SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Sborníky a dokumenty » Cindi Health Monitoring » CINDI Health Monitor u české populace
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

CINDI Health Monitor u české populace

Výsledky šetření, jehož základním cílem bylo standardizovat metodologii pro systém monitorování faktorů životního stylu a zdravotního chování a postojů, ověřit použití navrhované metodologie a vyhodnotit použitelnost metodiky pro šetření na úrovni regionální, národní a mezinárodní. Současným cílem bylo i ověření vhodnosti zavedení systému monitoringu v této oblasti. C elkem bylo v letech 1999-2002 provedeno 32 šetření ve 26 státech, které participují na programu CINDI.


Cindi_report_pro_novy_web_08.pdf CINDI Health Monitor - závěrečná zpráva

Nahoru