Home » Publikace » Sborníky a dokumenty
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Sborníky a dokumenty

 

6. Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001

titulka_knihy.jpg V návaznosti na předcházejících pět celostátních výzkumů byl v  roce 2001 zorganizován 6. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže ČR 2001. Celostátní antropologické výzkumy poskytnuly nejen podklady pro aktualizaci růstových grafů, ale i množství informací o dlouhodobých změnách růstu dětské populace.  


 

Cindi Health Monitoring

CINDI Health Monitoring byl realizován v ČR v rámci programu CINDI (Contrywide Integrated Noncommunicable Diseases Intervention Programme), který byl založen v roce 1983 Světovou zdravotnickou organizací na základě aktuální potřeby široké intervence ke snížení důsledků a zabránění šíření epidemie neinfekčních onemocnění. Cílem programu je především snížení rizikových faktorů onemocnění srdce a cév, nádorových onemocnění, duševních poruch, úrazů, respiračních a metabolických onemocnění v populaci. Pro efektivní monitorování rizikových faktorů byla použita metoda CINDI Health Monitor.


 

Monitoring zdraví a životního prostředí

monitoring_obr.gif Systém monitorování zahrnuje systematický sběr údajů o znečištění životního prostředí - ovzduší, pitné a koupací vody, celého spotřebního koše potravin a půdy ve městech. Tyto údaje jsou podkladem k odhadu velikosti expozice škodlivým látkám z těchto přímých expozičních cest a k odhadu zdravotních rizik pro českou populaci. V rámci systému je také zjišťován zdravotní stav obyvatel a obsah zdraví nebezpečných látek v lidském organismu.


 

Registr profesionálních expozic karcinogenům

p_kartoteka_03.jpg Registr profesionálních expozic karcinogenům (zkratka REGEX) je iniciativou SZÚ, jejíž kořeny se datují do sklonku 20. stol. REGEX byl vyvíjen jako víceúčelový nástroj pro potřeby surveillance orientované na sledování rizika profesionální rakoviny.


 

 

Nahoru