Home » Publikace » Sborníky a dokumenty » Cindi Health Monitoring » CINDI Health Monitor u české populace
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

CINDI Health Monitor u české populace

Výsledky šetření, jehož základním cílem bylo standardizovat metodologii pro systém monitorování faktorů životního stylu a zdravotního chování a postojů, ověřit použití navrhované metodologie a vyhodnotit použitelnost metodiky pro šetření na úrovni regionální, národní a mezinárodní. Současným cílem bylo i ověření vhodnosti zavedení systému monitoringu v této oblasti. C elkem bylo v letech 1999-2002 provedeno 32 šetření ve 26 státech, které participují na programu CINDI.


Cindi_report_pro_novy_web_08.pdf CINDI Health Monitor - závěrečná zpráva

Nahoru