SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
Praha 10, 100 42
Tel.: 26708 1111
E-mail: zdravust@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
Home » Publikace » Zdravotně výchovné materiály » Publikace abecedně » Brožury
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Brožury

                     


Název

Technické údaje

Ke stažení
Aby pes nekousl

Autoři: RNDr. S. Janoušek, MUDr. Z. Zvadová, MUDr. M. Kodl;

brožura – 1. vydání, Praha 2003; 2.vydání, Praha 2006

Brožura
Aby se nic nestalo

Autor: Mgr. Kristina Pokorná, Vydal Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10.

Tento zdravotně výchovný materiál byl vydán za finanční podpory dotačního programu MZ  „Národní program zdraví – Projekty podpory zdraví“ pro rok 2016, projekt č. 10679 „Prevence úrazů pro mateřské školy“

2. vydání, Jihlava 2016

Brožura - obálka
Brožura - obsah
Aby Tě auto nepřejelo Autoři: MUDr. Z. Zvadová, RNDr. S., Janoušek, brožura – 1. vydání, Praha 2006 Brožura
Aktivní a soběstačný senior=spokojený senior Autor: RNDr. Věra Filipová, Mgr. Lenka Suchopárová, Ph.D., SZÚ 2014  Brožura
Analýza rizik při práci kolektiv autorů; brožura - 1. vydání, Praha 2000 ---
Azbest – příručka osvědčených postupů  Autor: MUDr. Bohuslav Málek brožura – 1. vydání, Praha 2007  Brožura
Bezpečnost dětí - první pomoc Velvyslanectví Švédska, projekt Sweden Loves Children, 2014 Brožura
Bezpečnost dětí - prevence nejčastějších dětských úrazů Velvyslanectví Švédska, projekt Sweden Loves Children, 2014 Brožura
Cesty k vašemu zdraví Autoři: MUDr. Taťjana Šoltysová, doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc.; brožura - 3. vydání, Praha 2004 ---
Crossing Bridges – zdraví ve všech politikách  Zpráva odborné skupiny, koordinátorka: MUDr. Hana Janatová, CSc., Praha 2012 Brožura
Dotazník pro dospívající, identifikující rizikové oblasti

Autoři: prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc., PhDr. Ladislav Csémy, doc. MUDr. Hana Provazníková,CSc.; brožura - 1. vydání, Praha 1998

---
Ergonomické požadavky na práce se obrazovacími jednotkami 

Autoři: PhDr. Oldřich Matoušek, CSc., MUDr. Jaroslav Baumruk; brožura - 1. vydání, Praha 1997, 2.vydání, Praha 2000

---
 Hádej kdo jsem!

Autoři: MUDr. Veronika Šikolová, Jiří Stupka,DiS., Mgr. Veronika Dugovičová, brožura - 2. vydání, SZÚ 2015  -1. erze pro el. využití, 2. verze pro plný tisk

1.Brožura 
2.Brožura

Jablíčko – omalovánky

Autor: Bc. Eva Uličná, SZÚ , 2015, 1. el. verze,

2. tisková verze

1.Brožura


2.Brožura

Jak přestat kouřit Copyright: Václav Budinský, brožura – 3. vydání, nakl. Lucie, 2009 ---
Jak šly děti z mateřské školy do zoologické zahrady Autorka: MUDr. Alena Nedvědová; brožura – 1. vydání, Praha 2001 ---
Jak vybrat školní brašnu?  

Autor: RNDr. Věra Filipová, brožura -1. vydání, SZÚ Praha 2011

Brožura
Kojení : spoKOJENÍ

Zpracovala: Mgr. Markéta Paulová, Ph.D.  

SZÚ, Praha, 2016, interaktivní webová kampaň organizovaná SZÚ,

Projekt byl podpořen dotačnim programem Ministerstva zdravotnictvi ČR č. 1/16/PDD

Brožura
Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice Sestavili: MUDr. Hana Sovinová, MUDr. Ladislav Csémy; brožura – 1. vydání, Praha 2003 Brožura
Lucka a Lucinka Autoři: MUDr. L. Komárek, MUDr. D. Komárek, brožura – 1. vydání, Praha 2001 ---
Lucka má ráda školu Autor: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc.; brožura – 1. vydání, Praha 2003  Brožura
Mluví vaše dítě správně?

