SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro zarděnky,... » Publikace
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Publikace

Seznam článků publikovaných pracovníky NRL pro zarděnky, spalničky, parotitidu a parvovirus B19.


 

 • HAVLICKOVA, M., DRUELLES, S., JIRINCOVA, H., LIMBERKOVA, R., NAGY, A., RASULI, A., KYNCL, J. Circulation of influenza A and B in the Czech Republic from 2000-2001 to 2015-2016. BMC Infectious Diseases. 2019, 19, Art.no. 160. ISSN 1471-2334.
 • MANĎÁKOVÁ, Z., MARTINKOVÁ, I., PETROUŠOVÁ, L., LEXOVÁ, P., LIMBERKOVÁ, R., KOŠŤÁLOVÁ, J., KYNČL, J. Spalničky – aktuální epidemiologická situace a klinické zkušenosti. Medicína pro praxi. 2017, 14(5), 234-237. ISSN 1214-8687.
 • MANĎÁKOVÁ, Z., MARTINKOVÁ, I., PETROUŠOVÁ, L., LEXOVÁ, P., LIMBERKOVÁ, R., KOŠŤÁLOVÁ, J., KYNČL, J. Spalničky – aktuální epidemiologická situace a klinické zkušenosti. Pediatrie pro praxi. 2017, 18(6), 344-347. ISSN 1213-0494.
 • ORLÍKOVÁ, H., MALÝ, M., LEXOVÁ, P., ŠEBESTOVÁ, H., LIMBERKOVÁ, R., JURZYKOWSKÁ, L., KYNČL, J. Protective effect of vaccination against mumps complications, Czech Republic, 2007-2012. BMC Public Health. 2016, 16, Art.no. 293. ISSN 1471-2458.
 • LIMBERKOVÁ, R., SMÍŠKOVÁ, D., HAVLÍČKOVÁ, M., HERRMANNOVÁ, K., LEXOVÁ, P., MAREŠOVÁ, V. Přínos avidity IgG protilátek u příušnic ve vysoce proočkované populaci v kontextu s ostatními sérologickými metodami laboratorní diagnostiky příušnic a současnou epidemiologickou situací. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2016, 65(1), 39-44. ISSN 1210-7913.
 • HAVLÍČKOVÁ, M., LIMBERKOVÁ, R., SMÍŠKOVÁ, D., HERRMANNOVÁ, K., JIŘINCOVÁ, H., NOVÁKOVÁ, L., LEXOVÁ, P., KYNČL, J., ARIENTOVÁ, S., MAREŠOVÁ, V. Mumps in the Czech Republic in 2013: clinical characteristics, mumps virus genotyping, and epidemiological links. Central European Journal of Public Health. 2016, 24(1), 22-28. ISSN 1210-7778.
 • LIMBERKOVÁ, R., HAVLÍČKOVÁ, M., SMÍŠKOVÁ, D., LABSKÁ, K., HERRMANNOVÁ, K., PROCHÁZKOVÁ, J., JIŘINCOVÁ, H., MAREŠOVÁ, V. Diferenciální diagnostika virové etiologie suspektních příušnic ve vysoce proočkované populaci. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2016, 65(4), 220-224. ISSN 1210-7913.
 • SMÍŠKOVÁ, D., LIMBERKOVÁ, R., HERRMANNOVÁ, K., HAVLÍČKOVÁ, M., ARIENTOVÁ, S., MAREŠOVÁ, V. Parotitida stále s námi - klinické projevy a diagnostika v očkované a neočkované populaci. Vakcinologie. 2016, 10(2), 59-64. ISSN 1802-3150.
 • TRMAL, J., LIMBERKOVÁ, R. Vyhodnocení epidemie spalniček v Ústeckém kraji. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2015, 64(3), 139-145. ISSN 1210-7913.
 • LIMBERKOVÁ, R., SMÍŠKOVÁ, D., HAVLÍČKOVÁ, M., HERRMANNOVÁ, K., LEXOVÁ, P., MALÝ, M. Přínos stanovení protilátek IgA pro laboratorní diagnostiku příušnic ve vysoce proočkované populaci. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2015, 64(1), 16-19. ISSN 1210-7913.
 • LIMBERKOVÁ, R., LEXOVÁ P. Výsledky genotypizace, laboratorní diagnostika a epidemiologie viru příušnic cirkulujícího v České republice v roce 2012. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2014, 63(1), 36-42. ISSN 1210-7913.
 • TRMAL, J., KUPCOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, L., VACULÍKOVÁ, D., LIMBERKOVÁ, R., ŠLAJOVÁ, I., POSPÍŠILOVÁ, J. Návrat spalniček do Ústeckého kraje. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2014, 63(2), 154-159. ISSN 1210-7913.
