MAY 2016. Eurosurveillance. 2017, 22(36), 18-26. ISSN 1560-7917.
 • HAVLÍČKOVÁ, M., KYNČL, J., NOVÁKOVÁ, L., JIŘINCOVÁ, H., LIMBERKOVÁ, R., NAGY, A. Postpandemická surveillance chřipky a dalších respiračních virů v České republice. Vakcinologie. 2016, 10(3), 114-119. ISSN 1802-3150.
 • NAGY, A., ČERNÍKOVÁ, L., VITÁSKOVÁ, E., KŘIVDA, V., DÁN, Á., DIRBÁKOVÁ, Z., JIŘINCOVÁ, H., PROCHÁZKA, B., SEDLÁK, K., HAVLÍČKOVÁ, M. MeltMan: optimization, evaluation, and universal application of a qPCR system integrating the TaqMan qPCR and melting analysis into a single assay. PLoS One. 2016, 11(3), e0151204. ISSN 1932-6203.
 • NAGY, A., JIŘINCOVÁ, H., KYNČL, J., HAVLÍČKOVÁ, M. Molecular and antigenic characterization of the H3 hemagglutinin of H3N2 influenza A virus strains collected in the Czech Republic during the 2014/2015 epidemic season. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2016, 65(2), 92-101. ISSN 1210-7913.
 • KYNČL, J., HAVLÍČKOVÁ, M. Chřipka za železnou oponou. Practicus. 2016, 15(9), 12-14. ISSN 1213-8711.
 • JIŘINCOVÁ, H. Ptačí chřipka v Evropě - A/H5N8. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2016, 25(9-10), 309-310. ISSN 1804-8668.
 • KYNČL, J., HAVLÍČKOVÁ, M. Benefit očkování proti chřipce u kardiaků. Kardiológia pre prax. 2015, 13(3), 129-131. ISSN 1336-3433.
 • NOVÁKOVÁ, L. Sledování rezistence chřipkových virů na oseltamivir - naše dosavadní zkušenosti. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2015, 24(8), 264-268. ISSN 1804-8668.
 • NAGY, A., JIŘINEC, T., ČERNÍKOVÁ, L., JIŘINCOVÁ, H., HAVLÍČKOVÁ, M. Large-scale nucleotide sequence alignment and sequence variability assessment to identify the evolutionarily highly conserved regions for universal screening PCR assay design: an example of influenza A virus. Methods in Molecular Biology. 2015, 1275, 57-72. ISSN 1064-3745.
 • HAVLÍČKOVÁ, M. Aktuality k výskytu MERS koronaviru (21.7.2015). Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2015, 24(6-7), 225-226. ISSN 1804-8668.
 • STOCK, N., HAVLICKOVA, M. Comparison of virusneutralization and hemagglutination inhibition assays using whole or tween-ether split antigens for the specific detection of influenza A(H7) antibodies. Journal of Clinical Virology. 2015, 70(Suppl.1), S37-S38. ISSN 1386-6532.
 • HAVLÍČKOVÁ, M. Aviární kmeny chřipky jako vyvolavatelé těžkých respiračních infekcí u člověka. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2015, 24(4), 131-133. ISSN 1804-8668.
 • HAVLÍČKOVÁ, M., JIŘINCOVÁ, H. Koronaviry – vyvolavatelé vysoce nebezpečných humánních infekcí. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2015, 21(3), 108-109. ISSN 1211-264X.
 • JIŘINCOVÁ, H. Nové respirační patogeny: influenza A/H7N9 a koronavirus MERS CoV. Interní medicína pro praxi. 2014, 16(6), 236-239. ISSN 1212-7299.
 • JIŘINCOVÁ, H. Parciální sekvenace jako nový přístup sérotypizace adenovirů. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2014, 23(8), 291-294. ISSN 1804-8668.
 • HERRMANNOVÁ, K., TROJÁNEK, M., HAVLÍČKOVÁ, M., JIŘINCOVÁ, H., NAGY, A., BLECHOVÁ, Z., MAREŠOVÁ, V., KYNČL, J., DŽUPOVÁ, O. Klinické a epidemiologické charakteristiky pacientů hospitalizovaných pro těžký průběh chřipky v sezoně 2012–2013. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2014, 63(1), 4-9. ISSN 1210-7913.
 • HAVLÍČKOVÁ, M., KYNČL, J. Malé zamyšlení před nadcházející chřipkovou sezónou. Vakcinologie. 2014, 8(4), 179-182. ISSN 1802-3150.
 • NAGY, A., ČERNÍKOVÁ, L., JIŘINCOVÁ, H., HAVLÍČKOVÁ, M., HORNÍČKOVÁ, J. Local-scale diversity and between-year "frozen evolution" of avian influenza A viruses in nature. PLoS One. 2014, 9(7), e103053. ISSN 1932-6203.