 Autor: PaedDr. Eva Škodová, brožura – 1. vydání, Praha 1998, SZÚ 3. vydání, Praha 2015, SZÚ , ISBN:978-80-7071-344-0

Brožura
Moje první lžička

 Autor: MVDr. Anna Niklová, MUDr. Hana Janata,CSc., Mgr. Sylva Šmídová,Ph.D., brožura – 1. vydání, SZÚ Praha 2016,  ISBN:978-80-7071-360-0

Brožura

Můj den s Jablíčkem - hrajeme si s Jablíčkem, Anetkou a Patrikem

 Autor: Bc Eva Uličná a kol., brožura - 1. vydání, Praha 2015

Brožura
Nebojte se operace Autor: MUDr. Zdeněk Hampl; brožura – 1. vydání, Praha 2006 --- 
Neionizující záření – expozice a zdravotní rizika 

autoři: Doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc., ing. Pavel Šístek, ing. Lukáš Jelínek; brožura – 1. vydání,Praha 2006 

Nejím za dva, ale pro dva

Autor: MVDr. Anna Niklová, MUDr. Hana Janata,CSc., brožura – 1. vydání, SZÚ Praha 2016,  ISBN:978-80-7071-361-7

Brožura
O nespavosti  Autor: MUDr. Radkin Honzák, vydal: VZP+ NCPZ, Praha 1995  ---
Otestuj se!

Autoři:MUDr. Veronika Šikolová,Jiří Stupka, DiS.,MUDr. Daniela Fránová,MUDr. Eva Jílková, vydal SZÚ, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10,za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví,v roce 2015. 1. vydání - 1. česká verze, 2. anglická erze, 3. ruská verze, 4. ukrajinská verze

1. Brožura

2. Brožura

3. Brožura

4. Brožura

Péče o ženu v porodnici a v šestinedělí  Autor: MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc.; brožura - 1. vydání, Praha 2004  --- 
Pohyb je život Pohyb je život, pracovní listy - 1. vydání, Praha 2016, © Státní zdravotní ústav, NEPRODEJNÉ. Obsah: jedná se o pracovní listy pro žáky 2. tříd ZŠ „Pohyb je život“. Tyto pracovní listy děti dostávají do rukou především proto, aby je motivovaly ke každodennímu pohybu, který je nesmírně důležitý pro předcházení mnohým velmi závažným nemocem. Zdravý životní styl a podpora zdraví jsou důležitým předpokladem pro zdravý průběh života a prevenci nemocí. Tento zdravotně výchovný materiál byl vydán za finanční podpory MZ ČR v rámci projektu Pohybem proti obezitě

1.pruvodni dopis
2. metodika
3.pracovní listy

Podpora zdraví ve vyloučených lokalitách- sniování zdravotních nerovností Autor: MUDr. Hana Janata, Vydáno za finanční podpory MZ „Národní program zdraví – Projekty podpory zdraví” 2015, č. 10571 Snižování zdravotních nerovností – podpora zdraví ve vyloučených lokalitách,© Státní zdravotní ústav 2015

Brožura

Pohádka o lokomotivě Mašince  Autorka: MUDr. Alena Nedvědová; brožura – 1. vydání, Praha 2001  Brožura
Pohyb a relaxace 

připravili: PhDr. Vladimír Kebza, CSc., doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc.; brožura – 1. vydání, Praha1996; 2., upravené vydání, Praha 2003; 3., upravené vydání, Praha 2006 

Brožura
Prevence nádorových onemocnění  Autoři: PhDr. Zuzana Joukalová, MUDr. Milana Šachlová, CSc., doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc brožura – 1. vydání, Praha 2007  Brožura
Prevence rizikového chování v dopravním prostředí – brožurka pro pedagogy

Autor: MUDr. Zuzana Zvadová, MUDr. Marie Nejedlá, brožura - 1. vydání,  Státní zdravotní ústav Praha, 2015

2. vydání SZÚ 2016

1.Brožura

2.Brožura

Programy prevence závislostí a možnosti jejich hodnocení  Autoři: MUDr. K. Nešpor, CSc., PhDr. L. Csémy, MUDr. H. Sovinová, brožura – 1. vydání, Praha 1998  ---
První pomoc 

Autor: MUDr. Jaromír Hrabovský, CSc.; brožura – 1. vydání, Praha 1997; 2., rozšířené vydání, Praha 2003)