 • LEXOVÁ, P., LIMBERKOVÁ, R., ČÁSTKOVÁ, J., KYNČL, J. Increased incidence of mumps in the Czech Republic in the years 2011 and 2012. Acta Virologica. 2013, 57(3), 347-351. ISSN 0001-723X.
 • HAVLÍČKOVÁ, M., JIŘINCOVÁ, H., MAREŠOVÁ, V., DŽUPOVÁ, O., LIMBERKOVÁ, R. Mikroneutralizace v diagnostice chřipkové infekce. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2012, 61(1-2), 9-14. ISSN 1210-7913.
 • HAVLÍČKOVÁ, M., PROKEŠOVÁ, L., ZANVIT, P., TÁČNER, J., LIMBERKOVÁ, R. Adjuvant Effect of Bacillus firmus in Intranasal Immunization of Guinea Pigs with Inactivated Type B Infuenza Virus. Folia Microbiologica. 2006, 51(2), 154-156. ISSN 0015-5632.
 • LIMBERKOVÁ, R., MANĎÁKOVÁ, Z., LEXOVÁ, P., GAŠPÁREK, M. Spalničky ve vysoce proočkované populaci - svízelná klinická i laboratorní diagnostika. Referátový výběr z dermatovenerologie. 2019, 61(4), 29-35. ISSN 1213-9106.
 • LIMBERKOVÁ, R. Spalničky. Practicus. 2019, 18(3), 7. ISSN 1213–8711.
 • KADEŘÁVKOVÁ, P., BLECHOVÁ, Z., SOJKOVÁ, N., LIMBERKOVÁ, R. Spalničkový rok na Bulovce. Vakcinologie. 2019, 13(4), 175. ISSN 1802-3150.
 • FABIÁNOVÁ, K., MANĎÁKOVÁ, Z., LEXOVÁ, P., KOŠŤÁLOVÁ, J., ORLÍKOVÁ, H., ŠPAČKOVÁ, M., KYNČL, J., ČÁSTKOVÁ, J., LIMBERKOVÁ, R., MARTINKOVÁ, I. Souhrn aktuálních poznatků v prevenci onemocnění spalničkami; doporučení Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) v kontextu současné epidemiologické situace v ČR. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2018, 27(5), 108-109. ISSN 1804-8668.
 • LIMBERKOVÁ, R. Interpretace laboratorních výsledků – sérologie spalniček v očkující praxi. Vakcinologie. 2018, 12(4), 141. ISSN 1802-3150.
 • LIMBERKOVÁ, R., LEXOVÁ, P. Situace ve výskytu spalniček v České republice v letech 2016 a 2017 (do 9. KT). Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2017, 26(2), 57. ISSN 1804-8668.
 • MANĎÁKOVÁ, Z., LEXOVÁ, P., LIMBERKOVÁ, R., KOŠŤÁLOVÁ, J., KYNČL, J. Spalničky – aktuální problém. Practicus. 2017, 16(4), 20-24. ISSN 1213-8711.
 • LIMBERKOVÁ, R. Specifika laboratorní diagnostiky spalniček a příušnic ve vysoce proočkované populaci. Vakcinologie. 2017, 11(4), 160. ISSN 1802-3150.
 • LIMBERKOVÁ, R., SMÍŠKOVÁ, D., HAVLÍČKOVÁ, HERRMANNOVÁ, K., MAREŠOVÁ, V., LEXOVÁ, P., KYNČL, J. Příušnice – epidemiologická situace a aktuální poznatky z laboratorní diagnostiky. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2015, 21(3), 116. ISSN 1211-264X.
 • LIMBERKOVÁ, R., SMÍŠKOVÁ, D., HAVLÍČKOVÁ, M., HERRMANNOVÁ, K., MAREŠOVÁ, V., LEXOVÁ, P., KYNČL, J. Serological diagnosis of mumps - the benefit from IgA antibody screening and IgG antibody avidity testing in the population of the Czech Republic with a high vaccination coverage. Journal of Clinical Virology. 2015, 70(Suppl.1), S36. ISSN 1386-6532.
 • LIMBERKOVÁ, R., TRMAL, J. Spalničky - současná situace a nové laboratorní poznatky. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2014, 23(8), 288-290. ISSN 1804-8668.
 • LIMBERKOVÁ, R., SEDLÁČEK, F., POUSTKOVÁ, J., HÉGEROVÁ, O., SCHREINEROVÁ, M.G. Příušnice - strategie laboratorní diagnostiky u vysoce proočkované populace. Vakcinologie. 2013, 7(1), 29. ISSN 1802-3150.

 

Nahoru