SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Sborníky a dokumenty » Cindi Health Monitoring
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Cindi Health Monitoring

CINDI Health Monitoring byl realizován v ČR v rámci programu CINDI (Contrywide Integrated Noncommunicable Diseases Intervention Programme), který byl založen v roce 1983 Světovou zdravotnickou organizací na základě aktuální potřeby široké intervence ke snížení důsledků a zabránění šíření epidemie neinfekčních onemocnění. Cílem programu je především snížení rizikových faktorů onemocnění srdce a cév, nádorových onemocnění, duševních poruch, úrazů, respiračních a metabolických onemocnění v populaci. Pro efektivní monitorování rizikových faktorů byla použita metoda CINDI Health Monitor.


Zdravotní chování mládeže

Metodika WHO CINDI Health Monitor byla použita pro hodnocení chování a tím některých ukazatelů životního stylu mládeže . Šetření bylo provedeno pomocí dotazníku ve středních školách různého typu vzdělání a v jedné základní škole. Výsledky prokázaly rizikové faktory životního stylu mládeže, jsou prokázány rozdíly v oblasti zdravého životního stylu odpovídající různé úrovni vzdělání: nejvíce procent studentů s rizikovými faktory životního stylu bylo zjištěno ve školách s technickým zaměřením a paradoxně ve školách zdravotnických.


 

CINDI Health Monitor u studující populace

Výsledky šetření rizikových faktorů chování populace mladší 24 let (n=998) žijící v ČR v porovnání s výsledky studie provedené u representativního výběru populace ve věku 25-64 let (n=2003).


 

CINDI Health Monitor u české populace

Výsledky šetření, jehož základním cílem bylo standardizovat metodologii pro systém monitorování faktorů životního stylu a zdravotního chování a postojů, ověřit použití navrhované metodologie a vyhodnotit použitelnost metodiky pro šetření na úrovni regionální, národní a mezinárodní. Současným cílem bylo i ověření vhodnosti zavedení systému monitoringu v této oblasti. C elkem bylo v letech 1999-2002 provedeno 32 šetření ve 26 státech, které participují na programu CINDI.


 

Nahoru