Brožura

První pomoc umíme dát i my – Zásady první pomoci pro dětské záchranáře

Autor: MUDr. David Komárek; brožura – 1. vydání, Praha 2006  Brožura

 Rádce školní jídelny

1. Rádce školní jídelny - nutriční doporučení MZ ke spotřebnímu koši, SZÚ , 2015

2. Rádce školní jídelny - objektivní vedení spotřebního koše, SZÚ, 2015

3. Normování potravin v souladu s „Nutričním doporučením

ministerstva zdravotnictví ke spotřebnímu koši“, SZÚ , 2016

1.Brožura

2.Brožura

3.Brožura

Rady ženám po operaci prsu Autor: doc. MUDr. J. Abrahámová, DrSc., brožura – 1. vydání, Praha 1997 --- 
Receptář zdravé výživy školních dětí Doc. MUDr. L. Komárek, CSc. , MUDr. T. Šoltysová, Erasmus, 1993 ---
Rodičům dětí s vážnějším mentálním postižením Autor: Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.; brožura - 1. vydání, Praha 1992; 2. vydání, Praha 2000 ---
Sledování růstu českých dětí a dospívajících Autor: kolektiv (P. Bláha, J. Vignerová atd.) ---
Slovník prevence problémů působených návykovými látkami – pro rodiče a pedagogy

autoři: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc., doc. MUDr. Hana Provazníková, CSc.; brožura – 1. vydání,Praha 1996; 2., rozšířené vydání, Praha 1997; 3. vydání, Praha 1999

---
Somatický vývoj současných českých dětí Autoři: kolektiv (P. Bláha, L. Krejčovský, L. Jiroutová, J. Kobzová atd.)  ---
Stravování v těhotenství Autor: MUDr. Darja Štundlová,; brožura – 1. vydání, Praha 2006 Brožura

Studna jako zdroj pitné vody Autor: MUDr. František Kožíšek, CSc.; brožura – 1. vydání, Praha 1998; 2. vydání, Praha 2003 Brožura
Syndrom vyhoření

Autoři: PhDr. Vladimír Kebza, CSc., PhDr. Iva Šolcová; brožura – 1. vydání, Praha 1998; 2., rozšířené a doplněné vydání, Praha 2003

Brožura
Vaříme rádi zdravě, chutně, rychle, hospodárně

 Autor: MUDr. L. Ryšava, Ph.D., Mgr. Petra Lisníková: brožura,  SZÚ 2014

Brožura
     
Víme si rady s alergií? Autorka: MUDr. Hana Drahoňovská, CSc.; brožura - 1. vydání, Praha 1993; 2. vydání, Praha 2004 Brožura
Vláknité mikroskopické houby (plísně), mykotoxiny a zdraví člověka Autor: MVDr. Vladimír Ostrý, CSc.; brožura - 1. vydání, Praha 1998 Brožura
Výživa kojenců  Doc. MUDr. J. Nevoral, CSc., prim. MUDr. M. Paulová, CSc., brožura – 2. vydání, Praha 2007 Brožura
Výživový stav populace a nutriční rizika Autor: MUDr. Bohumil Turek, CSc.; brožura - 1. vydání, Praha 2004 ---
Zásady sterilizace a dezinfekce v ambulantních zdravotnických zařízeních Autor: MUDr. Věra Melicherčíková,CSc., brožura - 1. vydání, Praha 1996 --- 
Zdravá rodina - rádce a pomocník pro zdraví vaší rodiny Autor: Bc. Eva Uličná a kol., brožura - 1. vydání, Praha 2015 Brožura
Zdravá školní jídelna - receptury na mírně slané bezmasé pokrmy Autor: Mgr. Alexandra Košťálová, MVDr. Anna Niklová, radek Šubrt, Jan Kratochvíl, brožura - 1. vydání, SZÚ 2016 Brožura
Zdravé stárnutí – výzva Evropě Kolektiv autorů, brožura – 1. vydání , Praha 2008 Brožura
Zdraví s HIV Autor:MUDr. Veronika Šikolová,MUDr. Ivo Procházka, CSc.,Mgr. Sylva Šmídová, vydal SZÚv rámci projektu„Zdravý s HIV“ i.č. 1711 za fi nanční podpory dotačního programu Ministerstva zdravotnictví Národní program řešení problematiky HIV/AIDS, v roce 2015. 1. vydání - 1. verze pro el. využití, 2. verze pro plný tisk

1. Brožura  

2. Brožura

Zdravotní stav populace. Jak jsme na tom se zdravím? Autoři: Doc. MUDr. Jaroslav Kříž a kolektiv; brožura – 1. vydání, Praha 2004 ---
Zlepšení rovnosti ve zdraví v EU ovlivněním sociálních determinant zdraví  Zpracovaly: MUDr. Hana Janatová, CSc., Bc. Eva Uličná, projekt DETERMINE, brožura – 1. vydání, Praha 2008 Brožura
Životospráva při osteoporóze

Autoři: Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc., Mgr. Blanka Beránková; brožura – 1. vydání, Praha 2000; 3.,doplněné a upravené vydání, Praha 2003

---

* pro dotaz na materiály v tiskové podobě pište e-mail:lenka.svabova@szu_cz

Nahoru