 • PEREYASLOV, D., ROSIN, P., PALM, D., ZELLER, H., GROSS, D., BROWN, C.S., STRUELENS, M.J.; MERS-CoV Working Group, JIRINCOVA, H., HAVLICKOVA, M. Laboratory capability and surveillance testing for Middle East respiratory syndrome coronavirus infection in the WHO European Region, June 2013. Euro Surveillance. 2014, 19(40), pii=20923. ISSN 1560-7917.
 • NAGY, A., JIŘINCOVÁ, H., HAVLÍČKOVÁ, M., DŽUPOVÁ, O., HERRMANNOVÁ, K., TROJÁNEK, M., KYNČL, J., BLECHOVÁ, Z., MAREŠOVÁ, V. Fylogenetická a molekulární analýza virů chřipky A/H1N1pdm izolovaných v epidemické sezoně 2012/2013 od pacientů hospitalizovaných s příznaky ILI. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2014, 63(2), 83-87. ISSN 1210-7913.
 • HAVLÍČKOVÁ, M. Aktuality k výskytu koronaviru MERS CoV a chřipky A/H7N9. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2014, 23(5), 168-169. ISSN 1804-8668.
 • HAVLÍČKOVÁ, M. Jsme ohroženi ptačím virem A/H5N8? Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2014, 23(9), 317. ISSN 1804-8668.
 • HAVLÍČKOVÁ, M., JIŘINCOVÁ, H. Nebezpečné respirační viry. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2014, 23(9), 331-333. ISSN 1804-8668.
 • HAVLÍČKOVÁ, M. Netopýři jako zdroj nebezpečných infekcí. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2013, 22(6), 195-196. ISSN 1804-8668.
 • NAGY, A., JIŘINCOVÁ, H., HAVLÍČKOVÁ, M., DŽUPOVÁ, O., HERRMANNOVÁ, K., TROJÁNEK, M., MAREŠOVÁ, V., NOVÁKOVÁ, L., KYNČL, J. Fylogenetická analýza a genotypizace virů chřipky A/H3N2 izolovaných od pacientů hospitalizovaných s příznaky ILI (Influenza-Like Illnesses) v Nemocnici Na Bulovce v sezoně 2011/2012. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2013, 62(1), 4-8. ISSN 1210-7913.
 • HAVLÍČKOVÁ, M., JIŘINCOVÁ, H., NAGY, A. Lidský případ chřipky A/H6N1 na Taiwanu. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2013, 22(10), 342. ISSN 1804-8668.
 • KYNČL, J., HAVLÍČKOVÁ, M., NAGY, A., JIŘINCOVÁ, H., PÍSKOVÁ, I. Early and unexpectedly severe start of influenza epidemic in the Czech Republic during influenza season 2012-13. Euro Surveillance. 2013, 18(6), pii: 20396. ISSN 1025-496X.
 • HAVLÍČKOVÁ, M., KYNČL, J. Informace o lidských případech chřipky typu A/H7N9 v Číně. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2013, 22(3), 88-89. ISSN 1804-8668.
 • HAVLÍČKOVÁ, M. Aktuality k problematice MERS koronaviru - zdroj infekce? Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2013, 22(8), 269-270. ISSN 1804-8668.
 • HAVLÍČKOVÁ, M. Aktuální informace k výskytu chřipky A/H7N9 a k výskytu nového koronaviru v Saudské Arábii a ve Francii. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2013, 22(4), 130-132. ISSN 1804-8668.
 • TOMÍČKOVÁ, D., DŽUPOVÁ, O., HERRMANNOVÁ, K., TROJÁNEK, M., HAVLÍČKOVÁ, M. Rozdíly epidemiologických a klinických charakteristik pacientů hospitalizovaných pro chřipku v pandemii 2009/2010 a v sezóně 2011/2012. Vakcinologie. 2013, 7(1), 38. ISSN 1802-3150.
 • HAVLÍČKOVÁ, M., JIŘINCOVÁ, H., MAREŠOVÁ, V., DŽUPOVÁ, O., LIMBERKOVÁ, R. Mikroneutralizace v diagnostice chřipkové infekce. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2012, 61(1-2), 9-14. ISSN 1210-7913.
 • HAVLÍČKOVÁ, M., NAGY, A. Komentář k novému koronaviru souvisejícímu s těžkým respiračním onemocněním. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2012, 21(9), 314-315. ISSN 1804-8668.
 • HAVLÍČKOVÁ, M. Nový koronavirus. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2012, 21(9), 315. ISSN 1804-8668.
 • RYBA, S., TACNER, J., HAVLICKOVA, M., STOPKA, P. Stability of influenza virus as evaluated by integrity of its RNA. Acta Virologica. 2012, 56(2), 125-128. ISSN 0001-723X.
 • KYNČL, J., HAVLÍČKOVÁ, M. Očkování proti chřipce u pracovníků ve zdravotnických zařízeních. Vakcinologie. 2013, 7(1), 28-29. ISSN 1802-3150..
 • HAVLÍČKOVÁ, M. Chřipka versus nachlazení. Praktické lékárenství. 2012, 8(6), 262-265. ISSN 1801-2434.
 • ROHÁČOVÁ, H., HAVLÍČKOVÁ, M., KVÁŠOVÁ, S., KYNČL, J. Informace k novému koronaviru - možné zavlečení nákazy do ČR. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2012, 21(12), 423-424. ISSN 1804-8668.
 • BLECHOV Á, Z., HERMANNOVÁ, K., HAVLÍČKOVÁ, M., MAREŠOVÁ, V. Očkování dětí proti chřipce. Vakcinologie. 2013, 7(1), 22. ISSN 1802-3150.
 • JILICH, D., HAVLÍČKOVÁ, M., VESELÝ, D., ROZSYPAL, H., JIŘINCOVÁ, H., STAŇKOVÁ, M., KYNČL, J., MALÝ, M., MACHALA, L. Immunogenicity and safety of pandemic H1N1 2009 influenza vaccine for HIV-1 patients. Acta Virologica. 2012, 56(4), 349-351. ISSN 0001-723X.
 • HAVLÍČKOVÁ, M., KYNČL, J., JIŘINCOVÁ, H. Očkování proti chřipce - historie, současnost a budoucí trendy. Vakcinologie. 2011, 5(4), 168-170. ISSN 1802-3150.
 • KYNČL, J., HAVLÍČKOVÁ, M. Chřipka. Postgraduální medicína. 2011, 13(9), 959-963. ISSN 1212-4184.
 • KYNCL, J., MANDYS, V., HAVLICKOVA, M., JIRINCOVA, H., HAKOVA, R., PROCHAZKA, B. Virological and autopsy findings in suspected and confirmed fatal cases of 2009 H1N1 pandemic influenza in the Czech Republic - preliminary results. Influenza and Other Respiratory Viruses. 2011, 5(Suppl.1), 130-131. ISSN 1750-2640.
 • HAVLICKOVA, M., ZANVIT, P., PROKESOVA, L., EVDOKIMOV, N., JIRINCOVA, H., LIMBERKOVA, R. Protection of mice against influenza A and B virus infection by mucosal immunization with Bacillus firmus as an adjuvant. Influenza and Oher Respiratory Viruses. 2011, 5(Suppl.1), 344-346. ISSN 1750-2640.
 • NAGY, A., VOSTINAKOVA, V., PIRCHANOVA, Z., CERNIKOVA, L., DIRBAKOVA, Z., MOJZIS, M., JIRINCOVA, H., HAVLICKOVA, M., DAN, A., URSU, K., VILCEK, S., HORNICKOVA, J Development and evaluation of a one-step real-time RT-PCR assay for universal detection of influenza A viruses from avian and mammal species. Archives of Virology. 2010, 155(5), 665-673. ISSN 0304-8608.
 • KYNČL, J., HAVLÍČKOVÁ, M. Základní epidemiologické charakteristiky chřipkové infekce. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2010, 16(4), 116-119. ISSN 1211-264X.
 • HAVLÍČKOVÁ, M., KYNČL, J., BRYNYCHOVÁ, D., JIŘINCOVÁ, H. Virové pneumonie z pohledu mikrobiologické laboratorní diagnostiky. Československá pediatrie. 2010, 65(7/8), 481. ISSN 0069-2328.
 • HAVLÍČKOVÁ, M., KYNČL, J., JIŘINCOVÁ, H. Klinické formy sezonní, aviární a nové chřipky u člověka. Vakcinologie. 2010, 4(1), 31. ISSN 1802-3150.
 • HAVLÍČKOVÁ, M. Aktuální informace k vývoji rezistence pandemic H1N1 2009 na antivirové preparáty druhé generace - oseltamivir a zanamivir. Zprávy epidemiologie a mikrobiologie. 2010, 19(1/2), 23-24. ISSN 1803-6422.
 • HAVLÍČKOVÁ, M. O čem všem nás může poučit historické bádání věnované pandemii Španělské chřipky? Zprávy epidemiologie a mikrobiologie. 2010, 19(3), 77-79. ISSN 1803-6422.
 • DŽUPOVÁ, O., HAVLÍČKOVÁ, M., HELCL, M., KABELKOVÁ, M., KULICHOVÁ, M., ROHÁČOVÁ, H., BENEŠ, J. Pacienti s pandemickou chřipkou A(H1N1) 2009 v intenzivní péči. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2010, 21(5), 251-257. ISSN 1214-2158.

Přednášky z jednodenní odborné konference

 

Nahoru